Головна › Адміністрування та управління HP BladeSystem (HE646S)

Адміністрування та управління HP BladeSystem (HE646S)

Адміністрування та управління HP BladeSystem (HE646S)

АНОТАЦІЯ

Цей 3-х денний курс розглядає питання успішного розгортання і управління серверами HP BladeSystem, включає огляд архітектури рішень на основі HP BladeSystem, адміністрування серверів в мережевому середовищі і їх взаємодію з пристроями зберігання. Розгортання і управління серверами HP BladeSystem з-class і p-class розглядається з точки зору використання програмних додатків і інструментів середовища HP Insight Control Environment.

ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Курс HE646S хоча і дає знання, корисні для підготовки до отримання статусу HP Accredited Integration Specialist (AIS) в області HP BladeSystem, але не розрахований на повноцінну підготовку до таких іспитів.

На кого розраховані
Системні адміністратори, інженери і консультанти, які будуть планувати і управляти процесом розгортання HP BladeSystem c-Class в компаніях-замовників

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Знання з адміністрування в середовищі операційної системи Windows. Для тих, кому необхідна підготовка по серверних технологій, рекомендуємо курс 36939.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

Введення в архітектуру HP BladeSystem
Сімейство серверів HP BladeSystem c-класу
HP BladeSystem c-класу: електроживлення та охолодження
Підсистема електроживлення HP BladeSystem
Серверні модулі HP BladeSystem c-класу (Blades)
Сумісність із мережею HP BladeSystem c-класу (мезонінні адаптери, патч-панелі і комутатори)
Можливості взаємодії HP BladeSystem з SAN, інсталяція і конфігурація
Інсталяція інфраструктури на основі HP BladeSystem c-класу
Розгортання серверів HP BladeSystem c-класу
Управління та підтримка HP BladeSystem

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Управління ризиками інформаційної безпеки та планування безперервності бізнесу (HL947S)

Управління ризиками інформаційної безпеки та планування безперервності бізнесу (HL947S)

Управління ризиками інформаційної безпеки та планування безперервності бізнесу (HL947S)

АНОТАЦІЯ

Справжній дводенний курс розглядає фундаментальні концепції, процеси і способи створення плану забезпечення безперервності бізнесу. В ході навчання студени отримають такі знання:

як визначати заходи, що входять до складу плану забезпечення безперервності бізнесу та плану аварійного відновлення;
концепцій та засад управління ризиками в планах забезпечення безперервності і аварійного відновлення бізнесу;
як застосовувати отримані знання в реальних ситуаціях;
як вибирати відповідні стратегії забезпечення безперервності і аварійного відновлення бізнесу
Справжній курс висвітлює питання безперервності і планування дій на випадок ситуацій, планування відновлення після катастроф, підготовки персоналу, мінімізації впливу інцидентів, стратегії комунікації та інші критичні аспекти планування забезпечення безперервності і аварійного відновлення бізнесу. Розглянуті питання дозволять організації підготуватися до очікуваних і несподіваних подій з максимальною ефективністю і оптимальними витратами. В ході даного курсу студенти отримають інформацію, яка дозволить їм успішно підготуватися до здачі сертифікаційних іспитів Security +, CISSP і CISM.

АУДИТОРІЯ

Фахівці, відповідальні за забезпечення безперервності бізнесу в організації
ІБ-фахівці, яким необхідне розуміння концепцій і технологій безперервності і відновлення бізнесу
ІТ-фахівці, які бажають підготуватися до здачі сертифікаційних іспитів Security +, CISSP і CISM

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

HP Enterprise Security Foundation курс (HL945S) або еквівалентні знання
HP Enterprise Risk Management курс (HL946S) або еквівалентні знання

ЗМІСТ КУРСУ

Module 1: Mapping Risk Management and Continuity Planning to Your Business
Module 2: Making the Case for Risk Management and Business Continuity Planning
Module 3: Managing Risk as a Process
Module 4: Analyzing Business Impact: Where to Focus
Module 5: Assessing Risk: What Threats and Vulnerabilities Exist
Module 6: Analyzing Risks: How Much It’s Worth
Module 7: Documenting Risk Treatment Plans: How to Protect Assets
Module 8: Planning for Resiliency: How to Continue Your Business
Module 9: Implement Risk Treatment Plan
Module 10: Failing Back
Module 11: Auditing Risk Management Implementation and Testing BCP Procedures
Module 12: Summary and Case Study
Module 13: Business Continuity Planning – Next Steps

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Основи інформаційної безпеки Plus (HL946S)

Основи інформаційної безпеки Plus (HL946S)

Основи інформаційної безпеки Plus (HL946S)

