Головна › Програмування на мові Python 1

Програмування на мові Python 1

Програмування на мові Python 1

ОПИС

Цей п’ятиденний курс адресований усім тим, хто хоче навчитися програмувати з використанням мови програмування Python.

АУДИТОРІЯ

Курс призначений для широкого кола програмістів і адміністраторів ОС.

По закінченню

Після успішного засвоєння матеріалу цього курсу слухачі будуть здатні:

 • інтерпретувати програмування для комп’ютера в термінах Python;
 • працювати з файлової системою;
 • обробляти вміст файлів і баз даних;
 • працювати зі стандартними мережевими службами;
 • використовувати регулярні вирази і запити SQL;
 • виконувати налагодження програм.
ПРОГРАМА

Вступ

 • Архітектура комп’ютера
 • Розуміння програмування
 • Слова і фрази
 • Термінологія: інтерпретатор та компілятор
 • Написання програм
 • Що таке програма?
 • Побудова частин програм
 • Вправи

Модуль 1: Змінні, вирази та інструкції

 • Значення і типи
 • Змінні
 • Імена змінних і ключові слова
 • Оператори
 • Оператори і операнди
 • Вирази
 • Порядок операцій
 • Модульні оператори
 • Строкові операції
 • Введення вхідних даних
 • Коментарі
 • Вправи

Модуль 2: Управління потоком виконання

 • Логічні вирази
 • Логічні оператори
 • Умовне виконання
 • Альтернативне виконання
 • Послідовність умов
 • Вкладені умови
 • Перехоплення винятків з використанням try і except
 • Вправи

Модуль 3: Функції

 • Виклик функції
 • Вбудовані функції
 • Функції, що перетворюють типи
 • Випадкові числа
 • Математичні функції
 • Додавання нових функцій
 • Визначення і використання
 • Потік виконання
 • Параметри і аргументи
 • Fruitful-функції і void-функції
 • Застосування функцій
 • Вправи

Модуль 4: Цикли

 • Оновлення змінної
 • Інструкція while
 • Нескінченні цикли
 • «Нескінченні цикли» і break
 • Завершення ітерації за допомогою continue
 • Визначення циклів за допомогою for
 • Шаблони циклу
 • Вправи

Модуль 5: Рядки

 • Рядок як послідовність
 • Отримання довжини рядка з використанням len
 • Обхід через рядок за допомогою циклу
 • Зріз рядки
 • Рядки є незмінними
 • Цикли і рахунок
 • Оператор in
 • Порівняння рядків
 • Строкові методи
 • Розбір (parsing) рядків
 • Оператор форматування
 • Вправи

Кейс. Обробка текстів

 • Читання списків слів
 • Пошук
 • Цикли з індексами
 • Вправи

Модуль 6: Файли

 • Необхідна введення
 • Відкриття файлів
 • Текстовий файл і рядки
 • Читання з файлів
 • Пошук через файл
 • Вибір імені файлу
 • Запис в файли
 • вправи

Модуль 7: Списки

 • Список як послідовність
 • Зміна списків
 • Обхід списку
 • Оператори списку
 • Зріз списку
 • Методи списків
 • Видалення елементів
 • Списки і функції
 • Списки і рядки
 • Розбір списків
 • Об’єкти і значення
 • Синонімічно
 • Список аргументів
 • Вправи

Модуль 8: Словники

 • Словник як набір лічильників
 • Словники та файли
 • Цикли і словники
 • Розширений розбір тексту
 • вправи

Модуль 9: Кортежі

 • Кортежі не змінні
 • Порівняння кортежів
 • Призначення кортежів
 • Словники і кортежі
 • Використання кортежів як ключів словників
 • Рядки, списки і кортежі – послідовності
 • Вправи

Кейс. Вибір діапазону значень зі структури даних

 • Частотний словник
 • Випадкові числа
 • Гістограми слів
 • Найпоширеніші слова
 • Опціональні параметри
 • Віднімання словників
 • Випадкові слова
 • Аналіз Маркова
 • Структури даних
 • Вправи

Модуль 10: Регулярні вирази

 • Спеціальні символи в регулярних виразах
 • Витяг даних з використанням регулярних виразів
 • Об’єднання пошуку та вилучення
 • Ескейп-послідовності
 • Розширені можливості в середовищі * NIX
 • Вправи

Модуль 13: Робота з базами даних і використання SQL

 • Що таке база даних?
 • Концепція бази даних
 • SQLite менеджер і Firefox доповнення
 • Створення таблиці бази даних
 • Огляд Structured Query Language (SQL)
 • Спайдерінг Twitter за допомогою бази даних
 • Моделювання даних
 • Програмування з використанням декількох таблиць
 • Три типу ключів
 • Витяг даних за допомогою JOIN
 • Вправи

Кейс. Tkinter

 • GUI (графічний інтерфейс)
 • Кнопки і зворотні виклики
 • Віджет canvas
 • Послідовність з координат
 • Упаковка віджетів
 • Меню і об’єкт Callable
 • Зв’язок
 • Вправи

Модуль 14: Автоматизація повсякденних завдань

 • Імена файлів і шляхи
 • Аргументи командного рядка
 • «Трубопроводи»
 • Вправи

Головна › BASH Програмування

BASH Програмування

BASH Програмування

ПРО КУРСИ

Цей курс призначений для користувачів систем * NIX, які використовують ці системи на регулярній основі. Матеріал цього курсу і матеріал лабораторних робіт спроектовані з урахуванням того, що слухачі в майбутньому будуть виконувати функції системних адміністраторів і / або адміністраторів мережі.

У цьому курсі міститься безліч прикладів, які покликані допомогти слухачам отримати більш глибокі знання і вміння, а також перевірити ці знання на практиці. Приклади є невеликими, функціонально закінчені фрагменти коду shell-сценаріїв і сценаріїв з використанням awk. Приклади є невід’ємною частиною матеріалу курсу і використовуються як базові шаблони формування первинних навичок розробки сценаріїв. Кожен модуль завершується лабораторної роботою. Лабораторні роботи є невеликими дослідженнями, які слухачі повинні виконати самостійно.

АУДИТОРІЯ

Курс адресований в першу чергу «просунутим» користувачам, чинним і майбутнім адміністраторам * NIX систем, а також всім тим, хто використовує в своїй роботі оболонки * NIX.

ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Слухачі повинні мати знання в обсязі курсу «Основи роботи в середовищі UNIX» або аналогічного йому. Попередніх знань з програмування в середовищі Shell не потрібно.

Бажаний досвід адміністрування операційних систем * NIX.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КУРСУ

Слухачі будуть здатні:

 • Створювати, редагувати і тестувати сценарії.
 • Використовувати змінні оточення і спеціальні символи shell.
 • Використовувати змінну «статус повернення».
 • Обробляти аргументи командного рядка.
 • Керувати повідомленнями про помилки та інші виняткових ситуаціях.
 • Використовувати логічні конструкції і конструкції циклів.
 • Використовувати целочисленную арифметику.
 • Обробляти сигнали до процесів.
 • Використовувати регулярні вирази (утиліти grep, sed, і awk).
 • Створювати невеликі сценарії sed для не інтерактивні редагування тексту.
 • Створювати сценарії awk.

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1 – Введення в Shell програмування

 • Процес створення сценарію для shell.
 • Процес обробки команд оболонкою shell.
 • Як shell виконує команди.
 • Як деякі установки середовища виконання впливають на виконання сценарію.
 • Як підготувати файл для виконання його в якості сценарію shell.
 • Огляд основних властивостей інтерпретатора BASH.

Модуль 2 – Сценарії Shell

 • Загальна структура сценарію.
 • Як уточняти ім’я інтерпретатора, який буде використовуватися для обробки команд тіла сценарію.
 • Як створювати і виконувати прості сценарії shell.
 • Коментарі в сценаріях.
 • Як правильно завершити сценарій.

