Головна › CompTIA Network +

CompTIA Network +

ОПИС КУРСУ

Цей курс містить визначення та поглиблений опис основних сучасних технологій комп’ютерних мереж. Також буде розглянуті основні методи адміністрування, керування та траблшутінгу сучасних мереж.

 

ЦІЛЬ КУРСУ

Навчити основним навичкам роботи із мережевим обладнанням та обладнанням для інформаційної безпеки. В результаті проходження цього курсу слухачі отримають основні практичні знання із налаштування мережевих протоколів та політик безпеки

 

АУДИТОРІЯ

інженери партнерів, замовників

 

ЗМІСТ КУРСУ

В цьому курсі будуть розглянуті наступні теми:

 • Основні визначення моделі OSI та TCP/IP мереж
 • Характеристики мережевого трафіка
 • Розгортання та налаштування LAN
 • Конфігурування IP мереж
 • Розгортання та налаштування мереж маршрутизації. Будуть розглянуті основні LAN та WAN технології маршрутизації
 • Конфігурування та моніторинг основних портів та протоколів
 • Опис основних мережевих атак та методів їх усунення та передчасного виявлення
 • Розгортання та конфігурування обладнання та ПЗ з інформаційної безпеки
 • Опис основних методів автентифікації та контроля доступу
 • Використання методів віддаленного доступу
 • Впровадження політик безпеки

 

ДЕТАЛЬНИЙ ЗМІСТ КУРСУ

Урок 1: Пояснення моделі OSI та моделей TCP / IP

Урок 2: Пояснення властивостей мережевого трафіку

Урок 3: Встановлення та налаштування комутованих мереж

Урок 4: Налаштування IP-мереж

Урок 5: Встановлення та налаштування маршрутизованих мереж

Урок 6: Налаштування та моніторинг портів та протоколів

Урок 7: Пояснення мережевих додатків та служб зберігання

Урок 8: Моніторинг та усунення несправностей мереж

Урок 9: Пояснення мережевих атак та пом’якшень

Урок 10: Встановлення та налаштування пристроїв безпеки

Урок 11: Пояснення автентифікації та контролю доступу

Урок 12: Розгортання та усунення несправностей кабельних рішень

Урок 13: Впровадження та усунення несправностей бездротових технологій

Урок 14: Порівняння та протиставлення технологій WAN

Урок 15: Використання методів віддаленого доступу

Урок 16: Визначення політики сайту та найкращих практик

 

Ціна: 320 $

Місце проведення: Навчальний Центр ERC вул. Марка Вовчка, 18-А

Головна › Планування безперервності бізнесу

Планування безперервності бізнесу

Планування безперервності бізнесу

ОРІЄНТОВАНИЙ НА:

Ревізорів інформаційних систем, зовнішніх аудиторів, менеджерів по аудиту; планувальників відновлення після надзвичайних ситуацій; фахівців служб підтримки якості; фахівців із захисту даних, адміністраторів безпеки, менеджерів з інформаційної безпеки; системних програмістів і системних аналітиків.

ПОПЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ:

Середній. Ви повинні прослухати курс з основ інформаційної безпеки або мати відповідний досвід.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

Методичні матеріали англійською мовою.

ПРОГРАМА КУРСУ

1.Планування дій в умовах надзвичайних обставин

 • визначення понять відновлення після надзвичайної ситуації (НС), часткового виходу з ладу і планування відновлення бізнесу
 • вибір превентивного, а не реагує підходу при забезпеченні доступності
 • обгрунтування вартості ваших планів для менеджменту
 • підтримка планування дій в умовах НС за допомогою корпоративної політики
 • переконання бізнес-підрозділів в необхідності здійснення і підтримки плану

2.Аналіз впливу на бізнес (Business Impact Analysis, BIA)

 • BIA як основа планування відновлення
 • створення звіту щодо дій при BIA
 • ідентифікація “критеріїв впливу” і їх важливість для організації
 • точне визначення ключових бізнес-процесів і періодів пікової активності
 • визначення цільового часу відновлення (Recovery Time Objective, RTO)
 • визначення цільової точки відновлення (Recovery Point Objective, RPO)
 • створення списку додатків за пріоритетністю

3.Рішення для відновлення після ЧС

 • розробка стратегій, заснованих на величинах втрат внаслідок впливів, RTO і RPO
 • за і проти різних стратегій відновлення
 • стратегії дублювання даних
 • стратегії організації телекомунікації
 • роль віртуалізації в процесі відновлення
 • роль хмарних обчислень в процесі відновлення
 • визначення вимог до внутрішньої і зовнішньої телекомунікації
 • створення необхідної документації, включаючи списки ключових постачальників, зовнішніх бізнес-контактів, операційну
 • документацію і інше

4.Створення плану відновлення після ЧС (Disaster Recovery Plan, DRP): концепція командної роботи

 • створення відповідної специфікації матеріалів і інструментів
 • визначення необхідних для виконання плану груп
 • ідентифікація відповідальностей груп
 • визначення необхідних при НС функцій
 • створення контрольних списків груп і процес їх використання

