Головна › Програмування на мові Python 1

Програмування на мові Python 1

Програмування на мові Python 1

ОПИС

Цей п’ятиденний курс адресований усім тим, хто хоче навчитися програмувати з використанням мови програмування Python.

АУДИТОРІЯ

Курс призначений для широкого кола програмістів і адміністраторів ОС.

По закінченню

Після успішного засвоєння матеріалу цього курсу слухачі будуть здатні:

 • інтерпретувати програмування для комп’ютера в термінах Python;
 • працювати з файлової системою;
 • обробляти вміст файлів і баз даних;
 • працювати зі стандартними мережевими службами;
 • використовувати регулярні вирази і запити SQL;
 • виконувати налагодження програм.
ПРОГРАМА

Вступ

 • Архітектура комп’ютера
 • Розуміння програмування
 • Слова і фрази
 • Термінологія: інтерпретатор та компілятор
 • Написання програм
 • Що таке програма?
 • Побудова частин програм
 • Вправи

Модуль 1: Змінні, вирази та інструкції

 • Значення і типи
 • Змінні
 • Імена змінних і ключові слова
 • Оператори
 • Оператори і операнди
 • Вирази
 • Порядок операцій
 • Модульні оператори
 • Строкові операції
 • Введення вхідних даних
 • Коментарі
 • Вправи

Модуль 2: Управління потоком виконання

 • Логічні вирази
 • Логічні оператори
 • Умовне виконання
 • Альтернативне виконання
 • Послідовність умов
 • Вкладені умови
 • Перехоплення винятків з використанням try і except
 • Вправи

Модуль 3: Функції

 • Виклик функції
 • Вбудовані функції
 • Функції, що перетворюють типи
 • Випадкові числа
 • Математичні функції
 • Додавання нових функцій
 • Визначення і використання
 • Потік виконання
 • Параметри і аргументи
 • Fruitful-функції і void-функції
 • Застосування функцій
 • Вправи

Модуль 4: Цикли

 • Оновлення змінної
 • Інструкція while
 • Нескінченні цикли
 • «Нескінченні цикли» і break
 • Завершення ітерації за допомогою continue
 • Визначення циклів за допомогою for
 • Шаблони циклу
 • Вправи

Модуль 5: Рядки

 • Рядок як послідовність
 • Отримання довжини рядка з використанням len
 • Обхід через рядок за допомогою циклу
 • Зріз рядки
 • Рядки є незмінними
 • Цикли і рахунок
 • Оператор in
 • Порівняння рядків
 • Строкові методи
 • Розбір (parsing) рядків
 • Оператор форматування
 • Вправи

Кейс. Обробка текстів

 • Читання списків слів
 • Пошук
 • Цикли з індексами
 • Вправи

Модуль 6: Файли

 • Необхідна введення
 • Відкриття файлів
 • Текстовий файл і рядки
 • Читання з файлів
 • Пошук через файл
 • Вибір імені файлу
 • Запис в файли
 • вправи

Модуль 7: Списки

 • Список як послідовність
 • Зміна списків
 • Обхід списку
 • Оператори списку
 • Зріз списку
 • Методи списків
 • Видалення елементів
 • Списки і функції
 • Списки і рядки
 • Розбір списків
 • Об’єкти і значення
 • Синонімічно
 • Список аргументів
 • Вправи

Модуль 8: Словники

 • Словник як набір лічильників
 • Словники та файли
 • Цикли і словники
 • Розширений розбір тексту
 • вправи

Модуль 9: Кортежі

 • Кортежі не змінні
 • Порівняння кортежів
 • Призначення кортежів
 • Словники і кортежі
 • Використання кортежів як ключів словників
 • Рядки, списки і кортежі – послідовності
 • Вправи

Кейс. Вибір діапазону значень зі структури даних

 • Частотний словник
 • Випадкові числа
 • Гістограми слів
 • Найпоширеніші слова
 • Опціональні параметри
 • Віднімання словників
 • Випадкові слова
 • Аналіз Маркова
 • Структури даних
 • Вправи

Модуль 10: Регулярні вирази

 • Спеціальні символи в регулярних виразах
 • Витяг даних з використанням регулярних виразів
 • Об’єднання пошуку та вилучення
 • Ескейп-послідовності
 • Розширені можливості в середовищі * NIX
 • Вправи

Модуль 13: Робота з базами даних і використання SQL

 • Що таке база даних?
 • Концепція бази даних
 • SQLite менеджер і Firefox доповнення
 • Створення таблиці бази даних
 • Огляд Structured Query Language (SQL)
 • Спайдерінг Twitter за допомогою бази даних
 • Моделювання даних
 • Програмування з використанням декількох таблиць
 • Три типу ключів
 • Витяг даних за допомогою JOIN
 • Вправи

Кейс. Tkinter

 • GUI (графічний інтерфейс)
 • Кнопки і зворотні виклики
 • Віджет canvas
 • Послідовність з координат
 • Упаковка віджетів
 • Меню і об’єкт Callable
 • Зв’язок
 • Вправи