Модуль 3 – Змінні

 • Як створювати змінні shell.
 • Як створити і використовувати змінні в тілі сценарію.
 • Як помітити змінні для експортування в породжуваний процес.
 • Як отримати значення змінної.
 • Як використовувати конкатенацію змінних і операції з підрядками.
 • Як використовувати «зрізи» рядків

Модуль 4 – Введення даних

 • Як присвоїти значення змінним за допомогою команди read.
 • Як отримати доступ до параметрів командного рядка.
 • Як перевірити параметри на вміст (на значення).
 • Як встановити умовчання для змінних.
 • Як використовувати вбудовані змінні shell мають відношення до параметрів командного рядка.

Модуль 5 – Проектування виведення сценарію

 • Як використовувати команди typeset, declare
 • Як управляти виведенням за допомогою лапок.
 • Як використовувати основні можливості терміналу.
 • Як використовувати команду tput для управління поданням на екрані термінали.
 • Як управляти місцеположенням курсора.
 • Як відключати ехопечать терміналу за допомогою команди stty.

Модуль 6 – Арифметика Shell

 • Як декларувати змінні цілого типу за допомогою typedef, declare.
 • Як призначати значення змінним за допомогою команди let
 • Як призначати значення змінним з використанням синтаксису ((…))
 • Використання арифметичних операторів.
 • Як працювати з цілими, мають різний підставу системи числення.
 • Як використовувати інструменти * NIX для обчислення значень виразів.

Модуль 7 – Розгалуження і логічні перевірки

 • Як вивести на екран значення статусу повернення попередньої командного рядка
 • Як використовувати логічні операції у вигляді команди ((…))
 • Застосування команди test для оцінки логічних значень
 • Як використовувати альтернативи команди test – […], [[…]]
 • Як виконувати командний рядок тільки коли логічні стану TRUE або FALSE
 • Як застосовувати керуючу послідовність if … then … fi.
 • Як застосовувати альтернативне розгалуження elif
 • Як використовувати конструкції case … esac для вибору з безлічі альтернатив
 • Як застосовувати аналіз збігу за шаблоном в конструкції case … esac

Модуль 8 – Шаблони Shell

 • Прості шаблони Shell
 • Як використовувати деякі складові шаблони для генерації імен файлів
 • Як управляти обробкою шаблонів за допомогою команди shopt
 • Як використовувати шаблони і регулярні вирази для пошуку збігів

Модуль 9 – Програмні цикли

 • Поняття «програмний цикл»
 • Як управляти виконанням циклів за допомогою оператора while
 • Як управляти виконанням циклів за допомогою оператора until
 • Як управляти виконанням циклів за допомогою оператора for
 • Як перервати виконання циклу за допомогою оператора break
 • Як продовжити виконання циклу з наступної ітерації (команда continue)
 • Як завершувати роботу сценарію за допомогою команди exit
 • Як використовувати цикл типу select для конструювання структур меню.
 • Як використовувати цикл «умовний for»

Модуль 10 – Команда getopts

 • Як використовувати команду gteopts для управління опціями сценарію
 • Як визначати опції, які вимагають вказівки аргументу
 • Як використовувати спеціальні змінні OPTIND і OPTARG

Модуль 11 – Масиви змінних

 • Як зберігати множинні елементи в масивах змінних
 • Як отримувати значення одного або більше елементів масиву
 • Як отримувати кількість елементів масиву, яким присвоєно значення.
 • Як використовувати «зрізи» масивів
 • Як копіювати масиви
 • Як використовувати команду mapfile і вбудований масив MAPFILE
 • Як використовувати асоціативні масиви в BASH

Модуль 12 – Функції та бібліотеки функцій

 • Як декларувати функції shell для поточної суті shell
 • Як отримувати список поточних функцій shell за допомогою команд typeset і declare
 • Як декларувати функції shell в тілі файлу сценарію shell
 • Як передати функції один або більше аргументів
 • Як декларувати внутрішні (function-specific) змінні функції (оголошення typeset і local)
 • Як використовувати команду return для повернення значення в тіло основного сценарію
 • Як використовувати рекурсивний виклик функції
 • Як створити файл бібліотеки функцій
 • Як використовувати емуляцію механізму FPATH для пошуку бібліотек функцій в BASH

Модуль 13 – Управління введенням і виведенням

 • Застосування дескрипторів файлів (3-9) при перенаправлення вводу / виводу.
 • Як перенаправляти ввід з файлу даних в сценарій.
 • Як перенаправляти висновок зі сценарію в файл даних.
 • Як читати рядки даних в циклі while, використовуючи перенаправлення.
 • Як використовувати канал ( «труби») для передачі даних всередину циклу.
 • Як використовувати shell-управління here ( «документ тут»)

Модуль 14 – Пастки і сигнали

 • Концепція сигналів
 • Значення сигналів kill
 • Як інтерактивно обробляти сигнали
 • Як обробляти сигнали за допомогою команди kill
 • Як використовувати команду trap для обробки сигналів
 • Як використовувати команду coproc для створення сопроцесс
 • Як використовувати дескриптори файлів для організації взаємодії сопроцеесов
 • Як використовувати «внутрішні» сигнали BASH для налагодження сценаріїв
 • Як модифікувати установки терміналу для посилки сигналів інтерактивно.

Модуль 15 – Регулярні вирази

 • Цілі використання регулярних виразів
 • Як використовувати команди, в яких застосовуються регулярні вирази
 • Як описувати метасимволу регулярних виразів
 • Як використовувати команду grep для пошуку збігів з текстовими зразками.

Модуль 16 – Введення в awk

 • Як використовувати awk для виведення на друк специфікованої колонки введення.
 • Як застосовувати збіг за шаблоном expression і умовні збіги в awk.
 • Як застосовувати команди awk, що виконуються до обробки вхідного потоку із застосуванням оператора BEGIN.
 • Як застосовувати команди awk, що виконуються після обробки вхідного потоку за допомогою оператора END.
 • Як використовувати вбудовані змінні awk, такі як NF і NR.
 • Як модифікувати роздільники вхідного і вихідного потоків і використанням FS, RS, OFS і ORS змінних.
 • Як створювати і використовувати файл програми awk.
 • Як створювати і запускати на виконання сценарій awk.

Модуль 17 – Змінні, рядки і арифметичні оператори

 • Як створювати і використовувати змінні в awk
 • Як передавати змінні середовища з BASH в awk
 • Як використовувати арифметичні оператори, які підтримуються в awk
 • Як використовувати функції роботи з рядками awk
 • Як управляти форматом виведення з використанням print і printf
 • Як обмінюватися awk і shell
 • Як передати аргументи командного рядка в awk

Модуль 18 – Управління потоком виконання в awk

 • Як використовувати команду умови if
 • Як використовувати команду getline
 • Як користуватися командами next і exit.
 • Як використовувати цикли while і do-while
 • Як використовувати цикл for
 • Як створювати і використовувати одномірні і «багатовимірні» масиви
 • Як створювати і використовувати асоціативні масиви
 • Як використовувати функцію split для створення масивів
 • Як опрацьовувати дані асоціативних масивів за допомогою циклу for

Модуль 19 – Потоковий редактор sed

 • Як використовувати редактор sed для виконання підстановок заданого тексту.
 • Як використовувати sed для видалення вхідних рядків з використанням функції delete.
 • Друкувати і дублювати вхідні рядки з використанням функції print.
 • Як читати рядки з іншого файлу в потік редагування.
 • Як записувати вихідні рядки в один або більше файлів за допомогою функції write.
 • Як використовувати різні функції редагування в командному рядку.
 • Як створювати і використовувати файл функцій sed.