5.Тренування в рамках плану і тестування плану

 • вибір членів групи і отримання схвалення функціонального і старшого керівництва
 • розробка і проведення підготовки членів групи
 • аналіз типів тестування: “настільне”, внутрішнє відновлення, зовнішнє відновлення, повна імітація
 • розробка цілей тестування і необхідних показників
 • планування за часом початкового і періодичного тестування
 • складання плану тестування і визначення показників успішності для вимірювання ефективності
 • розробка доповнень, перегляд і модифікація плану
 • тренування по евакуації і забезпечення схоронності

6.Введення і підтримка плану

 • впровадження відновлення після ЧС в процес управління змінами
 • введення відновлення після ЧС в життєвий цикл розробки додатків

7.Запобігання НС

 • необхідні процедури, що допомагають запобігання НС
 • підготовка персоналу з метою запобігання НС
 • зовнішні сховища і відновлення

8.Попереднє планування і поточні обов’язки

9.Планування при частковому виході з ладу

 • розробка бази даних управління конфігураціями
 • необхідні кроки при виконанні плану по частковому виходу з ладу
 • загальне в повному плані відновлення після ЧС і плані для часткового виходу з ладу

10.Планування відновлення бізнесу

 • визначення можливості виживання без використання локальних компонент обробки даних
 • облік можливої ​​втрати персоналу та / або документації в друкованому вигляді, відновлення персоналу
 • планування фізичного переміщення
 • розробка плану комунікації із зовнішнім світом і з співробітниками
 • рішення і період тимчасової обробки даних
 • планування заміни компонент обробки даних
 • планування повернення на вихідне місце розташування

11.Аудит плану для збереження його адекватності

 • спільна робота з внутрішніми та зовнішніми аудиторами
 • розробка анкет при аудиті DRP або BCP (Business Continuity Plan)
 • кого і коли брати інтерв’ю під час проведення аудиту DRP або BCP
 • документування результатів аудиту та випливають з аудиту дії

ИНСТРУКТОР

Пашков Кузьма Юрійович (pashkovky@gmail.com) – експерт в області забезпечення інформаційної безпеки. З 2000 року займається створенням автоматизованих систем в захищеному виконанні як для державних, так і для комерційних замовників. Підтвердив свою кваліфікацію отриманням топових сертифікаційних статусів (ISC) 2, ISACA, Microsoft, EMC, CompTIA і HP. З 2005 року викладає курси з інформаційної безпеки в навчальних центрах країн СНД. З 2015 року співпрацює з Навчальним комплексом ERC.

Головна › C) ISSA – Аудитор сертифікованих інформаційних систем (C) ISSA-SP1)

C) ISSA – Аудитор сертифікованих інформаційних систем (C) ISSA-SP1)

C) ISSA – Аудитор сертифікованих інформаційних систем (C) ISSA-SP1)

КОРОТКИЙ ОПИС

Багато організацій вимагають для своєї роботи визначення критично важливих проблем і пропозиції ефективних аудиторських рішень. А це вимагатиме глибоких знань системних аудиторів (System Auditor’s). Звід знань і навичок, включений в навчальну програму вендорів-незалежного курсу “Certified Information Systems Security Auditor – C) ISSA”, не тільки дозволить підготуватися до відповідного іспиту ISACA®, але і дасть можливість отримати ще одну значущу сертифікацію в області аудиту інформаційних систем. Таким чином, курс Certified Information Systems Security Auditor дозволяє набути знання та навички для визначення вразливостей, звітів про сумісність і впровадження контролю для всіх видів організацій.

Тривалість 4 дня / 32 години

ПОПЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ
 • Мінімум рік роботи з інформаційними системами.
  цілі курсу
ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ ВИ ЗМОЖЕТЕ:
 • Використовувати в своїй роботі передові знання та практичні навички аудиту.
 • Отримати міжнародний сертифікат аудитора в разі успішної здачі іспиту
КОГО ЗАПРОШУЄМО
 • IS Security Officers
 • IS Managers
 • Risk Managers
 • Auditors
 • Information Systems Owners
 • IS Control Assessors
 • System Managers
 • Government
ПРОГРАМА КУРСУ
 • The Process of Auditing Information Systems
 • Risk Based Auditing
 • Audit Planning and Performance
 • Reporting on Audit
 • IT Governance and Management
 • Strategic Planning and Models
 • Resource Management
 • Business Continuity Planning
 • Systems Acquisition, Development and Implementation
 • Systems Development Models
 • Types of Specialized Business Applications
 • Application Controls
 • Information Systems Operations, Maintenance and Support
 • System and Communications
 • Hardware

Пов’язані з курсом сертифікації:

 • Mile2 C) ISSA – Certified Information Systems Security Auditor
 • CISACA® CISA – охоплені цілі цього іспиту

Головна › CCISO | EC-Council Certified CISO

CCISO | EC-Council Certified CISO

CCISO | EC-Council Certified CISO

Інформація про сертифікацію CCISO:

