ГоловнаКаталог курсів › Управління проектами за допомогою PMI PMBOK і Microsoft Project (PMBOK + MSProject)

Управління проектами за допомогою PMI PMBOK і Microsoft Project (PMBOK + MSProject)

Код курсу
PMBOK+MSProject
40
годин
5
днів
Управління проектами за допомогою PMI PMBOK і Microsoft Project (PMBOK + MSProject)

АНОТАЦІЯ

Заснований на стандарті PMI® «A Guide to the Project Management Body of Knowledge» (5th Edition) і вимогах Microsoft® з підготовки до сертифікації MS 74-343 «Managing Projects with Microsoft Project 2013»

Тренінг практичного використання зводу знань з управління проектами PMBOK і програмного пакету Microsoft Project. Поєднує інтенсивну подачу матеріалу з закріпленням отриманих знань на практичних прикладах, в ході індивідуальних і групових вправ, а також ділових ігор.
На тренінгу, учасники опрацьовують обраний ними проект (як правило з галузі основного бізнесу замовника); застосовують інструменти, техніки і методи запуску, планування, виконання, контролю і завершення проектів, розбираючись в суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці.
Курс заснований на Зводі знань з управління проектами PMBOK (5-е видання) і вимогах до сертифікації MS74-343 «Managing Projects with Microsoft Project 2013».

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Вище керівництво;
 • Відбулися і майбутні керівники проектів;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів;
 • Працівники (майбутні співробітники) Проектної офісу;
  пресейл;
 • Ключові технічні спеціалісти та експерти
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

Учасники курсу отримають досвід роботи в галузі ефективного моделювання, планування, виділення ресурсів, обміну інформацією та спільної роботи за допомогою ПО Project Professional 2013 і методології PMBOK. По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички:

 • Розробляти мети, задум, статут, життєвий цикл і WBS-структуру проекту.
 • Визначати і оформляти критерії успіху і невдачі проекту.
 • Визначати оточення та зацікавлені сторони проекту.
 • Налаштовувати MS Project під свої потрібні.
 • Розробляти графік проекту і аналізувати його за методом критичного шляху.
 • Визначати віхи проекту.
 • Створювати розклад для членів проектної команди.
 • Авторизувати і запускати проект на виконання.
 • Контролювати хід виконання проекту.
 • Складати звітність проекту на основі S-кривих і списку віх. Відстежувати ефективність.
 • Ідентифікувати ризики проекту і планувати заходи із запобігання та реагування на ризикові події.
 • Керувати в умовах обмежених ресурсів команди і вирішувати ресурсні конфлікти.
 • Консолідувати інформацію з кількох проектам.Іспользовать MS Project в зв’язці з іншим ПО.
 • Підводити підсумки, аналізувати уроки досвіду та завершувати проекти.
ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

1.Вступ до управління проектами
– Життєвий цикл проекту
– Процеси управління проектами
– Основні функції управління проектами
2.Методологія та інструменти управління проектами
Запуск проекту. Визначення та авторизація проекту; критерії успіху; оточення проекту.
Планування проекту. Визначення та уточнення цілей і планування дій, необхідних для досягнення цілей і змісту проекту; створення і робота з розкладом проекту;
Виконання проекту. Об’єднання людських і інших ресурсів для виконання плану управління проектом.
Контроль проекту. Регулярна оцінка прогресу проекту і здійснення моніторингу для виявлення відхилень від плану управління проектом і проведення коригувальних дій; робота зі звітами.
Завершення проекту. Формалізація приймання результатів проекту та підведення підсумків проекту.
3.Проектно-орієнтоване управління.

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ

1.Навчальний клас обладнаний (проектором і екраном; робочими станціями з Microsoft Office 2013 і Microsoft Project Professional 2013; фліп-чартом).
2.Матеріали тренінгу і робочі зошити.
3.Витратні матеріали для проведення вправ.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ

Попередній тест для оцінки початкової орієнтації в області проектного менеджменту (для з’ясування рівня підготовки групи і відповідної подачі матеріалу).
Групова вправа з вибору проекту (як наскрізного прикладу для всього тренінгу) і розробці Задуму цього проекту.
Створення нового проекту в MS Project (створення проекту з іншого проекту або шаблона; створення і управління календарями; зміна робочих днів у календарі; робота з одними полями; кастомизация MS Project; робота з настройками системи; настройка інформації про проект).
Групова вправа по розробці Статуту проекту.
Групова вправа з розробки WBS-структури проекту.
Індивідуально-груповий тест для оцінки командного рішення проблем з планування стадій реалізації проекту.
Групова вправа по розробці графіка проекту та аналізу за методом критичного шляху (створення і управління завданнями проекту; формування структури завдань; створення подзадач і сумарних задач; побудова взаємозв’язку завдань; формування логічної структури плану проекту; створення розкладу для виконавця завдань в проекті).
Ділова гра з відпрацювання навичок многопроектной управління в умовах обмежених ресурсів компанії і рішенням ресурсних конфліктів.
Робота з ресурсами і витратами в MS Project (введення і зміна інформації про ресурси; введення витрат для ресурсів; призначення ресурсів; призначення відповідальних для задач; введення ставок для матеріальних і трудових ресурсів; розподіл ресурсів; робота з візуальним оптимізатором ресурсів; управління витратами проекту) .
Робота з базовими планами проекту (їх призначення і застосування; відстеження ходу фактичного виконання проекту; внесення даних про виконані роботи; порівняння фактичного виконання проекту з базовим планом).
Вправа зі складання звітності проекту на основі S-кривих і списку віх.
Індивідуально-групова вправа з ідентифікації ризиків проекту і планування реагування на виникнення ризикових подій.
Додаткові можливості MS Project (виявлення і усунення проблем планування; робота з уявленнями, їх настройка і застосування; настройка звітів; розширення функціональності MS Project).
Остаточний тест для оцінки повноти засвоєння матеріалу.

ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНИЙ:

 • Менеджер ІТ
 • Менеджер проектів
 • пресейл/консультант
Поділитися
реєстрація на курс
* обов'язкові поля для заповнення

Для попереднього запису на курси або уточнення інформації зателефонуйте за телефонами: +380 44 230 34 74

E-mail: education@erc.ua