Головна › Програмування на мові Python для програмістів – Python 2

Програмування на мові Python для програмістів – Python 2

Програмування на мові Python для програмістів – Python 2

ОПИС

Цей п’ятиденний курс адресований слухачам, які вже мають певний досвід програмування на мові Python і програмістам, які володіють навичками програмування на таких мовах як С ++, Java, Ruby.

Основна мета цього курсу – освоєння найкращих практик вирішення широкого спектра завдань. Тут широко використовується ООП-підхід.

ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Уміння працювати з комп’ютером на рівні користувача.

АУДИТОРІЯ
 • програмісти
 • адміністратори ОС
ПО ЗАКІНЧЕННЮ

Після успішного засвоєння матеріалу цього курсу слухачі будуть здатні

 • інтерпретувати програмування для комп’ютера в термінах Python;
 • працювати з файлової системою;
 • обробляти вміст файлів і баз даних;
 • працювати зі стандартними мережевими службами;
 • використовувати регулярні вирази і запити до баз даних;
 • виконувати налагодження програм.
ПРОГРАМА

Вступ

Як отримати та інсталювати Python 3

Модуль 1: Швидке введення в процедурне програмування

 • Створення і запуск програм на мові Python
 • Середа IDLE
 • Python. Погляд з висоти пташиного польоту
 • Погляд перший: типи даних
 • Погляд другий: посилання на об’єкти
 • Погляд третій: колекції даних
 • Погляд четвертий: логічні операції
 • Погляд п’ятий: інструкції управління потоком виконання
 • Погляд шостий: арифметичні оператори
 • Погляд сьомий: введення / виведення
 • Погляд восьмий: створення і виклик функцій
 • Вправи

Модуль 2: Типи даних

 • Ідентифікатори і ключові слова
 • Цілочисельні типи
 • Тип чисел з плаваючою точкою
 • Рядки
 • Кейс. Квадратне рівняння
 • Кейс. Обробка тексту. Представлення даних в форматі HTML
 • Вправи

Модуль 3: Типи колекцій

 • Послідовності
 • Безлічі
 • Відображення
 • Кейс. Обхід в циклі і копіювання колекцій
 • Кейс. Генерація імен користувачів
 • Кейс. Статистика
 • Вправи

Модуль 4: Керуючі структури і функції

 • Керуючі структури
 • Умовне розгалуження
 • Цикли
 • Обробка винятків
 • Перехоплення і збудження винятків
 • Власні виключення
 • Власні функції
 • Імена і рядки документування
 • Розпакування аргументів і параметрів
 • Доступ до змінних в глобальному контексті
 • Лямбда-функції
 • Твердження
 • Кейс. Створити сайт вручну
 • Вправи

Модуль 5: Модулі

 • Модулі та пакети
 • Огляд стандартної бібліотеки мови Python
 • Вправи

Модуль 6: Об’єктно-орієнтоване програмування

 • Об’єктно-орієнтований підхід
 • Власні класи
 • Атрибути і методи
 • Спадкування і поліморфізм
 • Використання властивостей для управління доступом до атрибутів
 • Створення повних і повністю інтегрованих типів даних
 • Власні класи колекцій
 • Кейс. Створення класів, що включають колекції
 • Кейс. Створення класів колекцій за допомогою агрегування
 • Кейс. Створення класів колекцій за допомогою успадкування
 • Вправи

Модуль 7: Робота з файлами

 • Запис і читання двійкових даних
 • Консервування з можливим стисненням
 • Неформатовані двійкові дані з можливим стисненням
 • Запис і синтаксичний аналіз текстових файлів
 • Запис тексту
 • Кейс. Синтаксичний аналіз тексту
 • Кейс. Синтаксичний аналіз тексту за допомогою регулярних виразів
 • Запис і синтаксичний аналіз файлів XML
 • Дерева елементів
 • DOM (Document Object Model – об’єктна модель документа)
 • Запис файлу XML вручну
 • Синтаксичний аналіз файлів XML за допомогою SAX (Simple API for XML – спрощений API для XML)
 • Довільний доступ до двійковим даними в файлах
 • Універсальний клас BinaryRecordFile
 • Кейс. Класи в модулі BikeStock
 • Вправи

Модуль 8: Набір кейсів

 • Прийоми процедурного програмування
 • Розгалуження з використанням словників
 • Вирази-генератори і функції-генератори
 • Динамічне виконання програмного коду і динамічне імпортування
 • Локальні і рекурсивні функції
 • Декоратори функцій і методів
 • Анотації функцій
 • Прийоми об’єктно-орієнтованого програмування
 • Управління доступом до атрибутів
 • Функтори
 • Менеджери контексту
 • Дескриптори
 • Декоратори класів
 • Абстрактні базові класи
 • Множинне спадкування
 • Метакласи
 • Функціональне програмування
 • Частково підготовлені функції
 • Кейс. Атрибути класу з вбудованою перевіркою коректності
 • Вправи

Модуль 9: Процеси і потоки

 • Делегування роботи процесам
 • Делегування роботи потокам виконання
 • Кейс. Багатопотокова програма пошуку слова
 • Кейс. Багатопотокова програма пошуку дублікатів файлів
 • Вправи

Модуль 10: Мережі

 • Кейс. клієнт TCP
 • Кейс. сервер TCP
 • Вправи

Модуль 11: Програмування додатків баз даних

 • Бази даних DBM
 • Бази даних SQL
 • Вправи

Модуль 12: Регулярні вирази

 • Мова регулярних виразів в Python
 • Символи і класи символів
 • Квантіфікатори
 • Угруповання і збереження
 • Перевірки і прапори
 • Модуль для роботи з регулярними виразами
 • Вправи

Модуль 13: Вступ в програмування графічного інтерфейсу

 • Кейс. Програма у вигляді діалогу
 • Програми з головним вікном
 • Створення головного вікна
 • Створення власного діалогу
 • Вправи

Головна › POSIX Shell – Програмування

POSIX Shell – Програмування

POSIX Shell – Програмування

ПРО КУРС

Цей курс призначений для користувачів систем * NIX, які використовують ці системи на регулярній основі. Матеріал цього курсу і матеріал лабораторних робіт побудовані з урахуванням того, що слухачі в майбутньому будуть виконувати функції системних адміністраторів або адміністраторів мережі.

У цьому курсі міститься безліч прикладів, які покликані допомогти слухачам отримати більш глибокі знання і вміння, а також перевірити ці знання на практиці. Приклади є невеликими вправи по написанню shell-сценаріїв і сценаріїв з використанням awk. Приклади є невід’ємною частиною лекційного матеріалу і приїду не в ознайомлювальних цілях, а в якості вправ, які повинні виконувати слухачі. Кожен модуль завершується лабораторної роботою. Лабораторні роботи є невеликими дослідженнями, які слухачі повинні виконати самостійно.

АУДИТОРІЯ

Курс адресований в першу чергу «просунутим» користувачам, чинним і майбутнім адміністраторам * NIX систем, а також всім, хто використовує в своїй роботі оболонки * NIX (ksh, bash, dash, ash, posix і т.д.)

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КУРСУ

Слухачі будуть здатні:

 • Створювати, редагувати і тестувати сценарії.
 • Використовувати змінні оточення і спеціальні символи shell.
 • Використовувати регулярні вирази (утиліти grep, sed, і awk).
 • Створювати сценарії sed для не інтерактивні редагування тексту.
 • Створювати сценарії awk.
 • Використовувати змінну-статус повернення.
 • Обробляти аргументи командного рядка.
 • Керувати повідомленнями про помилки та інші виняткових ситуаціях.
 • Використовувати логічні конструкції і конструкції циклів.
 • Використовувати целочисленную арифметику.
 • Обробляти сигнали до процесів.
ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1 – Введення в POSIX Shell програмування

 • Процес створення сценарію для POSIX shell.
 • Процес обробки команд оболонкою shell.
 • Як shell виконує команди.
 • Як деякі установки середовища виконання впливають на виконання сценарію.
 • Як підготувати файл для виконання його в якості сценарію shell.
 • Огляд основних властивостей інтерпретатора POSIX shell.