Сертифікація CCISO – провідна програма в галузі, яка містить реальний досвід, необхідний для досягнення успіху на вищому виконавчому рівні інформаційної безпеки. Об’єднуючи всі компоненти, необхідні для посад рівня C, програма CCISO поєднує в собі управління аудитом, управління, контроль ІБ, управління людським капіталом, розробку стратегічних програм і фінансову експертизу, життєво важливі для керівництва успішною програмою ІБ. Матеріал в програмі CCISO передбачає розуміння технічних питань на високому рівні, спрямованих на застосування технічних знань в повсякденній роботі керівника інформаційної безпеки. Метою CCISO є подолання розриву між знаннями виконавчого керівництва, в яких потребують CISO, і технічними знаннями, якими володіють багато початківці CISO. Це може бути вирішальним прогалиною, оскільки практикуючий фахівець прагне перейти від середньої ланки до вищого керівництва. Багато що з цього традиційно вивчається в процесі навчання на робочому місці, але програма навчання CCISO може стати ключем до успішного переходу на вищі ранги управління інформаційною безпекою.

Програма була розроблена діючими CISO для практикуючих і початківців CISO.

Програма CCISO включає вивчення таких доменів:
 • Керування напрямком Інформаційної Безпеки в компанії
 • Ризик-менеджмент, контролі, аудит
 • Управління процесами і операційною діяльністю ІБ
 • Основні концепти ІБ
 • Стратегічне та фінансове планування, робота з виробниками SW і HW.
 • Кандидати повинні мати п’ятирічний досвід роботи в кожному з 5 доменів CCISO, підтверджених за допомогою Заявки на участь в іспиті.
Під час навчання Вам буде надано:
 • Сертифікованого спільнотою EC-COUNCIL тренера, практикуючого професіонала ІБ
 • Авторизовані матеріали для вивчення і підготовки до іспиту
 • Зручний навчальний клас
 • Повне технічне забезпечення
 • Кращий кейтеринг
 • Ваучер для складання іспиту

Головна › Управління проектами за допомогою PMI PMBOK і Microsoft Project (PMBOK + MSProject)

Управління проектами за допомогою PMI PMBOK і Microsoft Project (PMBOK + MSProject)

Управління проектами за допомогою PMI PMBOK і Microsoft Project (PMBOK + MSProject)

АНОТАЦІЯ

Заснований на стандарті PMI® «A Guide to the Project Management Body of Knowledge» (5th Edition) і вимогах Microsoft® з підготовки до сертифікації MS 74-343 «Managing Projects with Microsoft Project 2013»

Тренінг практичного використання зводу знань з управління проектами PMBOK і програмного пакету Microsoft Project. Поєднує інтенсивну подачу матеріалу з закріпленням отриманих знань на практичних прикладах, в ході індивідуальних і групових вправ, а також ділових ігор.
На тренінгу, учасники опрацьовують обраний ними проект (як правило з галузі основного бізнесу замовника); застосовують інструменти, техніки і методи запуску, планування, виконання, контролю і завершення проектів, розбираючись в суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці.
Курс заснований на Зводі знань з управління проектами PMBOK (5-е видання) і вимогах до сертифікації MS74-343 «Managing Projects with Microsoft Project 2013».

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Вище керівництво;
 • Відбулися і майбутні керівники проектів;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів;
 • Працівники (майбутні співробітники) Проектної офісу;
  пресейл;
 • Ключові технічні спеціалісти та експерти
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

Учасники курсу отримають досвід роботи в галузі ефективного моделювання, планування, виділення ресурсів, обміну інформацією та спільної роботи за допомогою ПО Project Professional 2013 і методології PMBOK. По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички:

 • Розробляти мети, задум, статут, життєвий цикл і WBS-структуру проекту.
 • Визначати і оформляти критерії успіху і невдачі проекту.
 • Визначати оточення та зацікавлені сторони проекту.
 • Налаштовувати MS Project під свої потрібні.
 • Розробляти графік проекту і аналізувати його за методом критичного шляху.
 • Визначати віхи проекту.
 • Створювати розклад для членів проектної команди.
 • Авторизувати і запускати проект на виконання.
 • Контролювати хід виконання проекту.
 • Складати звітність проекту на основі S-кривих і списку віх. Відстежувати ефективність.
 • Ідентифікувати ризики проекту і планувати заходи із запобігання та реагування на ризикові події.
 • Керувати в умовах обмежених ресурсів команди і вирішувати ресурсні конфлікти.
 • Консолідувати інформацію з кількох проектам.Іспользовать MS Project в зв’язці з іншим ПО.
 • Підводити підсумки, аналізувати уроки досвіду та завершувати проекти.
ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

1.Вступ до управління проектами
– Життєвий цикл проекту
– Процеси управління проектами
– Основні функції управління проектами
2.Методологія та інструменти управління проектами
Запуск проекту. Визначення та авторизація проекту; критерії успіху; оточення проекту.
Планування проекту. Визначення та уточнення цілей і планування дій, необхідних для досягнення цілей і змісту проекту; створення і робота з розкладом проекту;
Виконання проекту. Об’єднання людських і інших ресурсів для виконання плану управління проектом.
Контроль проекту. Регулярна оцінка прогресу проекту і здійснення моніторингу для виявлення відхилень від плану управління проектом і проведення коригувальних дій; робота зі звітами.
Завершення проекту. Формалізація приймання результатів проекту та підведення підсумків проекту.
3.Проектно-орієнтоване управління.