Модуль 14: Автоматизація повсякденних завдань

 • Імена файлів і шляхи
 • Аргументи командного рядка
 • «Трубопроводи»
 • Вправи

Головна › VMware vSphere: майстерня по усуненню неполадок [6.5]

VMware vSphere: майстерня по усуненню неполадок [6.5]

VMware vSphere: майстерня по усуненню неполадок [6.5]

КОРОТКИЙ ОПИС

Орієнтований на системних адміністраторів і системних інженерів, яким необхідні знання, навички та шляхи вирішення проблем в інфраструктурах vSphere 6.5. Дає нові знання і практичні навички в застосуванні інтерфейсу командного рядка, VMware vSphere® Web Client, VMware vRealize® Log lnsight ™ та іншого інструментарію для пошуку і вирішення проблем.

НЕОБХІДНА ПІДГОТОВКА

На рівні спеціаліста VCP-рівня. Дуже допоможе проходження курсу VMware vSphere 6.х: Оптимізація і масштабу або VMware vSphere 6.х: Fast Track, або аналогічний практичний досвід роботи з ESX / ESXi і vCenterServer. Необхідні хороші навички роботи з командним рядком.

СЕРТИФІКАЦІЯ

Дає право на складання іспиту на статус VMware® Certified Professional – Datacenter Virtualization.

МЕТА КУРСУ

Після проходження курсу ви зможете:

Використовувати Web-клієнта vSphere, командний рядок і файли журналів для визначення і вирішення проблем в vSphere.
Визначати і вирішувати проблеми SSL-сертифікатів.
Визначати і вирішувати проблеми мереж і віртуальних комутаторів.
Аналізувати проблеми систем зберігання даних і вирішувати їх.
Визначати і вирішувати проблеми сервісу SSO.
Визначати і вирішувати проблеми сервера vSphere® vCenter.
Визначати і вирішувати проблеми з гіпервізором ESXi.
Визначати і вирішувати проблеми з міграцією віртуальних машин VmwareVMotion і використанням ресурсів VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler ™
Визначати і вирішувати проблеми Vmware HighAvailability.
Визначати і вирішувати проблеми з віртуальними машинами, включаючи проблеми з інсталяцією, отриманням миттєвих знімків, Коннект тощо

ПРОГРАМА КУРСУ

1.Вступ.

2.Основи пошуку та усунення проблем.

Визначення системної проблеми.
Збір інформації про проблему.
Перегляд і інтерпретація діагностичної інформації.
Визначення можливих причин проблеми.
Визначення першопричини проблеми.
Усунення проблеми.

3.Інструменти пошуку та усунення проблем.

Основи роботи з командним рядком.
Способи доступу до командного рядка
Оболонка ESXi.
Використання vMA і додавання vMA в домен AD.
Застосування VMware vSphere® Management Assistant
Використання журналів для пошуку і усунення проблем.
Розташування журналів Vcenter.
Розташування журналів хоста ESXi.
Корисні для пошуку проблем журнали Vcenter.
Корисні для пошуку проблем журнали ESXi.
Перегляд журналів за допомогою Web-клієнта.
Перегляд журналів за допомогою DCUI.
Використання vSphere Syslog Collector.
Збір діагностичної інформації для VMware Technical Support.
Експорт файлів журналів за допомогою Web-клієнта.
Експорт даних за допомогою команди vm-support.
Застосування vRealize Log Insight для агрегування журналів, ефективного пошуку в них і аналізу проблем.

4.Пошук і виправляти неполадки мережі.

Визначення симптомів для проблем, пов’язаних з мережею
Визначення та усунення проблем зі стандартними віртуальними комутаторами і розподіленими комутаторами.
Мережева проблема 1.
Можлива причина: Неправильне налаштування мережі на ESXi.
Можлива причина: Неправильне налаштування NIC Teaming.
Можлива причина: Чи не підтримуване або збійних обладнання.
Можлива причина: Повільна робота мережі.
Мережева проблема 2.
Можлива причина: Налаштування IP і проблеми брандмауера.
Можлива причина: Помилка Windows IPSec.
Можлива причина: Неправліние настройки портових груп.
Можлива причина: Проблеми передачі даних на ESXi.
Можлива причина: Немає вільних портів на віртуальному комутаторі.
Мережева проблема 3.
Передача пакетів між vCenter і ESXi.
Визначення вожможность причин проблеми
Можлива причина: Порт заблокований міжмережевих екраном Windows.
Можлива причина: vCenter сервер не використовує порт 902.
Можлива причина: Високе завантаження мережевого каналу.
Аналіз проблем з коннектом у віртуальних машин і їх усунення
Дослідження загальних проблем з управлінням мережею і відновлення конфігурацій
Запобігання потенційних проблем

5.Пошук і усунення проблем систем зберігання даних.