Модуль 2 – Сценарії Shell

 • Загальна структура сценарію.
 • Як уточняти ім’я інтерпретатора, який буде використовуватися для обробки команд тіла сценарію.
 • Як створювати і виконувати прості сценарії shell.
 • Коментарі в сценаріях.
 • Як правильно завершити сценарій.

Модуль 3 – Змінні

 • Як створювати змінні POSIX shell.
 • Як створити і використовувати змінні в тілі сценарію.
 • Як помітити змінні для експортування в породжуваний процес.
 • Як отримати значення змінної.
 • Як використовувати конкатенацію змінних і підрядка.

Модуль 4 – Введення даних

 • Як присвоїти значення змінним за допомогою команди read.
 • Як отримати доступ до параметрів командного рядка.
 • Як перевірити параметри на вміст (на значення).
 • Як встановити умовчання для змінних.
 • Як використовувати вбудовані змінні Shell мають відношення до параметрів командного рядка.

Модуль 5 – Проектування виведення сценарію

 • Атрибути змінних, що містять строкові дані.
 • Як використовувати команду typeset.
 • Як управляти виведенням за допомогою лапок.
 • Основи використання можливостей терміналу.
 • Як використовувати команду tput для зміни місця розташування виведення на екрані.
 • Як управляти місцеположенням курсора.
 • Як відключати ехопечать терміналу за допомогою команди stty.

Модуль 6 – Арифметика Shell

 • Як декларувати змінні цілого типу за допомогою typedef
 • Як призначати значення змінним за допомогою команди let
 • Як призначати значення змінним з використанням синтаксису ((…))
 • Використання арифметичних операторів.
 • Як працювати з цілими, мають різний підставу системи числення.
 • Як використовувати інструменти для обчислення значень виразів.

Модуль 7 – Розгалуження і логічні перевірки

 • Як вивести на екран значення статусу повернення попередньої командного рядка
 • Як використовувати логічні операції у вигляді команди ((…))
 • Застосування команди test для оцінки логічних значень
 • Як використовувати альтернативи команди test – […], [[…]]
 • Як виконувати командний рядок тільки коли логічні стану TRUE або FALSE
 • Як застосовувати керуючу послідовність if … then … fi.
 • Як застосовувати альтернативне розгалуження elif
 • Як використовувати конструкції case … esac для вибору з безлічі альтернатив
 • Як застосовувати аналіз збігу за шаблоном в конструкції case … esac

Модуль 8 – Шаблони Shell

 • Прості шаблони Shell
 • Як використовувати деякі складові шаблони для генерації імен файлів
 • Як використовувати шаблони і регулярні вирази для пошуку збігів

Модуль 9 – Програмні цикли

 • Поняття «програмний цикл»
 • Як управляти виконанням циклів за допомогою оператора while
 • Як управляти виконанням циклів за допомогою оператора until
 • Як управляти виконанням циклів за допомогою оператора for
 • Як перервати виконання циклу за допомогою оператора break
 • Як продовжити виконання циклу з даної точки (команда continue)
 • Як завершувати роботу сценарію за допомогою команди exit
 • Як використовувати цикл типу select для конструювання структур меню.

Модуль 10 – Команда getopts

 • Як використовувати команду gteopts для управління опціями сценарію
 • Як визначати опції, які вимагають вказівки аргументу
 • Як використовувати спеціальні змінні OPTIND і OPTARG

Модуль 11 – Масиви змінних

 • Як зберігати множинні елементи в масивах змінних
 • Як отримувати значення одного або більше елементів масиву
 • Як отримувати кількість елементів масиву, яким присвоєно значення.

Модуль 12 – Функції та бібліотеки функцій

 • Як декларувати функції shell для поточної суті shell
 • Як отримувати список поточних функцій shell за допомогою команди typeset -f
 • Як декларувати функції shell в тілі файлу сценарію shell
 • Як передати функції один або більше аргументів
 • Як декларувати внутрішні (function-specific) змінні функції
 • Як використовувати команду return для повернення значення в тіло основного сценарію
 • Як використовувати рекурсивний виклик функції
 • Як створити файл бібліотеки функцій
 • Як використовувати змінну $ FPATH для пошуку бібліотек функцій
 • Як використовувати команду autoload для декларування функцій.

Модуль 13 – Управління введенням і виведенням

 • Застосування дескрипторів файлів (3-9) при перенаправлення вводу / виводу.
 • Як перенаправляти введення з файлу даних в сценарій.
 • Як перенаправляти висновок зі сценарію в файл даних.
 • Як читати рядки даних в циклі while, використовуючи перенаправлення.
 • Як використовувати канал ( «труби») для передачі даних всередину циклу.
 • Як використовувати shell-управління here ( «документ тут»)

Модуль 14 – Пастки і сигнали

 • Концепція сигналів
 • Значення сигналів kill
 • Як інтерактивно обробляти сигнали
 • Як обробляти сигнали за допомогою команди kill
 • Як використовувати команду trap для обробки сигналів
 • Як модифікувати установки терміналу для посилки сигналів інтерактивно.

Модуль 15 – Регулярні вирази

 • Цілі використання регулярних виразів
 • Як використовувати команди, в яких застосовуються регулярні вирази
 • Як описувати метасимволу регулярних виразів
 • Як використовувати команду grep для пошуку збігів з текстовими зразками.

Модуль 16 – Введення в awk

 • Як використовувати awk для виведення на друк специфікованої колонки введення.
 • Як застосовувати збіг за шаблоном expression і умовні збіги в awk.
 • Як застосовувати команди awk, що виконуються до обробки вхідного потоку із застосуванням оператора BEGIN.
 • Як застосовувати команди awk, що виконуються після обробки вхідного потоку за допомогою оператора END.
 • Як використовувати вбудовані змінні awk, такі як NF і NR.
 • Як модифікувати роздільники вхідного і вихідного потоків і використанням FS, RS, OFS і ORS змінних.
 • Як створювати і використовувати файл програми awk.
 • Як створювати і запускати на виконання сценарій awk.

Модуль 17 – Змінні, рядки і арифметичні оператори

 • Як створювати і використовувати змінні в awk
 • Як передавати змінні середовища з POSIX Shell в awk
 • Як використовувати арифметичні оператори, які підтримуються в awk
 • Як використовувати функції роботи з рядками awk
 • Як управляти форматом виведення з використанням print і printf
 • Як спільно використовувати awk і shell
 • Як передати аргументи командного рядка в awk

Модуль 18 – Управління потоком виконання в awk

 • Як використовувати команду умови if
 • Як використовувати команду getline
 • Як користуватися командами next і exit.
 • Як використовувати цикли while і do-while
 • Як використовувати цикл for
 • Як створювати і використовувати одномірні і «багатовимірні» масиви
 • Як створювати і використовувати асоціативні масиви
 • Як використовувати функцію split для створення масивів
 • Як обробляти дані асоціативних масивів за допомогою циклу for

Модуль 19 – Потоковий редактор sed

 • Як використовувати редактор sed для виконання підстановок заданого тексту.
 • Як використовувати sed для видалення вхідних рядків з використанням функції delete.
 • Друкувати і дублювати вхідні рядки з використанням функції print.
 • Як читати рядки з іншого файлу в потік редагування.
 • Як записувати вихідні рядки в один або більше файлів за допомогою функції write.
 • Як використовувати різні функції редагування в командному рядку.
 • Як створювати і використовувати файл функцій sed.
ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Слухачі повинні мати знання в обсязі курсу «Основи роботи в середовищі UNIX» або аналогічного йому. Попередніх знань з програмування в середовищі Shell не потрібно.

