ГоловнаКаталог курсів › Практика управління проектами на основі стандарту PMBOK (PMBOK)

Практика управління проектами на основі стандарту PMBOK (PMBOK)

Код курсу
PMBOK
24
години
3
дня
Практика управління проектами на основі стандарту PMBOK (PMBOK)

АНОТАЦІЯ

Тренінг практичного використання методології управління проектами поєднує інтенсивну подачу матеріалу з закріпленням отриманих знань на практичних прикладах, в ході індивідуальних і групових вправ, а так само ділових ігор.

На тренінгу, учасники опрацьовують обраний ними проект (як правило з галузі основного бізнесу замовника); застосовують інструменти, техніки і методи запуску, планування, виконання, контролю і завершення проектів, розбираючись в суті цих інструментів і принципах їх самостійно застосування на практиці.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Вище керівництво
 • Відбулися і майбутні Менеджери проектів
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів
 • Працівники (майбутні співробітники) Проектної офісу
 • Ключові технічні фахівці і експерти
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички:

 • Розробляти мети, задум, статут, життєвий цикл і WBS-структуру проекту.
 • Визначати і оформляти критерії успіху і невдачі проекту.
 • Визначати оточення і зацікавлених сторін проекту.
 • Розробляти розклад (графік) проекту і аналізувати його за методом критичного шляху.
 • Визначати контрольні події (віхи) проекту.
 • Авторизувати і запускати проект на виконання.
 • Складати звітність проекту на основі S-кривих і списку віх.
 • Ідентифікувати ризики проекту і планувати заходи із запобігання та реагування на ризикові події.
 • Керувати в умовах обмежених ресурсів команди і вирішувати ресурсні конфлікти.
 • Підводити підсумки, аналізувати уроки досвіду та завершувати проекти.
ПРОГРАМА КУРСУ

1. Вступ до управління проектами

1.1 Життєвий цикл проекту

1.2 Процеси управління проектами

1.3 Основні функції управління проектами

2. Методологія та інструменти управління проектами

2.1 Ініціація проектів

 • Основні методи, інструменти і техніки
 • Системний підхід і інтеграція
 • Мета і стратегія проекту
 • Критерії успіху і невдачі проекту
 • Визначення проекту
 • Розробка Статуту проекту
 • Визначення зацікавлених сторін проекту
 • Норми і стандарти

2.2 Планування проектів

 • Розробка Плану управління проектом
 • Збір вимог
 • Визначення змісту
 • Створення WBS
 • Визначення операцій
 • Визначення послідовності операцій
 • Оцінка ресурсів операції
 • Оцінка тривалості операції
 • Розробка розкладу
 • Оцінка витрат
 • Визначення бюджету
 • Планування якості
 • Розробка Плану управління людськими ресурсами
 • Планування комунікацій
 • Планування управління ризиками
 • Ідентифікація ризиків
 • Проведення кількісного аналізу ризиків
 • Проведення якісного аналізу ризиків
 • Планування реагування на ризики
 • Планування закупівель

2.3 Виконання проектів

 • Керівництво та управління виконанням проекту
 • Вартість і фінансування проекту
 • Здійснення забезпечення якості
 • Набір команди проекту
 • Розвиток команди проекту
 • Управління командою проекту
 • Розподіл інформації
 • Управління очікуваннями зацікавлених сторін проекту
 • Методи зниження ризику
 • Здійснення закупівель

2.4 Моніторинг та управління проектами

 • Системи моніторингу проекту
 • Моніторинг та управління роботами проекту
 • Здійснення інтегрованого управління змінами
 • Підтвердження змісту
 • Контроль змісту
 • Контроль розкладу
 • Контроль витрат
 • Здійснення контролю якості
 • Узгодження і робочі зустрічі
 • Звіти про виконання
 • Моніторинг і контроль ризиків
 • Управління закупівельною діяльністю

2.5 Завершення проектів

 • Завершення проекту або фази
 • Закриття закупівель
 • Маркетинг і управління продуктом

3. Проектно-орієнтоване управління

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ

1) Попередній тест для оцінки початкової орієнтації в області проектного менеджменту (для з’ясування рівня підготовки групи і відповідної подачі матеріалу).
2) Групова вправа з вибору проекту (як наскрізного прикладу для всього тренінгу) і розробці Задуму цього проекту.
3) Групова вправа по розробці Статуту (концепції) проекту.
4) Групова вправа з розробки WBS-структури проекту.
5) Індивідуально-груповий тест для оцінки командного рішення проблем з планування стадій реалізації проекту.
6) Групова вправа по розробці розкладу (графіка) проекту і аналізу за методом критичного шляху.
7) Групова вправа по визначенню контрольних подій (віх) проекту.
8) Групова вправа по складанню звітності проекту на основі S-кривих і списку контрольних подій (віх).
9) Індивідуально-групова вправа з ідентифікації ризиків проекту і планування реагування на виникнення ризикових подій.
10) Ділова гра з відпрацювання навичок многопроектной управління в умовах обмежених ресурсів компанії і рішенням ресурсних конфліктів.
11) Ділова гра з відпрацювання навичок розуміння вимог Замовника і здачі готового проекту Замовникові.
12) Остаточний тест (на основі питань іспиту на PMP) для оцінки повноти засвоєння матеріалу.

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ

1) Навчальний клас обладнаний:
a. Проектором і екраном.
b. Дошка, фліп-чарт.
2) Матеріали тренінгу і робочі зошити.
3) Витратні матеріали для проведення вправ.

ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНИЙ:

 • Менеджер ІТ
 • Менеджер проектів
Поділитися
реєстрація на курс
* обов'язкові поля для заповнення

Для попереднього запису на курси або уточнення інформації зателефонуйте за телефонами: +380 44 230 34 74

E-mail: education@erc.ua