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ

1.Навчальний клас обладнаний (проектором і екраном; робочими станціями з Microsoft Office 2013 і Microsoft Project Professional 2013; фліп-чартом).
2.Матеріали тренінгу і робочі зошити.
3.Витратні матеріали для проведення вправ.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ

Попередній тест для оцінки початкової орієнтації в області проектного менеджменту (для з’ясування рівня підготовки групи і відповідної подачі матеріалу).
Групова вправа з вибору проекту (як наскрізного прикладу для всього тренінгу) і розробці Задуму цього проекту.
Створення нового проекту в MS Project (створення проекту з іншого проекту або шаблона; створення і управління календарями; зміна робочих днів у календарі; робота з одними полями; кастомизация MS Project; робота з настройками системи; настройка інформації про проект).
Групова вправа по розробці Статуту проекту.
Групова вправа з розробки WBS-структури проекту.
Індивідуально-груповий тест для оцінки командного рішення проблем з планування стадій реалізації проекту.
Групова вправа по розробці графіка проекту та аналізу за методом критичного шляху (створення і управління завданнями проекту; формування структури завдань; створення подзадач і сумарних задач; побудова взаємозв’язку завдань; формування логічної структури плану проекту; створення розкладу для виконавця завдань в проекті).
Ділова гра з відпрацювання навичок многопроектной управління в умовах обмежених ресурсів компанії і рішенням ресурсних конфліктів.
Робота з ресурсами і витратами в MS Project (введення і зміна інформації про ресурси; введення витрат для ресурсів; призначення ресурсів; призначення відповідальних для задач; введення ставок для матеріальних і трудових ресурсів; розподіл ресурсів; робота з візуальним оптимізатором ресурсів; управління витратами проекту) .
Робота з базовими планами проекту (їх призначення і застосування; відстеження ходу фактичного виконання проекту; внесення даних про виконані роботи; порівняння фактичного виконання проекту з базовим планом).
Вправа зі складання звітності проекту на основі S-кривих і списку віх.
Індивідуально-групова вправа з ідентифікації ризиків проекту і планування реагування на виникнення ризикових подій.
Додаткові можливості MS Project (виявлення і усунення проблем планування; робота з уявленнями, їх настройка і застосування; настройка звітів; розширення функціональності MS Project).
Остаточний тест для оцінки повноти засвоєння матеріалу.

Головна › Курс прикладного управління проектами (pm.Praxis)

Курс прикладного управління проектами (pm.Praxis)

Курс прикладного управління проектами (pm.Praxis)

АНОТАЦІЯ

Заснований на Зводі знань з управління проектами PMBOK (5-е видання)

Тренінг практичного використання методології управління проектами поєднує інтенсивну подачу матеріалу з закріпленням отриманих знань на практичних прикладах, в ході індивідуальних і групових вправ, а так само ділових ігор.
На тренінгу, учасники опрацьовують обраний ними проект (як правило з галузі основного бізнесу замовника); застосовують інструменти, техніки і методи запуску, планування, виконання, контролю і завершення проектів, розбираючись в суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці.

Тривалість тренінгу: 2-3 дня (за бажанням замовника змінюється глибина вивчення PMBOK або накладається галузева специфіка)

Руководство PMBOK®
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Вище керівництво;
 • Відбулися і майбутні менеджери проектів;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів;
 • Співробітники проектного офісу;
 • Ключові технічні фахівці і експерти.
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

Слухачі курсу отримають глибокі пізнання в рамках ключових концепцій і термінології управління проектами. По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички:

 • Розробляти мети, задум, статут, життєвий цикл і WBS-структуру проекту.
 • Визначати і оформляти критерії успіху і невдачі проекту.
 • Визначати оточення проекту.
 • Розробляти графік проекту і аналізувати його за методом критичного шляху.
 • Визначати віхи проекту.
 • Авторизувати і запускати проект на виконання.
 • Складати звітність проекту на основі S-кривих і списку віх.
 • Ідентифікувати ризики проекту і планувати заходи із запобігання та реагування на ризикові події.
 • Керувати в умовах обмежених ресурсів команди і вирішувати ресурсні конфлікти.
 • Підводити підсумки, аналізувати уроки досвіду та завершувати проекти.

Додаткові знання та навички по інструментарію управління проектами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.Project «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013″

ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

1.Вступ до управління проектами
– Життєвий цикл проекту
– Процеси управління проектами
– Основні функції управління проектами
2.Методологія та інструменти управління проектами
Запуск проекту. Визначення та авторизація проекту.
Планування проекту. Визначення та уточнення цілей і планування дій, необхідних для досягнення цілей і змісту проекту.
Виконання проекту. Об’єднання людських і інших ресурсів для виконання плану управління проектом.
Контроль проекту. Регулярна оцінка прогресу проекту і здійснення моніторингу для виявлення відхилень від плану управління проектом і проведення коригувальних дій.
Завершення проекту. Формалізація приймання результатів проекту та підведення підсумків проекту.
3.Проектно-орієнтоване управління