Бажаний досвід адміністрування операційних систем * NIX.

Головна › Тренінг з управління проектами розробки ПЗ за допомогою PMBOK (pm.Agile)

Тренінг з управління проектами розробки ПЗ за допомогою PMBOK (pm.Agile)

Тренінг з управління проектами розробки ПЗ за допомогою PMBOK (pm.Agile)

АНОТАЦІЯ

Заснований на стандарті PMI® «A Guide to the Project Management Body of Knowledge» (5th Edition) і його надбудові для розробників ПЗ «Software Extension to the PMBOK® Guide Fifth Edition»

Тренінг практичного використання зводу знань з управління проектами PMBOK і доповнення до PMBOK з управління проектами розробки програмного забезпечення. Тренінг поєднує інтенсивну подачу матеріалу з закріпленням отриманих знань на практичних прикладах і в ході виконання індивідуальних завдань і групових воркшопів.
На тренінгу учасники розбиваються на дві команди і опрацьовують один софтверний проект двома різними підходами: по каскадної моделі і за допомогою гнучкої методології. У міру опрацювання проекту, групи застосовують інструменти, техніки і методи управління софтверними проектами, розбираючись в суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці, а також обмінюючись результатами своїх досліджень між групами.

Курс заснований на стандарті PMI® «A Guide to the Project Management Body of Knowledge» (5th Edition) і його надбудові для розробників ПЗ «Software Extension to the PMBOK® Guide Fifth Edition».

pmAgile

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРІЯ
 • Керівники проектів розробки ПЗ;
 • Функціональні керівники;
 • Архітектори програмного забезпечення;
 • тімліда;
 • Інженери програмних систем;
 • Розробники програмного забезпечення;
 • Тестировщики і менеджери з якості;
 • Фахівці з безпеки ПЗ;
 • Менеджери ІТ проектів;
 • ІТ-директора;
 • Керівники портфелів і програм;
 • Менеджери по продуктам;
 • Замовники розробки ПО;
 • Системні аналітики і розробники систем;
 • Бізнес-аналітики та корпоративні архітектори;
 • Фахівці *, які планують проходити сертифікацію PMI-ACP.
  * Дані фахівці зможуть зарахувати 14 контактних годин формального навчання по «гнучким практикам» від провайдера навчання типу D «Training companies or consultants (e.g., training schools)».
НЕОБХІДНІ НАВИЧКИ ДЛЯ УЧАСТІ У ТРЕНІНГУ

Обов’язково: базове навчання по PMBOK на тренінгу прикладного управління проектами «pm.Praxis».
Бажано: сертифікаційний курс «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013».

ЗНАННЯ ТА НАВИКИ

Учасники курсу отримають збалансоване уявлення про інструменти, засоби і методи управління програмними проектами з різними життєвими циклами від прогностичних до ітераційних, а також потренуються в практичних підходах, які покращують ефективність і результативність управлінських команд і учасників софтверних проектів. По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички:

 • agile-практики управління проектами,
 • інструменти та методи управління софтверними проектами,
 • управління командою проекту розробки ПЗ,
 • напрямок подальшого особистого та командного розвитку.

Руководство PMBOK®

ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

1.Вступ до управління софтверними проектами

 • Життєвий цикл проекту розробки та організаційні впливу
 • Процеси управління проектом
 • Галузі знань управління проектом розробки

2.Методологія та інструменти управління проектами

 • Розробка, орієнтована на створення цінності
  i) Визначення позитивної цінності
  ii) Поетапна розробка
  iii) Обхід можливих недоліків
  iv) Пріоритезація
 • Залучення зацікавлених сторін
  v) Потреби зацікавлених сторін
  vi) Участь зацікавлених сторін
  vii) Очікування зацікавлених сторін
 • Практики підвищення продуктивності команди
  viii) Формування команди
  ix) Надання повноважень команді
  x) Організація спільної роботи команди
  xi) Вод команди в дію
  адаптивне планування
  xii) Рівні планування
  xiii) Адаптація
  xiv) Оцінки
  xv) Швидкість / Продуктивність / Тривалість циклів
 • Визначення та вирішення проблем

3.Постійне вдосконалення (продукти, процеси, люди)

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ

1.Навчальний клас обладнаний:
a. Проектор та екран.
b. Дошка (фліп-чарт).
2.Матеріали тренінгу і робочі зошити.
3.Витратні матеріали для проведення вправ.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ

1.Попередній тест.
2.Ідентифікація зацікавлених сторін і моделювання характерів.
3.Розробка WBS, орієнтованої на дію.
4.Планування робіт (розкадровки та юскейси).
5.Розробка графіка за технологіями SAIV і таймбоксінг.
6.Оцінка вартості розробки.
7.Планування ітерацій і релізу.
8.Використання діаграм CFD, burnup, burndown.
9.Розвиток команди проекту.
10.Забезпечення якості робіт і продукту.
11.Робота з ризиками софтверного проекту.
12.Створення наочній і доступній інформації по проекту (Information Radiator).
13.Оцінка швидкості виконання.
14.Остаточний тест для оцінки повноти засвоєння матеріалу.

Головна › VMware vCloud Automation Center 6 – інсталяція, конфігурація і управління

VMware vCloud Automation Center 6 – інсталяція, конфігурація і управління

VMware vCloud Automation Center 6 – інсталяція, конфігурація і управління

АНОТАЦІЯ

Курс присвячений установці, налаштуванні та управління VMware vCloud® Automation Center ™.
У ньому розглянуті питання конфігурації платформи vCloud Automation Center і управління цією платформою, включаючи самостійну підготовку сервісів і створення хмарних сервісів з компонентами різних постачальників.

АУДИТОРІЯ

Досвідчені системні адміністратори, адміністратори хмарних систем, системні інтегратори і розробники.

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Розробка баз даних SQL (20762)

Розробка баз даних SQL (20762)

Розробка баз даних SQL (20762)

ОПИС КУРСУ

Курс надає слухачам знання та навички, необхідні для проектування та розробки бази даних Microsoft SQL Server 2016. Курс знайомить зі створенням таких об’єктів як таблиці, представлення, збережені процедури і функції, можливостями індексування, а також надає можливість отримання навичок роботи з просторовими, XML, BLOB даними.

СЛУХАЧІ

Цей курс призначений для фахівців в області ІТ, які бажають отримати навички з розробки баз даних для сервера SQL Server 2016.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

Базові знання та навички роботи з операційними системами Windows.
Досвід написання запитів T-SQL.
Базові знання про реляційних базах даних.

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1: Введення в розробку баз даних

Теми

Введення в платформу SQL Server
Використання інструментів SQL Server
Лабораторна робота: Огляд SQL Server і його інструментарію

Модуль 2: Проектування і реалізація таблиць

Теми

проектування таблиць
типи даних
Робота зі схемами
Створення і зміна таблиць
Лабораторна робота: Проектування і реалізація таблиць

Модуль 3: Розширене проектування таблиць

Теми

секціонування таблиць
стиснення даних
тимчасові таблиці
Лабораторна робота: Використання розширеного проектування таблиць

Модуль 4: Підтримка цілісності даних за допомогою обмежень

Теми

Підтримка цілісності даних
Реалізація доменної цілісності
Реалізація сутнісної і посилальної цілісності
Лабораторна робота: Підтримка цілісності даних через обмеження

Модуль 5: Введення в індексування

Теми

Основні положення індексування
Типи даних та індекси
Одностолбцовие і складені індекси
Лабораторна робота: Створення індексів

Модуль 6: Розробка оптимальної стратегії індексування

Теми

Індекси, що покривають запит
управління індексами
плани виконання
Використання DTE
Лабораторна робота: Розробка оптимальної стратегії індексування

Модуль 7: стовпчик індекси

Теми

Введення в стовпчик індекси
Створення колоночного індексів
Робота з колоночного індексами
Лабораторна робота: Використання колоночного індексів