АНОТАЦІЯ

Справжній дводенний курс навчає ІТ та ІБ-фахівців оцінки та управління ризиками в організації. На прикладах показує, як визначити і оцінити ризик, а також як спроектувати, впровадити і підтримувати ефективну систему управління ризиками. Перше, на чому ми зупинимося, це базові знання і поняття. Ви отримаєте розуміння основних термінів і методологій, що використовуються в оцінці та управлінні ризиками. Друге, на чому ми зупинимося – це розуміння того, чому управління ризиками має вирішальне значення для вашої організації. Ми зупинимося на пунктах, загальних для всіх. Ми будемо говорити про елементи управління. Третє – які шляхи існують для визначення рівня ризиків для конкретної ситуації? Чому ризик такий важливий? Суть в тому, що є компанії, які були зламані. Вони втратили мільйони і мільйони доларів. Але якщо це трапиться з середньою або невеликою компанією, то вона таким чином припинить своє існування. Статистика говорить, що 80% компаній, управляючих ризиками, закривається протягом першого року існування. Ось чому питання управління ризиками вкрай важливий. В ході даного курсу студенти отримають інформацію, яка дозволить їм успішно підготуватися до здачі сертифікаційних іспитів Security +, CISSP і CRISC.

АУДИТОРІЯ

Фахівці, відповідальні за управління ризиками в організації
ІБ-фахівці, яким необхідне розуміння концепцій і технологій управління ризиками
ІТ-фахівці, які бажають підготуватися до здачі сертифікаційних іспитів Security +, CISSP і CRISC

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

“HP Enterprise Security Foundation” HL945S або еквівалентні знання

ЗМІСТ КУРСУ

основи
Управління ризиками
Життєвий цикл процесу управління ризиком
аудит ризиків
Оцінка ризиків
завершення
аналіз ризиків

РЕКОМЕНДОВАНЕ ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

“Information Security Risk Management and Business Continuity Planning”, HL947S

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html.

Головна › Основи управління ІТ-проектами – PMP® (22,5 PDU) (HC577S)

Основи управління ІТ-проектами – PMP® (22,5 PDU) (HC577S)

Основи управління ІТ-проектами – PMP® (22,5 PDU) (HC577S)

АНОТАЦІЯ

Цей 3-денний курс розглядає фундаментальні концепції, процеси і техніки успішного управління ІТ-проектами. Програма курсу базується на системному викладі основних понять і процесів управління проектами, визначених у стандарті PMI PMBOK® 4th Edition (2008). В ході тренінгу розглядаються склад і структура процесів, груп процесів, областей знань, а також загальна методологія управління проектами.

Поряд з теоретичним матеріалом курс включає практичні завдання, націлені на конкретне застосування слухачами рекомендацій стандарту і закріплення отриманих знань. В результаті виконання практичних завдань слухачі отримують навички складання опису змісту, ієрархічної структури робіт, розкладу проекту, а також виявлення та управління ризиками, управління комунікаціями проекту та ін.

Слухачі курсу отримують сертифікат компанії Hewlett-Packard – PMI® Global Registered Education Provider, і зможуть зарахувати 22,5 навчальні години (PDU) в рахунок обов’язкових 35 годин, необхідних для складання іспиту на здобуття ступеня PMP® (Project Management Professional).

Як стати PMI® CAPM / PMP

АУДИТОРІЯ

Фахівці, які беруть участь в проектах, або менеджери проектів
Фахівці, зацікавлені в отриманні базової сертифікації в галузі управління проектами PMI PMP® (Project Management Professional)

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Для проходження курсу не потрібні спеціальні знання в галузі управління проектами, бажаний досвід керівництва або участі в проектах.

ЗМІСТ КУРСУ

Визначення та організація проекту
Визначення базових специфікацій
планування проекту
Визначення логічних взаємозв’язків робіт, операцій
Ідентифікація ризиків проекту
Визначення статусу виконання проекту
Огляд стану проекту – підготовка звітів
закриття проекту
ініціація проекту
Визначення змісту проекту
Створення ієрархічної структури робіт (WBS – Work Breakdown Structure)
Управління факторами зовнішнього середовища
Ухвалення плану проекту
Планування і прийняття коригувальних дій за проектом
Проведення зустрічей з огляду стану проекту

РЕКОМЕНДОВАНЕ ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

Управління термінами, розкладом і бюджетом ІТ-проекту – PMP® (21 PDU) – Managing Scope, Schedule, & Cost HE538S

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Управління змістом, розкладом і бюджетом ІТ-проекту – PMP® (21 PDU) – (HE538S)

Управління змістом, розкладом і бюджетом ІТ-проекту – PMP® (21 PDU) – (HE538S)

Управління змістом, розкладом і бюджетом ІТ-проекту – PMP® (21 PDU) – (HE538S)

АНОТАЦІЯ

Даний курс допоможе вам визначити, як найкращим чином запланувати виконання проекту, враховуючи при цьому зацікавленість сторін, бюджет і список обмежень. Ви навчитеся встановлювати Performance Measurement Baseline (PMB), підсилите знання інструментів і методів, використовуваних для порівняння фактичних робіт, виконаних за встановленими планами. Шляхом виявлення попереджувальних показників, ви отримаєте повне уявлення про потенційних зонах ризику і зможете приймати необхідні коригуючі заходи для збереження проекту.