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ

1.Навчальний клас обладнаний:
a. Проектор та екран.
b. Дошка (фліп-чарт).
2.Матеріали тренінгу і робочі зошити.
3.Витратні матеріали для проведення вправ.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ

1.Попередній тест для оцінки початкової орієнтації в області проектного менеджменту (для з’ясування рівня підготовки групи і відповідної подачі матеріалу).
2.Групова вправа з вибору проекту (як наскрізного прикладу для всього тренінгу) і розробці Задуму цього проекту.
3.Групова вправа по розробці Статуту проекту.
4.Групова вправа з розробки WBS-структури проекту.
5.Індивідуально-груповий тест для оцінки командного рішення проблем з планування стадій реалізації проекту.
6.Групова вправа по розробці графіка проекту та аналізу за методом критичного шляху.
7.Групова вправа по визначенню віх проекту.
8.Групова вправа по складанню звітності проекту на основі S-кривих і списку віх.
9.Індивідуально-групова вправа з ідентифікації ризиків проекту і планування реагування на виникнення ризикових подій.
10.Ділова гра з відпрацювання навичок многопроектной управління в умовах обмежених ресурсів компанії і рішенням ресурсних конфліктів.
11.Ділова гра з відпрацювання навичок розуміння вимог Замовника і здачі готового проекту Замовникові.
12.Остаточний тест для оцінки повноти засвоєння матеріалу.

Головна › Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013 (ms.Project)

Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013 (ms.Project)

Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013 (ms.Project)

АНОТАЦІЯ

Тренінг практичного використання MS Project 2013 і підготовки до сертифікації MS 74-343 “Managing Projects with Microsoft Project 2013”. В рамках тренінгу учасники виконують планування і виконання обраного ними проекту, отримуючи всі необхідні знання і навички для застосування MS Project в своїй професійній практиці.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Керівники проектів;
 • пресейл;
 • Фахівці з управління контрактами;
 • Співробітники проектного офісу;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів.
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

MSH3003676_microsoft_cso_ms_project_professional_2013_n_aУчастнікі курсу отримають досвід роботи в галузі ефективного моделювання, планування, виділення ресурсів, обміну інформацією, спільної роботи і поставки проектів за допомогою Project Professional 2013. По закінченню тренінгу, учасники набувають наступні знання та навички:

 • Готовність до здачі іспиту MS 74-343 «Managing Projects with Microsoft Project 2013″.
 • Створювати розклад проекту.
 • Кастомизировать MS Project під свої потрібні.
 • Створювати розклад для членів проектної команди.
 • Консолідувати інформацію по декількох проектах.
 • Управляти, розподіляти і оптимізувати ресурси за проектом.
 • Контролювати хід виконання проекту.
 • Формувати звітність по проекту. Відстежувати ефективність.
 • Використовувати MS Project в зв’язці з іншим ПО.

Додаткові знання та навички:

 • за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»;
 • по інструментарію управління проектами і програмами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.PPM «Управління проектами та програмами за допомогою Microsoft Project Server 2013″.
ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

1.Вимоги до сертифікації. Підготовка до іспиту.
-Типи питань.
-Практичні тести.
-Додаткові матеріали.
2.Ініціація проекту
-Створення нового проекту в MS Project 2013.
-Створення та управління календарями.
-Створення і робота з одними полями.
-Кастомізація MS Project 2013. Робота з настройками системи.
3.Створення і робота з розкладом проекту.
-Налаштування інформації про проект.
-Створення, робота і управління завданнями проекту. Формування структури завдань.
-Налаштування логіки і взаємозв’язку завдань. Побудова логічної моделі задач.
-Створення розкладу для користувача / учасника проекту.
-Керування кількома проектами.
4.Управління ресурсами. Призначення ресурсів.
-Введення і зміна інформації про ресурси.
-Призначення ресурсів.
-Розподіл ресурсів.
-Робота з візуальним оптимізатором ресурсів.
-Управління витратами проекту.
5.Моніторинг і контроль проекту.
-Робота з базовими планами проекту. Їх призначення та застосування.
-Відстеження ходу фактичного виконання проекту. Внесення даних про виконані роботи.
-Порівняння фактичного виконання проекту з базовим планом.
-Виявлення та усунення проблем планування.
-Пошук критичного шляху проекту. Практичне застосування.
6.Поширення інформації про проект. Робота зі звітами.
-Робота з уявленнями: настройка і застосування.
-Спільний доступ до даних з інших додатків.
-Налаштування звітів.
-Робота і обмін даними з MS SharePoint
-Розширення функціональності MS Project 2013.

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ
 • Навчальний клас обладнаний:
  Проектором і екраном.
  Дошкою (фліп-чартом).
 • Матеріали тренінгу і робочі зошити.
 • Робочі станції.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ
 • Створення проекту з іншого проекту або шаблона.
 • Зміна робочих днів у календарі.
 • Створення та налагодження користувальницьких полів.
 • Створення подзадач і сумарних задач.
 • Формування логічної структури плану проекту.
 • Зв’язування проекту для створення портфеля проектів.
 • Введення витрат для ресурсів.
 • Призначення відповідальних для задач.
 • Введення витрат на фахівців і матеріали.
 • Створення і збереження базового плану.
 • Облік часу і відстеження ходу виконання проекту.
 • Відображення критичного шляху проекту.
 • Експорт проекту в MS Excel.
 • Додавання даних списку завдань MS SharePoint.