Модуль 8: Проектування і реалізація уявлень

Теми

огляд уявлень
Створення та управління уявленнями
Питання продуктивності для уявлень
Лабораторна робота: Проектування і реалізація уявлень

Модуль 9: Проектування і реалізація процедур

Теми

Введення в збережені процедури
Робота з збереженими процедурами
Реалізація процедур з параметрами
Контроль контексту виконання
Лабораторна робота: Проектування і реалізація процедур

Модуль 10: Проектування і реалізація функцій користувача

Теми

огляд функцій
Проектування і реалізація скалярних функцій
Проектування і реалізація табличних функцій
Поради щодо створення функцій
Альтернативи використанню функцій
Лабораторна робота: Проектування і реалізація функцій користувача

Модуль 11: Реагування на зміну даних через тригери

Теми

Проектування DML тригерів
Реалізація DML тригерів
Додаткові можливості тригерів
Лабораторна робота: Реагування на зміну даних через тригери

Модуль 12: Використання таблиць в оперативній пам’яті

Теми

Оптимізовані по пам’яті таблиці
Збережені процедури, скомпільовані в вихідному коді
Лабораторна робота: Використання таблиць в оперативній пам’яті

Модуль 13: Реалізація керованого коду в SQL Server

Теми

Введення в інтеграцію з середовищем CLR SQL
Імпорт і настройка збірок
Реалізація інтеграції з SQL CLR
Лабораторна робота: Реалізація керованого коду в SQL Server

Модуль 14: Зберігання та запити до XML даними в SQL Server

Теми

Введення в XML і XML схеми
Зберігання XML даних і схем в SQL Server
Використання типу даних XML
Використання інструкції FOR XML
Основи мови XQuery
Лабораторна робота: Зберігання та запити до XML даними в SQL Server

Модуль 15: Робота з просторовими даними SQL Server

Теми

Введення в просторові типи даних
Використання просторових типів даних SQL Server
Використання просторових даних у додатках
Лабораторна робота: Робота з просторовими даними SQL Server

Модуль 16: Зберігання та запит довічних і текстових документів в SQL Server

Теми

Міркування при роботі з BLOB даними
Робота з FileStream
Використання повнотекстового пошуку
Лабораторна робота: Зберігання та запит довічних і текстових документів в SQL Server

Тривалість курсу – 4 дні / 32 години

Офіційне джерело https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20762

Актуальна версія курсу на сьогодні – 20762A (доступний з 11 травня 2016 року)

Головна › Адміністрування інфраструктури бази даних SQL (20764)

Адміністрування інфраструктури бази даних SQL (20764)

Адміністрування інфраструктури бази даних SQL (20764)

ОПИС КУРСУ

Курс надає слухачам знання та навички, необхідні для адміністрування і супроводу Microsoft SQL Server 2016. Курс розповідає про інструменти і компонентах Microsoft SQL Server 2016, призначених для підтримки бази даних.

СЛУХАЧІ

Цей курс призначений для фахівців адмініструють і супроводжуючих БД. Також курс буде цікавий слухачам, які розробляють програми для БД, що зберігають і отримують основну інформацію з баз SQL Server.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

Базові знання про основний функціональності ОС Windows
Досвід роботи з Transact-SQL
Досвід роботи з реляційними базами даних
Досвід проектування баз даних.

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1: Перевірка авторизацію користувачів

Теми

Перевірка справжності підключень до SQL Server
Дозвіл імен входу для доступу до баз даних
Авторизація на серверах
Частково автономні бази даних
Лабораторна робота: Перевірка автентичності користувачів

Модуль 2: Призначення ролей бази даних і сервера

Теми

Робота з ролями сервера
Робота з фіксованими ролями бази даних
Створення призначених для користувача ролей бази даних
Лабораторна робота: Призначення ролей бази даних і сервера

Модуль 3: Авторизація користувачів для доступу до ресурсів

Теми

Авторизація користувачів для доступу до об’єктів
Авторизація користувачів для виконання коду
Налаштування дозволів на рівні схеми
Лабораторна робота: Авторизація користувачів для доступу до ресурсів

Модуль 4: Захист даних з допомогою шифрування і аудиту

Теми

Аудит доступу до даних в SQL Server
Здійснення аудиту SQL Server
Управління аудитом SQL Server
Захист даних з допомогою шифрування
Лабораторна робота: Використання аудиту та шифрування

Модуль 5: Моделі відновлення SQL Server

Теми

Стратегії резервного копіювання
Загальні відомості про реєстрацію транзакцій SQL Server
Планування стратегії резервного копіювання SQL Server
Лабораторна робота: Розуміння моделей відновлення SQL Server

Модуль 6: Створення резервних копій баз даних SQL Server

Теми

Створення резервних копій баз даних та журналів транзакцій
Управління резервними копіями бази даних
Робота з параметри резервного копіювання
Лабораторна робота: Створення резервних копій баз даних SQL Server

Модуль 7: Відновлення баз даних SQL Server

Теми

Розуміння процесу відновлення
Відновлення баз даних
Відновлення на певну точку і момент часу
Відновлення системних баз даних і окремих файлів
Лабораторна робота: відновлення користувацьких баз даних SQL Server

Модуль 8: Автоматизація управління SQL Server

Теми

Автоматизація управління SQL Server
Робота з SQL Server Agent
Управління завданнями SQL Server Agent
Управління декількома серверами
Лабораторна робота: Автоматизація управління SQL Server

Модуль 9: Налаштування параметрів безпеки для SQL Server Agent

Теми

Розуміння безпеки SQL Server Agent
Параметри облікових даних
Параметри облікових записів-посередників
Лабораторна робота: Налаштування параметрів безпеки для SQL Server Agent

Модуль 10: Моніторинг SQL Server за допомогою повідомлень і повідомлень

Теми

Налаштування компонента Database Mail
Моніторинг помилок SQL Server
Налаштування операторів, оповіщень і повідомлень
Сповіщення в базі даних Azure SQL
Лабораторна робота: Моніторинг SQL Server за допомогою повідомлень і повідомлень

Модуль 11: Введення в управління SQL Server за допомогою PowerShell

Теми

Налаштування SQL Server за допомогою PowerShell
Адміністрування SQL Server за допомогою PowerShell
Супровід інфраструктури SQL Server, за допомогою PowerShell
Управління базами даних Azure SQL Server за допомогою PowerShell
Лабораторна робота: Адміністрування SQL Server за допомогою PowerShell

Модуль 12: Відстеження доступу до SQL Server

Теми

Захоплення активності сервера за допомогою SQL Server Profiler
Підвищення продуктивності за допомогою Database Engine Tuning Advisor
Робота з параметрами трасування
Розподілене відтворення активності
моніторинг блокувань
Лабораторна робота: Відстеження доступу до SQL Server

Модуль 13: Моніторинг SQL Server

Теми

моніторинг активності
Захоплення і управління даними продуктивності
Аналіз зібраних даних продуктивності
Лабораторна робота: Моніторинг SQL Server

Модуль 14: Пошук та усунення несправностей SQL Server

Теми

Методологія усунення неполадок SQL Server
Дозвіл проблем, пов’язаних зі службами
Рішення проблем входу і підключення
Вирішення типових проблем,
Лабораторна робота: Вирішення основних проблем

Модуль 15: Імпорт і експорт даних

Теми

Передача даних від SQL Server
Імпорт і експорт табличних даних
Використання програми BCP і інструкції BULK INSERT для імпорту даних
Розгортання і оновлення додатків рівня даних
Лабораторна робота: Імпорт і експорт даних

Тривалість курсу – 5 днів / 40 годин

Офіційне джерело https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20764

Актуальна версія курсу на сьогодні- 20764A (доступний з 3 червня 2016 року)

Головна › Microsoft Azure для експертів AWS (Amazon Web Services) (40390)

Microsoft Azure для експертів AWS (Amazon Web Services) (40390)

Microsoft Azure для експертів AWS (Amazon Web Services) (40390)

ОПИС:

Цей триденний курс під керівництвом інструктора містить поглиблене обговорення і практичне навчання інфраструктурним службам Microsoft Azure (IaaS), включаючи віртуальні машини Azure, сховище, віртуальні мережі і варіанти розгортання. На додаток до практичних занять студент візьме участь в декількох сесіях проектування архітектури, щоб допомогти їм підготуватися до сценаріїв реального світу. Це навчання спеціально розроблено для того, щоб зв’язати технології і сценарії, які використовуються в AWS, з тими, що використовуються в Microsoft Azure.

