Головна › Адміністрування та управління HP BladeSystem (HE646S)

Адміністрування та управління HP BladeSystem (HE646S)

Адміністрування та управління HP BladeSystem (HE646S)

АНОТАЦІЯ

Цей 3-х денний курс розглядає питання успішного розгортання і управління серверами HP BladeSystem, включає огляд архітектури рішень на основі HP BladeSystem, адміністрування серверів в мережевому середовищі і їх взаємодію з пристроями зберігання. Розгортання і управління серверами HP BladeSystem з-class і p-class розглядається з точки зору використання програмних додатків і інструментів середовища HP Insight Control Environment.

ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Курс HE646S хоча і дає знання, корисні для підготовки до отримання статусу HP Accredited Integration Specialist (AIS) в області HP BladeSystem, але не розрахований на повноцінну підготовку до таких іспитів.

На кого розраховані
Системні адміністратори, інженери і консультанти, які будуть планувати і управляти процесом розгортання HP BladeSystem c-Class в компаніях-замовників

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Знання з адміністрування в середовищі операційної системи Windows. Для тих, кому необхідна підготовка по серверних технологій, рекомендуємо курс 36939.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

Введення в архітектуру HP BladeSystem
Сімейство серверів HP BladeSystem c-класу
HP BladeSystem c-класу: електроживлення та охолодження
Підсистема електроживлення HP BladeSystem
Серверні модулі HP BladeSystem c-класу (Blades)
Сумісність із мережею HP BladeSystem c-класу (мезонінні адаптери, патч-панелі і комутатори)
Можливості взаємодії HP BladeSystem з SAN, інсталяція і конфігурація
Інсталяція інфраструктури на основі HP BladeSystem c-класу
Розгортання серверів HP BladeSystem c-класу
Управління та підтримка HP BladeSystem

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Управління ризиками інформаційної безпеки та планування безперервності бізнесу (HL947S)

Управління ризиками інформаційної безпеки та планування безперервності бізнесу (HL947S)

Управління ризиками інформаційної безпеки та планування безперервності бізнесу (HL947S)

АНОТАЦІЯ

Справжній дводенний курс розглядає фундаментальні концепції, процеси і способи створення плану забезпечення безперервності бізнесу. В ході навчання студени отримають такі знання:

як визначати заходи, що входять до складу плану забезпечення безперервності бізнесу та плану аварійного відновлення;
концепцій та засад управління ризиками в планах забезпечення безперервності і аварійного відновлення бізнесу;
як застосовувати отримані знання в реальних ситуаціях;
як вибирати відповідні стратегії забезпечення безперервності і аварійного відновлення бізнесу
Справжній курс висвітлює питання безперервності і планування дій на випадок ситуацій, планування відновлення після катастроф, підготовки персоналу, мінімізації впливу інцидентів, стратегії комунікації та інші критичні аспекти планування забезпечення безперервності і аварійного відновлення бізнесу. Розглянуті питання дозволять організації підготуватися до очікуваних і несподіваних подій з максимальною ефективністю і оптимальними витратами. В ході даного курсу студенти отримають інформацію, яка дозволить їм успішно підготуватися до здачі сертифікаційних іспитів Security +, CISSP і CISM.

АУДИТОРІЯ

Фахівці, відповідальні за забезпечення безперервності бізнесу в організації
ІБ-фахівці, яким необхідне розуміння концепцій і технологій безперервності і відновлення бізнесу
ІТ-фахівці, які бажають підготуватися до здачі сертифікаційних іспитів Security +, CISSP і CISM

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

HP Enterprise Security Foundation курс (HL945S) або еквівалентні знання
HP Enterprise Risk Management курс (HL946S) або еквівалентні знання