Вирішення проблем зв’язку (iSCSI, NFS, VMware vSphere® VMFS, VMware vSAN ™, і VMware vSphere® Virtual Volumes ™) при зберіганні даних.
Аналіз журналів, пов’язаних зі зберіганням даних.
Аналіз сценаріїв, пов’язаних зі збоями в апаратному забезпеченні та помилки в конфігурації софта.
Ідентифікація проблем, пов’язаних з багатоколійні введенням-висновком, включаючи необоротну втрату пристрої – permanent device loss (PDL) і втрату всіх шляхів – all paths down (APD)
Відновлення після збоїв і повернення видимості для збережених даних

6.Пошук і усунення проблем кластерів vSphere.

Відновлення після проблем, пов’язаних з vSphere HA.
Проблема кластера vSphere HA 1.
Можлива причина: Неправильне налаштування кластера vSphere HA.
Можлива причина: Відсутній доступ до Heartbeat Datastore.
Можлива причина: FDM-агент не встановлюється на хості ESXi.
Можлива причина: Втрата зв’язку з хостом.
Проблема кластера vSphere HA 2.
Можлива причина: Завищені значення резервування віртуальних машин.
Можлива причина: Неправліная настройка Admission Control.
Можлива причина: Недостатня кількість ресурсів в ресурсному пулі.
Аналіз різних типів проблем VMware vMotion, пов’язаних з міграцією ВМ
Проблема vMotion 1.
Можлива причина: Неправильне налаштування фейса VMkernel.
Можлива причина: Помилки налаштування віртуальної інфраструктури.
Можлива причина: очевидно, бракує дисковий простір.
Можлива причина: Не виконуються вимоги резервації ресурсів.
Можлива причина: Параметр log.rotateSize встановлений в значення “Low”.
Обговорення причин збоїв vSphere DRS і відновлення після них до збалансованого використання ресурсів
Перевірка сценаріїв зі збоями на кластері vSphere і протидії їм

7.Пошук і усунення проблем віртуальних машин.

Огляд використовуваних файлів віртуальних машин.
Ідентифікатори Content ID.
Проблема віртуальних машин 1.
Невідповідність значень Content ID в файлах віртуальної машини.
Проблема віртуальних машин 2.
Рішення проблеми виконання Quiesce при створенні зліпка віртуальної машини
Проблема віртуальних машин 3.
Рішення проблеми відсутності зліпків в Snapshot Manager.
Проблема віртуальних машин 4.
Можлива причина: Немає повноважень для створення зліпків.
Можлива причина: Відсутня Delta Discriptor файл.
Можлива причина: Досягнуто максимальний розмір файлу.
Можлива причина: Недостатньо місця на сховище даних.
Проблема віртуальних машин 5.
Відсутні файли віртуальної машини.
Файл віртуальної машини заблокований.
Недостатньо ресурсів на хості ESXi.
Огляд станів віртуальної машини.
Проблема віртуальних машин 6.
Можлива причина: Виконуються операції vMotion або DRS Migration.
Можлива причина: Віртуальна машина видалена поза vCenter сервера.
Можлива причина: Наявність неприпустимих символів в файлі .vmx.
Можлива причина: Заповнення на хості ESXi Root Filesystem.
Проблема віртуальних машин 7.
Можлива причина: Неправильно вказана операційна система.
Чи не підключається образ .ISO
Не вдалося знайти спосіб .ISO
Пошкоджено образ .ISO c VMware Tools.

8.Пошук і усунення проблем сервера vCenter і ESXi.

Отримати уявлення про архітектуру vCenter Server і VMware Platform Services Controller ™ в vSphere 6.x
Визначити і вирішити проблеми аутентифікації
Визначити і вирішити проблеми з VMware Certificate Authority і сертифікатами
Вирішити проблеми з сервісами vCenter Server
Вирішити проблеми з базою даних vCenter Server
Визначити проблеми з високою доступністю VMware vCenter
Оцінити сценарії збоїв хоста ESXi і vCenter Server і виправити ситуацію
Методичні матеріали – Підручник VMware англійською мовою

Документ про закінчення курсу – Сертифікат VMware

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Основи використання та адміністрування Linux / Linux Fundamentals (U8583S)

Основи використання та адміністрування Linux / Linux Fundamentals (U8583S)

Основи використання та адміністрування Linux / Linux Fundamentals (U8583S)

АНОТАЦІЯ

Даний 5-денний курс полягає у всебічному введенням в операційну систему Linux і розповідає, як використовувати різні команди і утиліти. Курс також включає роботу з редакторами файлів і основи програмування в командній оболонці. Цей базовий курс є основою для більшості інших курсів по Linux. 60% становить теорія, а 40% – практика.

АУДИТОРІЯ

Курс підходить як для нових користувачів, так і для програмістів, системних і мережевих адміністраторів

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Рівень впевненого користувача комп’ютером

ЗМІСТ КУРСУ

Що таке Linux?
файлова система
Робота з текстовими файлами
Регулярні вирази
редагування тексту
Введення в скрипти для командної оболонки
Обмін повідомленнями
Управління програмним забезпеченням
Монтування файлових систем
Розрахований на багато користувачів режим роботи
управління файлами
Основи командної оболонки (shell)
Архівування та компресія
командні оболонки
Управління процесами і завданнями
SSH
печатка
X Window System