АУДИТОРІЯ

ІТ-фахівці, розробники і корпоративні архітектори, які мають досвід хмарних обчислень з використанням Amazon Web Services

ЗМІСТ КУРСУ

Модуль 1. Введення в Azure. Учень вивчить основні знання про Microsoft Azure, в тому числі про використання сервісів Global Foundation Services, а також про високорівневої поданні прихованої архітектури. Крім того, студенти будуть вивчати основи управління підписками і управління доступом до передплати.

Введення в Azure
Доступ до Azure
доступність Azure
Зіставлення термінології Azure з веб-службами Amazon
планування підписки
Ціноутворення і ліцензування віртуальних машин
Після завершення цього модуля ви зможете:

Розуміти основні знання Microsoft Azure
Розуміти основи управління підписками і способи управління доступом до передплати.

Модуль 2: Віртуальні машини Azure. Студент вивчить міцну основу інфраструктури Microsoft Azure як служби (IaaS) і приділить особливу увагу віртуальним машинам і віртуальних мереж, а також їх базової архітектурі і можливостям. Будуть розглянуті такі теми, як моніторинг, автоматизація та управління конфігурацією. Наступне покоління Azure IaaS (Azure Resource Manager) також буде обговорюватися з введенням в створення і автоматизацію шаблонів для автоматизованого розгортання інфраструктури.

Огляд віртуальних машин
Зберігання віртуальної машини
Підключення до віртуальної машини
Підключення та доступність віртуальної машини
Azure Dev / Тестові лабораторії
Лабораторна робота: створення віртуальної машини Microsoft AzureLab: підключення додаткового сховища за допомогою PortalLab: управління сховищем Azure

Після завершення цього модуля ви зможете:

Розуміти інфраструктуру Microsoft Azure як службу (IaaS)
Розуміти віртуальні машини і віртуальні мережі і їх архітектуру і можливості

Модуль 3: Мережа Azure. Учень дізнається про основні мережевих можливостях віртуальних машин. Теми будуть включати концепції архітектури для «класичного» режиму, такі як хмарні сервіси і групи відповідності, а також нові концепції архітектури Azure Resource Manager. Обговорюється управління IP-адресами для обох архітектур, а також основні мережеві теми, такі як: включення IP-трафіку по портах, балансування навантаження, списки контролю доступу, групи безпеки мережі і визначається користувачем маршрутизація з декількома мережевими картами. Будуть також розглянуті варіанти гібридного підключення, такі як «сайт-сайт», «точка-сайт» і «ExpressRoute».

Велика (мережева) картинка
Базова мережа
Віртуальні мережі
Групи безпеки мережі
Azure Load Balancer
Гібридна хмарна мережу
Шлюз додатків
Диспетчер трафіку і Azure DNS
Лабораторна робота: настройка лабораторної середовища EnvironmentLab: настройка призначених для користувача маршрутів. RoutesLab: настройка віртуальної мережі на віртуальну. NetworkLab: розгортання геоізбиточного рішення за допомогою Traffic Manager.

Після завершення цього модуля ви зможете:

Розуміння основних мережевих можливостей віртуальних машин віртуальних машин.

Модуль 4: Microsoft Azure для експертів AWS. Учень дізнається, як Azure Resource Manager можна використовувати для розгортання, управління і контролю доступу до ресурсів в Azure. Обговорюватимуться такі теми, як створення і розгортання шаблонів, управління доступом на основі ролей (RBAC) та тегування.

Менеджер ресурсів Azure
Розробка і розгортання шаблонів
Контроль доступу
Інструменти командного рядка
Лабораторна робота: автоматизація робочих навантажень за допомогою TemplateLab: використання інструментів командного рядка Azure

Після завершення цього модуля ви зможете:

Дізнайтеся, як диспетчер ресурсів Azure можна використовувати для розгортання, управління і контролю доступу до ресурсів Azure.

Модуль 5: Створення резервних копій та відновлення після збою. Учень вивчить ключові технології, такі як сховище Azure, StorSimple і відновлення сайту Azure, включаючи плани захисту та створення резервних копій для забезпечення високої доступності, міграції та аварійного відновлення на рівні центру обробки даних. Студенти візьмуть участь у сесії з архітектури, щоб розробити рішення для реального сценарію.

резервний
StorSimple
Аварійне відновлення
Лабораторна робота: захист віртуальної машини за допомогою Azure Backup

Після завершення цього модуля ви зможете:

Розуміти технології зберігання Azure, StorSimple і Azure Site Recovery.

Модуль 6: Введення в Azure AD. Учень вивчить основні можливості Azure AD і то, як його можна використовувати для розширення локальних ідентифікаторів до Azure. Будуть вивчені інші функції, такі як багатофакторна перевірка справжності.

Microsoft Azure Active Directory Введення
Доступ до додатків за допомогою Microsoft Azure AD
Проксі додатки Azure AD
багатофакторна аутентифікація
брендинг компанії
Після завершення цього модуля ви зможете:

Розуміти основні можливості Azure AD.
Розуміти многофакторную аутентифікацію.

Модуль 7: Заняття з архітектури. Студент отримає практичну практику, аналізує потреби клієнта, а потім розробляє, готує та подає рішення.

Керівництво по підйому і зміщення
Створення резервних копій та відновлення після збою
Після завершення цього модуля ви зможете:

Аналізувати, проектувати, готувати та подавати рішення для клієнта.
Офіційне джерело https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=40390a

Актуальна версія курсу на сьогодні – 40390A (доступно з 1 квітня 2016 року)

 

Головна › Конфігурація Windows 8.1 (20687)

Конфігурація Windows 8.1 (20687)

Конфігурація Windows 8.1 (20687)

ОПИС:

Даний п’ятиденний курс надає слухачам знання та навички, необхідні для адміністрування Windows 8.1, забезпечення безпеки, управління доступом користувачів з їх недоменних Windows пристроїв. Також розглядається процедура установки, апгрейда і ліцензування Windows 8.1, управління файлами і папками, синхронізація налаштувань між кількома пристроями.

Також буде приділено увагу налаштуванню загального доступу до ресурсів, встановлення та управління принтерами. Крім того, курс дає уявлення про функціональність OneDrive і описує процедури встановлення та налаштування додатків, в тому числі з Windows Store apps.

Курс також дозволяє підготуватися до іспиту 70-687: Налаштування Windows 8.1

Увага! Лабораторні роботи виконуються на віртуальних машинах з ОС Windows Server 2012 R2 і Windows 8.1.

СЛУХАЧІ:

Даний курс призначений для IT – професіоналів, які бажають розширити свої знання і технічні навички з налаштування та підтримки комп’ютерів, користувачів, пристроїв і супутніх сполук, а також забезпечення безпеки ресурсів в середовищі Windows 8.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА:

Перед тим, як прослухати курс, слухачі повинні мати такі навички та знання:

Розуміння основ роботи мереж TCP / IP і інфраструктурних сервісів DNS і DHCP;
Знання Microsoft Active Directory Domain Services і принципів управління AD DS;
Розуміння компонентів і основ роботи служби сертифікації Active Directory (AD CS);
Розуміння основ Microsoft Windows Server 2008 або Windows Server 2008 R2;
Розуміння основ Microsoft Windows Client (Windows XP, Windows Vista і / або Windows 7);
Розуміння компонентів і інструментарію для розгортання Windows систем: Windows ADK, включаючи Windows PE, Windows SIM, VAMT, ImageX, USMT, і DISM.