Головна › Модульна програма тренінгів з управління проектами (pm.Kit)

Модульна програма тренінгів з управління проектами (pm.Kit)

Модульна програма тренінгів з управління проектами (pm.Kit)

АНОТАЦІЯ

Курс заснований на Керівництві PMBOK (5-е видання).

Модульна програма вивчення методології управління проектами складається з 10 тренінгів за галузями знань УП, описаним в PMBOK.
Базовий тренінг включає загальну інформацію про оправлений проектами і інтеграційні процеси і інструменти. Основна інформація і практичні завдання містяться в поглиблених тренінгах. Загальна тривалість тренінгів – 9 днів. Курс розбитий на 3 модулі по 3 дні, проведені з перервою в 1 місяць. Після кожного модуля слухачі отримують завдання, засновані на питаннях іспиту PMP, після здачі яких допускаються до наступного модуля.
Для корпоративних тренінгів завдання, по можливості, переробляються під галузь діяльності замовника.

Тривалість тренінгу: 3 рази по 3 дні

КОРОТКА ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

Модуль 1 Перший модуль включає базовий тренінг з управління інтеграцією проекту, а також тренінги з управління вмістом і термінами проекту.

Модуль 2 Другий модуль включає тренінги з управління вартістю, якістю, ризиками і закупівлями проекту.

Модуль 3 Третій модуль включає тренінги з управління людськими ресурсами, комунікаціями і зацікавленими сторонами проекту.

Головна › Прикладне управління ризиками (pm.Risks)АНОТАЦІЯ На основі стандарту PMI® «Practice Standard for Project Risk Management», 1st Edition. У сучасних, найбільш прогресивних уявленнях про ризики намітився чіткий тренд – ризик розглядають як нерозривний союз можливостей і загроз. Кожна загроза містить в собі можливість, кожна можливість містить в собі ризик. Не дарма народна мудрість говорить «Немає лиха без добра» і «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Прикладне управління ризиками – це методологія прийняття і реалізації управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливих подій і мінімізацію можливих втрат, а також збільшення ймовірності сприятливих подій і максимізації можливих переваг, викликаних реалізацією проекту. Курс «pm.Risks» призначений для отримання системних знань в галузі управління можливостями і погрозами. На тренінгу Ви навчитеся розробляти стратегію управління ризиками, ідентифікувати і аналізувати ризики, планувати заходи з реагування на ризики, а також контролювати ризики в проекті і підводити уроки досвіду для використання в майбутніх проектах. Тренінг проводиться тільки в корпоративному варіанті. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ Вище керівництво; Керівники портфелів і програм проектів; Керівники і адміністратори проектів; Ризик-менеджери; Керівники ключових департаментів, які беруть участь в проектах; Фахівці *, які планують проходити сертифікацію PMI-RMP. * Дані фахівці зможуть зарахувати 16 контактних годин формального навчання в спеціалізованій сфері управління ризиками проектів від провайдера навчання типу D «Training companies or consultants». Для подачі заявки на сертифікацію PMI-RMP потрібно 30 годин навчання, якщо у Вас є вища освіта, або 40 годин, якщо у Вас немає вищої освіти. ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ Найголовніший навик, який отримають слухачі – це вміння переводити проект від простого розуміння, що ризики можуть статися, до чіткого плану дій з управління ризиками. Також, по закінченню тренінгу, слухачі набудуть такі знання і навички: підготовки та використання шаблонів документів для організації управління ризиками; розробки стратегії управління ризиками та підготовки плану управління ризиками; використання креативних технологій для ідентифікації ризиків; проведення всебічного аналізу ризиків; пріоритетності ризиків; вироблення і контролю заходів з реагування на ризики; підведення уроків досвіду і формування рекомендацій для наступних проектів. Додаткові знання та навички: за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»; по інструментарію управління проектами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.Project «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013″. даної теми Вступ до управління ризиками Стратегія управління ризиками Ідентифікація та аналіз ризиків Моніторинг і контроль ризиків