ЗМІСТ КУРСУ

Module 1: Mapping Risk Management and Continuity Planning to Your Business
Module 2: Making the Case for Risk Management and Business Continuity Planning
Module 3: Managing Risk as a Process
Module 4: Analyzing Business Impact: Where to Focus
Module 5: Assessing Risk: What Threats and Vulnerabilities Exist
Module 6: Analyzing Risks: How Much It’s Worth
Module 7: Documenting Risk Treatment Plans: How to Protect Assets
Module 8: Planning for Resiliency: How to Continue Your Business
Module 9: Implement Risk Treatment Plan
Module 10: Failing Back
Module 11: Auditing Risk Management Implementation and Testing BCP Procedures
Module 12: Summary and Case Study
Module 13: Business Continuity Planning – Next Steps

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Основи інформаційної безпеки Plus (HL946S)

Основи інформаційної безпеки Plus (HL946S)

Основи інформаційної безпеки Plus (HL946S)

АНОТАЦІЯ

Справжній дводенний курс навчає ІТ та ІБ-фахівців оцінки та управління ризиками в організації. На прикладах показує, як визначити і оцінити ризик, а також як спроектувати, впровадити і підтримувати ефективну систему управління ризиками. Перше, на чому ми зупинимося, це базові знання і поняття. Ви отримаєте розуміння основних термінів і методологій, що використовуються в оцінці та управлінні ризиками. Друге, на чому ми зупинимося – це розуміння того, чому управління ризиками має вирішальне значення для вашої організації. Ми зупинимося на пунктах, загальних для всіх. Ми будемо говорити про елементи управління. Третє – які шляхи існують для визначення рівня ризиків для конкретної ситуації? Чому ризик такий важливий? Суть в тому, що є компанії, які були зламані. Вони втратили мільйони і мільйони доларів. Але якщо це трапиться з середньою або невеликою компанією, то вона таким чином припинить своє існування. Статистика говорить, що 80% компаній, управляючих ризиками, закривається протягом першого року існування. Ось чому питання управління ризиками вкрай важливий. В ході даного курсу студенти отримають інформацію, яка дозволить їм успішно підготуватися до здачі сертифікаційних іспитів Security +, CISSP і CRISC.

АУДИТОРІЯ

Фахівці, відповідальні за управління ризиками в організації
ІБ-фахівці, яким необхідне розуміння концепцій і технологій управління ризиками
ІТ-фахівці, які бажають підготуватися до здачі сертифікаційних іспитів Security +, CISSP і CRISC

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

“HP Enterprise Security Foundation” HL945S або еквівалентні знання

ЗМІСТ КУРСУ

основи
Управління ризиками
Життєвий цикл процесу управління ризиком
аудит ризиків
Оцінка ризиків
завершення
аналіз ризиків

РЕКОМЕНДОВАНЕ ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

“Information Security Risk Management and Business Continuity Planning”, HL947S

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html.

Головна › Основи управління ІТ-проектами – PMP® (22,5 PDU) (HC577S)

Основи управління ІТ-проектами – PMP® (22,5 PDU) (HC577S)

Основи управління ІТ-проектами – PMP® (22,5 PDU) (HC577S)

АНОТАЦІЯ

Цей 3-денний курс розглядає фундаментальні концепції, процеси і техніки успішного управління ІТ-проектами. Програма курсу базується на системному викладі основних понять і процесів управління проектами, визначених у стандарті PMI PMBOK® 4th Edition (2008). В ході тренінгу розглядаються склад і структура процесів, груп процесів, областей знань, а також загальна методологія управління проектами.

Поряд з теоретичним матеріалом курс включає практичні завдання, націлені на конкретне застосування слухачами рекомендацій стандарту і закріплення отриманих знань. В результаті виконання практичних завдань слухачі отримують навички складання опису змісту, ієрархічної структури робіт, розкладу проекту, а також виявлення та управління ризиками, управління комунікаціями проекту та ін.

Слухачі курсу отримують сертифікат компанії Hewlett-Packard – PMI® Global Registered Education Provider, і зможуть зарахувати 22,5 навчальні години (PDU) в рахунок обов’язкових 35 годин, необхідних для складання іспиту на здобуття ступеня PMP® (Project Management Professional).