ПРОГРАМА КУРСУ:

Модуль 1: Windows 8.1 в корпоративному середовищі

Управління Windows 8.1 в корпоративному середовищі
Огляд Windows, 8.1

Модуль 2: Установка і розгортання Windows 8.1

Підготовка до встановлення і розгортання Windows з 8,1
Установка Windows 8.1
Налагодження та підготовка розгортання образу Windows 8.1
Активація Windows 8.1

Лабораторна робота: Установка Windows 8.1

Планування установки ОС Windows 8.1
Виконання чистої установки Windows, 8.1

Лабораторна робота: Налагодження та Захоплення образу Windows 8.1

Створення файлу відповідей і виконання установки Windows 8.1 в автоматичному режимі
Перегляд інформації про спосіб Install.wim і захоплення образу Windows 8.1
Лабораторна робота: Розгортання образу Windows 8.1

Виконання автономного обслуговування і розгортання образу ОС Windows 8.1

Модуль 3: Використовувані інструменти для настройки та управління Windows 8.1

Інструменти, використовувані для виконання локального і віддаленого управління ОС Windows 8.1
Використання Windows PowerShell для настройки та управління Windows 8.1
Використання групової політики для управління Windows 8.1

Лабораторна робота: Використання засобів управління для налаштування Windows 8.1

Планування управління комп’ютерів з Windows 8.1
Управління Windows 8.1 за допомогою групової політики
Реалізація Windows PowerShell Remoting

Модуль 4: Управління профілями і віртуалізація стану користувача в Windows 8.1

Управління профілями користувачів
Налаштування віртуалізації стану користувача
Міграція стану і параметрів користувача

Лабораторна робота: Налаштування профілів і віртуалізація стану користувача

Налаштування переміщуваних профілів користувачів і перенаправлення папок
Впровадження та налаштування UE- V

Лабораторна робота: Міграція налаштувань за допомогою USMT

Створення та налагодження USMT XML-файлів
Захоплення і відновлення стану користувача на цільовому комп’ютері

Модуль 5: Управління дисками і драйверами пристроїв

Управління дисками, розділами і томами
Обслуговування дисків, розділів і томів
Робота з віртуальними жорсткими дисками
Установка і налаштування драйверів пристроїв

Лабораторна робота: Управління дисками

створення томів
Налаштування дискових квот
Управління віртуальними жорсткими дисками

Лабораторна робота: Налаштування драйверів пристроїв

· Установка драйверів пристроїв

· Управління драйверами пристроїв

Модуль 6: Налагодження підключення до мережі

Налаштування IPv4 для підключення до мережі
Налаштування IPv6 для підключення до мережі
Реалізація автоматичного виділення IP-адрес
Реалізація розпізнавання імен
Реалізація бездротового підключення до мережі

Лабораторна робота: Налаштування мережевого підключення

Включення автоматичної настройки IPv4
Налаштування IPv4 вручну

Лабораторна робота: Рішення проблему підключення до мережі

Імітація неполадки за допомогою мережі
Пошук та усунення несправностей за допомогою мережі

Модуль 7: Налаштування доступу до файлів і принтерів на Windows 8.1

Управління доступом до файлів
Управління загальними папками
Налаштування стиснення файлів
Налаштування доступу до файлів
управління принтерами

Лабораторна робота: Налаштування доступу до файлів

Створення загальної папки для групи Marketing
Налаштування стиснення файлів і папок

Лабораторна робота: Налаштування принтерів

Створення та надання в спільне використання локального принтера
Модуль 8: Реалізація мережевої безпеки

Огляд загроз мережевої безпеки
Налаштування брандмауера Windows
Забезпечення безпеки мережевого трафіку за допомогою IPsec
Захист Windows 8.1 від шкідливих програм

Лабораторна робота: Налаштування вхідних і вихідних правил брандмауера

Створення входять правил брандмауера Windows
Створення правила для вихідного трафіку

Лабораторна робота: Налаштування правил IPsec

Створення та налагодження правил IPsec
Лабораторна робота: Налаштування захисту від шкідливих програм

Налаштування Windows Defender
Модуль 9: Налаштування доступу до ресурсів домена для доменних і недоменних пристроїв користувачів

Налаштування доступу для клієнтів Windows 8.1
Налаштування доступу до ресурсів для НЕ доменних пристроїв
Налаштування Workplace Join
Налаштування Work Folders

Лабораторна робота: Налаштування доступу до ресурсів домена для недоменних пристроїв користувачів

Реалізація Workplace Join
Налаштування Work Folders
Модуль 10: Безпека пристроїв Windows 8.1

Аутентифікація і авторизація в Windows, 8.1
Застосування параметрів безпеки за допомогою групової політики
Забезпечення безпеки за допомогою EFS і BitLocker
Конфігурація і тестування UAC

Лабораторна робота: Реалізація локальних об’єктів групової політики

Обмеження використання інструментів редагування реєстру

Лабораторна робота: Захист даних за допомогою BitLocker

Захист файлів за допомогою BitLocker
Лабораторна робота: Конфігурування і тестування UAC

Зміна поведінки UAC
Модуль 11: Налаштування додатків в Windows 8.1

Опції розгортання додатків в Windows 8.1
Управління додатками Windows Store
Налаштування параметрів настройки Internet Explorer
Налаштування обмеження додатків

Лабораторна робота: Налаштування безпеки Internet Explorer

Налаштування Internet Explorer

Лабораторна робота: Налаштування AppLocker

Налаштування правил AppLocker
Тестування Правила AppLocker
Модуль 12: Оптимізація та підтримка клієнтів Windows 8.1

Оптимізація продуктивності в Windows 8.1
Управління надійністю в Windows 8.1
Управління оновленнями програмного забезпечення в Windows 8.1

Лабораторна робота: Оптимізація продуктивності в Windows 8.1

Створення базових характеристик
Подання додаткової робочої навантаження
Вимірювання параметрів системи знаходиться під навантаженням

Лабораторна робота: Підтримка оновлень Windows

Параметри оновлення Windows
Модуль 13: Налаштування мобільних комп’ютерів і віддаленого доступу

Налаштування мобільних комп’ютерів і налаштувань пристроїв
огляд DirectAccess
Налаштування доступу по VPN
Налаштування віддаленого робочого столу і віддаленого помічника

Лабораторна робота: Налаштування плану живлення

Створення та налагодження нового плану харчування

Лабораторна робота: Реалізація DirectAccess за допомогою майстра Getting Started Wizard

Налаштування DirectAccess
Оцінка розгортання DirectAccess

Лабораторна робота: Реалізація віддаленого робочого стола

Налаштування віддаленого підключення до робочого столу
Модуль 14: Відновлення Windows 8.1

Створення резервних копій та відновлення файлів в Windows 8.1
Параметри відновлення в Windows, 8.1

Лабораторна робота: Відновлення Windows 8.1

Налагодження та використання історії файлів
Вивчення параметрів відновлення Windows 8.1
Подання моделювання проблеми
Вирішення проблем
Модуль 15: Налаштування клієнта Hyper-V

Огляд клієнта Hyper-V
Створення віртуальних машин
Управління віртуальними жорсткими дисками
управління Checkpoint

Лабораторна робота: Налаштування клієнта Hyper-V

Установка клієнта Hyper-V
Створення віртуального комутатора, віртуального жорсткого диска і віртуальної машини