ГоловнаНовини › Oracle Cloud Infrastructure!

Oracle Cloud Infrastructure!

Oracle Cloud Infrastructure!

Крута новина від Oracle!

З початку вересня Oracle пропонує безкоштовне навчання та сертифікацію для хмарної інфраструктури Oracle Cloud Infrastructure.

Дана програма націлена на те, аби подолати розрив у кваліфікації та створити нові перспективні можливості для вашої кар’єри, не витративши на це і 1 грн.

Завдяки цій крутій пропозиції слухачі матимуть доступ до всіх курсів OCI, які проводяться в цифровому вигляді. Oracle також пропонує безкоштовно пройти сертифікаційний курс з автономних баз даних Oracle та інших рішень Oracle Cloud Infrastructure до 31 грудня 2021 року.

Програма Oracle включатиме:
-Доступ до всього цифрового каталогу навчання OCI
-Практичні лабораторії через безкоштовний рівень Oracle Cloud Free Tier
-Сертифікацію Oracle (від підготовчих курсів та практичних іспитів до тестування та акредитації)
-Прямі сесії, які проводять експерти Oracle, що охоплюють найкращі світові практики
-Ресурси для нових можливостей в кар’єрі

І все це – абсолютно безкоштовно!

Реєструйтеся за посиланням https://bit.ly/3E7v49e

Користуйтеся, та ловіть нові можливості з Oracle!!!
Поділитися
ГоловнаНовости › Oracle Cloud Infrastructure!

Oracle Cloud Infrastructure!

Oracle Cloud Infrastructure!

Крутая новость от Oracle!

С начала сентября Oracle предлагает бесплатное обучение и сертификацию для облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure.

Данная программа нацелена на то, чтобы преодолеть разрыв в квалификации и создать новые перспективные возможности для вашей карьеры, не потратив на это и 1 грн.

Благодаря этой крутой предложения слушатели будут иметь доступ ко всем курсов OCI, которые проводятся в цифровом виде. Oracle также предлагает бесплатно пройти сертификационный курс по автономных баз данных Oracle и других решений Oracle Cloud Infrastructure до 31 декабря 2021 года.

Программа Oracle включает:
-Доступ ко всему цифрового каталога обучение OCI
-Практические лаборатории через бесплатный уровень Oracle Cloud Free Tier
-Сертификация Oracle (от подготовительных курсов и практических экзаменов к тестированию и аккредитации)
-Прямые сессии, которые проводят эксперты Oracle, охватывающих лучшие мировые практики
-Ресурсы для новых возможностей в карьере

И все это – абсолютно бесплатно!

Регистрируйтесь по ссылке https://bit.ly/3E7v49e

Пользуйтесь, то ловите новые возможности с Oracle !!!
Поділитися
ГоловнаNews › Oracle Cloud Infrastructure!

Oracle Cloud Infrastructure!

Oracle Cloud Infrastructure!

Cool news from Oracle!

Since the beginning of September, Oracle has been offering free training and certification for the Oracle Cloud Infrastructure.

This program aims to bridge the skills gap and create new promising opportunities for your career without spending 1 UAH.

Thanks to this cool offer, students will have access to all OCI courses, which are conducted digitally. Oracle also offers a free certification course on stand-alone Oracle databases and other Oracle Cloud Infrastructure solutions until December 31, 2021.

Oracle will include:
-Access to the entire digital OCI training catalog
-Practical laboratories through the free level of Oracle Cloud Free Tier
-Oracle certification (from preparatory courses and practical exams to testing and accreditation)
-Direct sessions conducted by Oracle experts covering the world’s best practices
-Resources for new career opportunities

And all this is absolutely free!

Register at https://bit.ly/3E7v49e

Take advantage, then catch new opportunities with Oracle !!!
Поділитися