Як стати PMI® CAPM / PMP

АУДИТОРІЯ

Фахівці, які беруть участь в проектах, або менеджери проектів
Фахівці, зацікавлені в отриманні базової сертифікації в галузі управління проектами PMI PMP® (Project Management Professional)

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Для проходження курсу не потрібні спеціальні знання в галузі управління проектами, бажаний досвід керівництва або участі в проектах.

ЗМІСТ КУРСУ

Визначення та організація проекту
Визначення базових специфікацій
планування проекту
Визначення логічних взаємозв’язків робіт, операцій
Ідентифікація ризиків проекту
Визначення статусу виконання проекту
Огляд стану проекту – підготовка звітів
закриття проекту
ініціація проекту
Визначення змісту проекту
Створення ієрархічної структури робіт (WBS – Work Breakdown Structure)
Управління факторами зовнішнього середовища
Ухвалення плану проекту
Планування і прийняття коригувальних дій за проектом
Проведення зустрічей з огляду стану проекту

РЕКОМЕНДОВАНЕ ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

Управління термінами, розкладом і бюджетом ІТ-проекту – PMP® (21 PDU) – Managing Scope, Schedule, & Cost HE538S

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Управління змістом, розкладом і бюджетом ІТ-проекту – PMP® (21 PDU) – (HE538S)

Управління змістом, розкладом і бюджетом ІТ-проекту – PMP® (21 PDU) – (HE538S)

Управління змістом, розкладом і бюджетом ІТ-проекту – PMP® (21 PDU) – (HE538S)

АНОТАЦІЯ

Даний курс допоможе вам визначити, як найкращим чином запланувати виконання проекту, враховуючи при цьому зацікавленість сторін, бюджет і список обмежень. Ви навчитеся встановлювати Performance Measurement Baseline (PMB), підсилите знання інструментів і методів, використовуваних для порівняння фактичних робіт, виконаних за встановленими планами. Шляхом виявлення попереджувальних показників, ви отримаєте повне уявлення про потенційних зонах ризику і зможете приймати необхідні коригуючі заходи для збереження проекту.

Як стати PMI® CAPM / PMP

АУДИТОРІЯ

Менеджери проектів ІТ, проектів розробки ПЗ, проектів у телекомунікаційній галузі та інших комплексних проектів, які потребують управління ризиками;
Фахівці, зацікавлені в отриманні базової сертифікації в галузі управління проектами PMI PMP® (Project Management Professional).

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Основи управління ІТ-проектами – Certified Project Management Professional (PMP®) HC577S

ЗМІСТ КУРСУ

Ключові поняття
оцінка
планування
Базовий вимірювач ефективності (PMB) і Управління змінами
закриття проекту
Структура декомпозиції робіт (WBS)
Балансування обсягу бюджету
Балансування часу і ресурсів
Контроль виконання проекту
Детальний опис курсу HE538S (англ.)

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Корпоративні бездротові мережі HP (HL047S)

Корпоративні бездротові мережі HP (HL047S)

Корпоративні бездротові мережі HP (HL047S)

АНОТАЦІЯ

Даний курс дає слухачам навички та інструменти для успішного планування, проектування, впровадження та усунення несправностей в бездротових мережа корпоративного рівня, а такоже методи інтеграції з провідний інфраструктур.

В курсі детально розглянуті бездротові корпоративні рішення, що використовують Mobility Traffic Management (MTM) і пріорітезацію бездротового трафіку. У великих сучасних компаніях бездротові мережі ростуть не тільки в розмірах, але і в складності. Планування і дизайн бездротовіх мереж часто спрощують, незважаючі на велику кількість параметрів, які необхідно врахувати, в тому чіслі радіочастотне покриття, разміщення точок доступу, число користувачів, число гостьових користувачів, потужність сигналу та інші. В якості вирішення для завдання проектування в курсі розглянуто інструмент HP RF Planner.