Як стати PMI® CAPM / PMP

АУДИТОРІЯ

Менеджери проектів ІТ, проектів розробки ПЗ, проектів у телекомунікаційній галузі та інших комплексних проектів, які потребують управління ризиками;
Фахівці, зацікавлені в отриманні базової сертифікації в галузі управління проектами PMI PMP® (Project Management Professional).

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Основи управління ІТ-проектами – Certified Project Management Professional (PMP®) HC577S

ЗМІСТ КУРСУ

Ключові поняття
оцінка
планування
Базовий вимірювач ефективності (PMB) і Управління змінами
закриття проекту
Структура декомпозиції робіт (WBS)
Балансування обсягу бюджету
Балансування часу і ресурсів
Контроль виконання проекту
Детальний опис курсу HE538S (англ.)

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Швидкий шлях для розгортання технологій HP FlexNetwork Comware (H8D09)

Швидкий шлях для розгортання технологій HP FlexNetwork Comware (H8D09)

Швидкий шлях для розгортання технологій HP FlexNetwork Comware (H8D09)

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › HP Fast Track для мережевих технологій з використанням програмного забезпечення ProVision (HL321S)

HP Fast Track для мережевих технологій з використанням програмного забезпечення ProVision (HL321S)

HP Fast Track для мережевих технологій з використанням програмного забезпечення ProVision (HL321S)

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Уніфіковані провідні бездротові мережі HP і BYOD (H8D05S)

Уніфіковані провідні бездротові мережі HP і BYOD (H8D05S)

Уніфіковані провідні бездротові мережі HP і BYOD (H8D05S)

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Початок роботи з бездротовими мережами HP (HL043S)

Початок роботи з бездротовими мережами HP (HL043S)

Початок роботи з бездротовими мережами HP (HL043S)

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Корпоративні бездротові мережі HP (HL047S)

Корпоративні бездротові мережі HP (HL047S)

Корпоративні бездротові мережі HP (HL047S)

АНОТАЦІЯ

Даний курс дає слухачам навички та інструменти для успішного планування, проектування, впровадження та усунення несправностей в бездротових мережа корпоративного рівня, а такоже методи інтеграції з провідний інфраструктур.

В курсі детально розглянуті бездротові корпоративні рішення, що використовують Mobility Traffic Management (MTM) і пріорітезацію бездротового трафіку. У великих сучасних компаніях бездротові мережі ростуть не тільки в розмірах, але і в складності. Планування і дизайн бездротовіх мереж часто спрощують, незважаючі на велику кількість параметрів, які необхідно врахувати, в тому чіслі радіочастотне покриття, разміщення точок доступу, число користувачів, число гостьових користувачів, потужність сигналу та інші. В якості вирішення для завдання проектування в курсі розглянуто інструмент HP RF Planner.

До важливих сторін належить і безпека. Питання номер один для CIO відносно бездротових мереж – це безпека. В курсі вельми детально розглянуті рішення відносно усунення загроз безпеки на основе політик, что дозволяють точно дотримуватись стандартів безпеки.

Курс готовит такоже кандидатів до здачі іспіту HP0-Y27 на статус HP Master ASE – Wireless Networks Implementer v1 програми сертифікації HP ExpertONE.

АУДИТОРІЯ

Партнери HP, клієнти і співробітніки, заняття розробкою, впровадження і підтрімкою корпоративних бездротовіх мереж, заснований на бездротових продуктах і ​​рішеннях HP MSM, в тому числі системні інженери, системні архітектори, співробітніки IT-відділів клієнтів, віїзні інженери та інженери тех. підтримки call-центру HP.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Рекомендовано наявність у слухача знань в обсязі однієї з Наступний сертіфікацій:

HP ASE – Wireless Networks [2011]
CCIE – Wireless certification

ЗМІСТ КУРСУ

Впровадження та налаштування корпоративних бездротовіх рішень HP
Рішення Network Operations Center (NOC) для гостьовий доступ
Mobility Traffic Manager (MTM) з одним и декількома контролерами MSM
Пошук и Усунення несправностей в функціях и рішеннях корпоративного рівня, в тому чіслі в MTM, налаштування безпеки, якості сигналу (інтерференція, проблеми взаємодії 802.11b / g / n, оптимізація бездротової мережі і проблеми, пов’язані з провідною Мережа)
Планування і дизайн бездротовіх проектів з Використання інструмантів таких, як RF Planner
Інструменти управління WLAN в продукті PCM Такі, як Mobility Manager
Пріорітезація чутлівого до затрімок трафіку на всьому шляху между бездротовім и кінцевім прістроєм
Проектування, налаштування та впровадження корпоративних рішень бездротової безпеки, что Працюють за принципом IPS / IDS

Додаткову інформацію за навчальною програмою HP в Україні ви можете отриматі на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html