Прикладне управління ризиками (pm.Risks)АНОТАЦІЯ На основі стандарту PMI® «Practice Standard for Project Risk Management», 1st Edition. У сучасних, найбільш прогресивних уявленнях про ризики намітився чіткий тренд – ризик розглядають як нерозривний союз можливостей і загроз. Кожна загроза містить в собі можливість, кожна можливість містить в собі ризик. Не дарма народна мудрість говорить «Немає лиха без добра» і «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Прикладне управління ризиками – це методологія прийняття і реалізації управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливих подій і мінімізацію можливих втрат, а також збільшення ймовірності сприятливих подій і максимізації можливих переваг, викликаних реалізацією проекту. Курс «pm.Risks» призначений для отримання системних знань в галузі управління можливостями і погрозами. На тренінгу Ви навчитеся розробляти стратегію управління ризиками, ідентифікувати і аналізувати ризики, планувати заходи з реагування на ризики, а також контролювати ризики в проекті і підводити уроки досвіду для використання в майбутніх проектах. Тренінг проводиться тільки в корпоративному варіанті. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ Вище керівництво; Керівники портфелів і програм проектів; Керівники і адміністратори проектів; Ризик-менеджери; Керівники ключових департаментів, які беруть участь в проектах; Фахівці *, які планують проходити сертифікацію PMI-RMP. * Дані фахівці зможуть зарахувати 16 контактних годин формального навчання в спеціалізованій сфері управління ризиками проектів від провайдера навчання типу D «Training companies or consultants». Для подачі заявки на сертифікацію PMI-RMP потрібно 30 годин навчання, якщо у Вас є вища освіта, або 40 годин, якщо у Вас немає вищої освіти. ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ Найголовніший навик, який отримають слухачі – це вміння переводити проект від простого розуміння, що ризики можуть статися, до чіткого плану дій з управління ризиками. Також, по закінченню тренінгу, слухачі набудуть такі знання і навички: підготовки та використання шаблонів документів для організації управління ризиками; розробки стратегії управління ризиками та підготовки плану управління ризиками; використання креативних технологій для ідентифікації ризиків; проведення всебічного аналізу ризиків; пріоритетності ризиків; вироблення і контролю заходів з реагування на ризики; підведення уроків досвіду і формування рекомендацій для наступних проектів. Додаткові знання та навички: за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»; по інструментарію управління проектами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.Project «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013″. даної теми Вступ до управління ризиками Стратегія управління ризиками Ідентифікація та аналіз ризиків Моніторинг і контроль ризиків

Прикладне управління ризиками (pm.Risks)АНОТАЦІЯ На основі стандарту PMI® «Practice Standard for Project Risk Management», 1st Edition. У сучасних, найбільш прогресивних уявленнях про ризики намітився чіткий тренд – ризик розглядають як нерозривний союз можливостей і загроз. Кожна загроза містить в собі можливість, кожна можливість містить в собі ризик. Не дарма народна мудрість говорить «Немає лиха без добра» і «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Прикладне управління ризиками – це методологія прийняття і реалізації управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливих подій і мінімізацію можливих втрат, а також збільшення ймовірності сприятливих подій і максимізації можливих переваг, викликаних реалізацією проекту. Курс «pm.Risks» призначений для отримання системних знань в галузі управління можливостями і погрозами. На тренінгу Ви навчитеся розробляти стратегію управління ризиками, ідентифікувати і аналізувати ризики, планувати заходи з реагування на ризики, а також контролювати ризики в проекті і підводити уроки досвіду для використання в майбутніх проектах. Тренінг проводиться тільки в корпоративному варіанті. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ Вище керівництво; Керівники портфелів і програм проектів; Керівники і адміністратори проектів; Ризик-менеджери; Керівники ключових департаментів, які беруть участь в проектах; Фахівці *, які планують проходити сертифікацію PMI-RMP. * Дані фахівці зможуть зарахувати 16 контактних годин формального навчання в спеціалізованій сфері управління ризиками проектів від провайдера навчання типу D «Training companies or consultants». Для подачі заявки на сертифікацію PMI-RMP потрібно 30 годин навчання, якщо у Вас є вища освіта, або 40 годин, якщо у Вас немає вищої освіти. ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ Найголовніший навик, який отримають слухачі – це вміння переводити проект від простого розуміння, що ризики можуть статися, до чіткого плану дій з управління ризиками. Також, по закінченню тренінгу, слухачі набудуть такі знання і навички: підготовки та використання шаблонів документів для організації управління ризиками; розробки стратегії управління ризиками та підготовки плану управління ризиками; використання креативних технологій для ідентифікації ризиків; проведення всебічного аналізу ризиків; пріоритетності ризиків; вироблення і контролю заходів з реагування на ризики; підведення уроків досвіду і формування рекомендацій для наступних проектів. Додаткові знання та навички: за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»; по інструментарію управління проектами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.Project «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013″. даної теми Вступ до управління ризиками Стратегія управління ризиками Ідентифікація та аналіз ризиків Моніторинг і контроль ризиків

АНОТАЦІЯ

На основі стандарту PMI® «Practice Standard for Project Risk Management», 1st Edition.

У сучасних, найбільш прогресивних уявленнях про ризики намітився чіткий тренд – ризик розглядають як нерозривний союз можливостей і загроз. Кожна загроза містить в собі можливість, кожна можливість містить в собі ризик. Не дарма народна мудрість говорить «Немає лиха без добра» і «Не було б щастя, та нещастя допомогло». Прикладне управління ризиками – це методологія прийняття і реалізації управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливих подій і мінімізацію можливих втрат, а також збільшення ймовірності сприятливих подій і максимізації можливих переваг, викликаних реалізацією проекту.

Курс «pm.Risks» призначений для отримання системних знань в галузі управління можливостями і погрозами. На тренінгу Ви навчитеся розробляти стратегію управління ризиками, ідентифікувати і аналізувати ризики, планувати заходи з реагування на ризики, а також контролювати ризики в проекті і підводити уроки досвіду для використання в майбутніх проектах.