До важливих сторін належить і безпека. Питання номер один для CIO відносно бездротових мереж – це безпека. В курсі вельми детально розглянуті рішення відносно усунення загроз безпеки на основе політик, что дозволяють точно дотримуватись стандартів безпеки.

Курс готовит такоже кандидатів до здачі іспіту HP0-Y27 на статус HP Master ASE – Wireless Networks Implementer v1 програми сертифікації HP ExpertONE.

АУДИТОРІЯ

Партнери HP, клієнти і співробітніки, заняття розробкою, впровадження і підтрімкою корпоративних бездротовіх мереж, заснований на бездротових продуктах і ​​рішеннях HP MSM, в тому числі системні інженери, системні архітектори, співробітніки IT-відділів клієнтів, віїзні інженери та інженери тех. підтримки call-центру HP.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Рекомендовано наявність у слухача знань в обсязі однієї з Наступний сертіфікацій:

HP ASE – Wireless Networks [2011]
CCIE – Wireless certification

ЗМІСТ КУРСУ

Впровадження та налаштування корпоративних бездротовіх рішень HP
Рішення Network Operations Center (NOC) для гостьовий доступ
Mobility Traffic Manager (MTM) з одним и декількома контролерами MSM
Пошук и Усунення несправностей в функціях и рішеннях корпоративного рівня, в тому чіслі в MTM, налаштування безпеки, якості сигналу (інтерференція, проблеми взаємодії 802.11b / g / n, оптимізація бездротової мережі і проблеми, пов’язані з провідною Мережа)
Планування і дизайн бездротовіх проектів з Використання інструмантів таких, як RF Planner
Інструменти управління WLAN в продукті PCM Такі, як Mobility Manager
Пріорітезація чутлівого до затрімок трафіку на всьому шляху между бездротовім и кінцевім прістроєм
Проектування, налаштування та впровадження корпоративних рішень бездротової безпеки, что Працюють за принципом IPS / IDS

Додаткову інформацію за навчальною програмою HP в Україні ви можете отриматі на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Впровадження бездротових мереж HP і пошук несправностей – прискорений курс (H3K66S)

Впровадження бездротових мереж HP і пошук несправностей – прискорений курс (H3K66S)

Впровадження бездротових мереж HP і пошук несправностей – прискорений курс (H3K66S)

АНОТАЦІЯ

Даний курс дозволяє отримати знання і навички для успішного проектування, впровадження та усунення несправностей в невеликий бездротовий корпоративної мережі на основі обладнання HP. В курсі також розглянуті варіанти інтеграції з існуючою провідний інфраструктурою.

У сучасному мобільному світі бездротові мережі широко поширені в робочому середовищі, в тому числі в медичних установах, магазинах, школах, університетах. Даний курс дає міцну основу в розумінні бездротовий продуктів і рішень HP. До важливих тем варто віднести стандарти 802.11, об’єднання контролерів для високої доступності (Teaming), загальновизнані технології безпеки (WPA2, AES, і т.д.), а також основи проектування, впровадження та налаштування бездротових пристроїв HP.

Курс складається приблизно на 60% з лабораторних робіт і на 40% з лекцій та навчальних занять.

Курс також готує кандидатів до здачі іспиту HP0-Y44 на статус HP ASE – Wireless Networks Implementer v1 програми сертифікації HP ExpertONE.

АУДИТОРІЯ

Партнери, замовники і співробітники HP з досвідом від року до трьох років в області розробки, впровадження та технічної підтримки бездротових мереж на основі обладнання HP MSM, в тому числі системні адміністратори, архітектори, персонал IT-відділів, сервісні інженери HP, інженери тих. підтримки call-центрів.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Знання в обсязі курсу “Мережеві технології HP рівня доступу – прискорений курс / Accelerated HP Access Layer Network Technologies” HL042S (00646263)
або сертифікація не нижче HP AIS – Network Infrastructure [2011] або Cisco Wireless (CCNP) certification