Тренінг проводиться тільки в корпоративному варіанті.Practice Standard for Project Risk Management

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Вище керівництво;
 • Керівники портфелів і програм проектів;
 • Керівники і адміністратори проектів;
 • Ризик-менеджери;
 • Керівники ключових департаментів, які беруть участь в проектах;
 • Фахівці *, які планують проходити сертифікацію PMI-RMP.

* Дані фахівці зможуть зарахувати 16 контактних годин формального навчання в спеціалізованій сфері управління ризиками проектів від провайдера навчання типу D «Training companies or consultants». Для подачі заявки на сертифікацію PMI-RMP потрібно 30 годин навчання, якщо у Вас є вища освіта, або 40 годин, якщо у Вас немає вищої освіти.

ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

Найголовніший навик, який отримають слухачі – це вміння переводити проект від простого розуміння, що ризики можуть статися, до чіткого плану дій з управління ризиками. Також, по закінченню тренінгу, слухачі набудуть такі знання і навички:

 • підготовки та використання шаблонів документів для організації управління ризиками;
 • розробки стратегії управління ризиками та підготовки плану управління ризиками;
 • використання креативних технологій для ідентифікації ризиків;
 • проведення всебічного аналізу ризиків;
 • пріоритетності ризиків;
 • вироблення і контролю заходів з реагування на ризики;
 • підведення уроків досвіду і формування рекомендацій для наступних проектів.

Додаткові знання та навички:

 • за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»;
 • по інструментарію управління проектами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.Project «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013″.
ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ
 • Вступ до управління ризиками
 • Стратегія управління ризиками
 • Ідентифікація та аналіз ризиків
 • Моніторинг і контроль ризиків

Головна › Документування проектів (pm.Docs)

Документування проектів (pm.Docs)

Документування проектів (pm.Docs)

АНОТАЦІЯПрименение ОСУП

Документування – один з найважливіших елементів в управлінні проектами, але гонка за економією часу і людських ресурсів, часто призводить до того, що ми свідомо чи похапцем не надаємо управлінського документування належної уваги. А даремно! Розумна проектна бюрократія вкрай корисна! На жаль, розумієш це тільки після деякого часу …

Якщо Ви читаєте опис цього тренінгу, то Ви вже відчули необхідність документування проектів. Ви вже ставите питаннями: Як документувати? Які саме документи створювати? Як підтримувати актуальність документів? На скільки детально документувати?

Курс «pm.Docs» – це флагманський тренінг проекту PMDoc. Команда проекту «собаку з’їла» на документуванні проектів, тому нам є чим поділитися.

Курс спрямований на отримання системних знань в області документування процесів і результатів управління проектами. На тренінгу Ви навчитеся створювати документи для користі проекту, а не для наявності самих документів.

Слухачі отримують диски з Пакетом шаблонів для управління проектами ОСУП.Комплект # 5, розроблених в рамках проекту PMDoc.

АУДИТОРІЯ
 • Керівники проектів;
 • Адміністратори проектів;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів;
 • Співробітники Проектної офісу;
 • Ключові технічні фахівці і експерти;
 • Учасники команд управління проектами.
МЕТА КУРСУ
 • Отримати системні знання в області документування процесів і результатів управління проектами.
 • Визначитися, як документувати проект, які саме документи створювати, як підтримувати актуальність документів, на скільки детально документувати.
 • На практичних прикладах створити і навчитися управляти рядом найважливіших проектних документів.
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички:

 • Основні моделі документування.
 • Розуміння цілей документування протягом усього життєвого циклу проекту.
 • Визначення необхідного і достатнього рівня документування проектів.
 • Розробка і використання шаблонів документів.
 • Створення і запуск документообігу для своїх проектів.
 • Фіналізація документації для використання в майбутніх проектах.

Додаткові знання та навички:

 • за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»;
 • по інструментарію управління проектами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.Project «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013″.
ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ
 • Введення в управлінське документування
  Суть документування. Документи в Управлінні Проектами. Функції документів.
 • Запуск документування
  Документування на життєвому циклі проекту. Класифікація проектів. Необхідний і достатній масштаб документування. Шаблони і приклади. Поняття «зневоднений документ». Модель інформаційної зрілості DIKW.
 • Ведення документації
  Первинне заповнення документів. Концепція «живого документа». Актуалізація документів.
 • Фіналізація документів
  Уроки досвіду. Використання документів в майбутніх проектах.
 • Системи документування
  Огляд систем документування. Проектний документообіг «своїми руками».
ПЕРЕЛІК ДІЛОВИХ ІГОР І ЗАВДАНЬ

На курсі на наскрізному прикладі проекту (який вибирають слухачі тренінгу або компанія-замовник) виконуються завдання:

 • Розробка стратегії документування проекту.
 • Створення спільного комунікаційного поля в системі Google Drive.
 • Воркшоп «Створення та узгодження Статуту проекту».
 • Заповнення базових планів проекту.
 • Створення зрозумілої і прозорої звітності проекту.
 • Воркшоп «Карта документів».
 • Кейс «Проект змінився! Що робити?”.
 • Заповнення «Уроків досвіду проекту».
 • Домашнє завдання – онлайн іспит «Документування проекту».