ЗМІСТ КУРСУ

Знайомство з сімейством точок доступу і контролерів HP MSM
Розуміння основ бездротових мереж таких, як стандарти 802.11, антени, передавачі і характеристики Wi-Fi
Установки і настройка політик гостьового доступу
Налаштування Layer 2 і Layer 3 роумінгу
Первісна установка і настройка точок доступу і контролерів
Визначення вразливостей безпеки WLAN і методів їх усунення з використанням доступних технологій таких, як WPA2, 802.1X з локальним або зовнішнім сервером RADIUS
Налаштування високої доступності за рахунок об’єднання контролерів (Controller Teaming) і зв’язків типу бездротовий міст (Mesh)
У модулі по усуненню несправностей розглянуті проблеми, пов’язані з підключенням клієнтів, безпекою, об’єднанням контролерів. До застосовуваних інструментів відносяться InSSIDer, Network Monitor, Omnipeek.

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Матричне адміністрування HP CloudSystem (HK920S)

Матричне адміністрування HP CloudSystem (HK920S)

Матричне адміністрування HP CloudSystem (HK920S)

АНОТАЦІЯ

Цей 4-денний курс розглядає ефективне управління і адміністрування рішення HP CloudSystem, також відомого як HP Matrix.

Серед основних тем курсу – пули ресурсів введення-виведення (IO resource pools), ПО Storage Provisioning Manager, логічні сервери, тонка настройка / оркестрування інфраструктури та планування виділення ресурсів.

АУДИТОРІЯ

Досвідчені адміністратори HP BladeSystem, інженери і консультанти, які будуть керувати HP CloudSystem в своїх організаціях
Замовники, партнери або співробітники HР

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Знання або досвід практичної в обсязі курсів:
“Впровадження серверів HP BladeSystem / Implementing HP BladeSystem Server Solutions”, HH707S (00433855)
“HP BladeSystem Virtual Connect”, HK758S
Досвід роботи з ПЗ для управління серверами HP Insight Control
Розуміння технологій SAN
Досвід установки і конфігурації Windows Server OS
Знайомство з ProLiant Support Pack (PSP) і пов’язаними з ним Windows Services, начебто SNMP
Досвід адміністратора в створенні та управлінні користувачами і групами в Windows
Дуже бажано знайомство з VMware vSphere 5 і Microsoft HyperV
У проходженні курсу дуже допоможе вміння конфігурувати робоче середовище HP BladeSystem Virtual Connect. Це стосується і серверів, і VC-модулів

КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

Модуль 1: Огляд CloudSystem MatriX

HP Converged Infrastructure
CloudSystem Overview
Matrix OE Product Structure
Matrix OE Configuration Management
Matrix OE Capacity Planning
Matrix OE Logical Server Management
Matrix OE Infrastructure Orchestration
Matrix OE Recovery Management

Модуль 2: Управління інфраструктурою HP CloudSystem Matrix

Infrastructure Orchestration Overview
vSphere, vCenter, Server Automation, Insight Control Virtual machine management (Hyper-V), Insight Control Server Deployment (RDP) and Ignite
Using Software pools
Creating Software Pool Entry
Using Server pools
Creating a Server Pool Entry
Using User pools
Creating a User Pool Entry
Labs:

Configuring a software pool entry
Configuring a server pool entry
Configuring a user pool entry

Модуль 3: Представляємо HP Storage Provisioning Manager

Storage Provisioning Manager Overview
Storage Provisioning Manager Templates
Storage Provisioning Manager Storage Catalogs
Storage Provisioning Manager Service Requests

Labs:

Create an on-demand Storage Template
Create a SPM service
Модуль 4: Робота з мережами в HP CloudSystem Matrix Infrastructure Orchestration

Using Network pools

Creating a Network Pool Entry

Using Infrastructure Orchestration with trunk networks

Infrastructure Orchestration VLAN management

Labs:

Configuring a network pool entry

Модуль 5: Представляємо HP CloudSystem Infrastructure Orchestration Designer

Infrastructure Orchestration Designer Overview
Infrastructure Orchestration Designer Template Defaults
Infrastructure Orchestration Designer Template Creation
Infrastructure Orchestration Designer Workflow Integration
Infrastructure Orchestration Designer Cloud maps

Labs:

Create a physical deployment template
Create a virtual machine deployment template
Copy a deployment template

Модуль 6: Огляд порталу самообслуговування HP CloudSystem з позицій Infrastructure Orchestration

HP CloudSystem Self Service overview
Describe Self Service Templates
Describe Service request processing
Describe Service request lease periods
Increase Service capacity

Labs:

Create a service request for physical deployments
Create a service request for virtual deployments
Deactivate a service request
Activate a service request
Increase Server groups capacity
Expire a Service request

Модуль 7: HP CloudSystem Infrastructure Orchestration MultiTenancy

HP CloudSystem Multi Tenancy overview
Creation of multiple organizations
Organization Administration Portal
Organization Self Service Portal
Customizing Organizations Portal

Labs:

Instructor Demonstration of Multi Tenancy Organizations

Модуль 8: Консолідація ресурсів і планування їх використання для HP CloudSystem Matrix

Describe HP CloudSystem capacity planning functionality to optimize
infrastructure confidently
Using Capacity Advisor-Server Consolidation-Server
Virtualization-Scenarios and Smart Solver-Utilization limits-Comparison Reports

Lab:

Using Capacity Advisor for Server Consolidation
Utilization reports
Running resource usage reports
System Consolidation with Power Calculations
Power comparison reports

Модуль 9: Планування з урахуванням витрат енергії для HP CloudSystem Matrix

Review HP Thermal Logic capabilities
Perform consolidation review using planning tools Data Center Smart Grid
HP Performance Optimized Data Center
HP Energy Efficiency Services
HP Performance Optimized Data Center

Модуль 10: Поліпшення обслуговування за допомогою інфраструктурних функцій щодо захисту і відновлення (Infrastructure Protection and Recovery)

HP CloudSystem Matrix support to enable optional data protection
HP CloudSystem Matrix Recovery Management • Differentiate data protection and disaster recovery products
Describe the process for configuring an environment to implement
HP CloudSystem Matrix Recovery management

Labs:

Demonstration of logical server fail over using Matrix Recovery Management

Модуль 11: Розширення рішення на BladeSystem за допомогою CSA для Matrix

Discussion on how HP management software and Matrix fit together
Review capabilities and value of Cloud Service Automation for Matrix
Discussion-Site scope and HP Server Automation

Модуль 12: Особливості Корпоративного застосування HP CloudSystem Matrix Enterprise Solution

Expanding CloudSystem Matrix
HP CloudSystem Matrix Cloud Bursting
Scalability for HP CloudSystem Matrix with Federated CMS

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › HP Helion CloudSystem Enterprise (H4C08S)

HP Helion CloudSystem Enterprise (H4C08S)

HP Helion CloudSystem Enterprise (H4C08S)

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

HP OneView – управління та адміністрування / HP OneView Administration H4C04S
Мережеві технології HP BladeSystem і Virtual Connect / HP Virtual Connect HK758S
HP CloudSystem 8 Foundation: адміністрування / HP CloudSystem Foundation Administration H4C05S
Для співробітників HP, співробітників компаній-партнерів, Cloud-архітекторів настійно рекомендований курс (або наявність знань в його обсязі) H1L34S (00908012)

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Побудова ЦОД і хмарних рішень (H1L32S)

Побудова ЦОД і хмарних рішень (H1L32S)

АНОТАЦІЯ

Курс готує до тесту НР0-D31 для отримання сертифікації HP ASE – Data Center and Cloud Architect V1.

АУДИТОРІЯ

Слухачі курсу повинні мати чітке уявлення про окремі компоненти конвергентної інфраструктури HP, включаючи сервери HP, системи зберігання, мережі, програмне забезпечення, безпеку і т. Д.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Подорож в HP Cloud / Navigating the Journey to HP Cloud H1L34S (00908012)

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html