Головна › C)ISSA. Certified Information System Security Auditor

C)ISSA. Certified Information System Security Auditor

C)ISSA. Certified Information System Security Auditor

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Мінімум 1 рік інформаційних систем

СТУДЕНТСЬКІ МАТЕРІАЛИ:

Сертифікація студентської робочої книги

ПРИМІТКИ:

Mile2 C) ISSA – сертифікований аудитор безпеки інформаційних систем

Охоплює цілі іспиту ISACA® CISA

Головна › Тренінг з управління проектами розробки ПЗ за допомогою PMBOK (pm.Agile)

Тренінг з управління проектами розробки ПЗ за допомогою PMBOK (pm.Agile)

Тренінг з управління проектами розробки ПЗ за допомогою PMBOK (pm.Agile)

АНОТАЦІЯ

Заснований на стандарті PMI® «A Guide to the Project Management Body of Knowledge» (5th Edition) і його надбудові для розробників ПЗ «Software Extension to the PMBOK® Guide Fifth Edition»

Тренінг практичного використання зводу знань з управління проектами PMBOK і доповнення до PMBOK з управління проектами розробки програмного забезпечення. Тренінг поєднує інтенсивну подачу матеріалу з закріпленням отриманих знань на практичних прикладах і в ході виконання індивідуальних завдань і групових воркшопів.
На тренінгу учасники розбиваються на дві команди і опрацьовують один софтверний проект двома різними підходами: по каскадної моделі і за допомогою гнучкої методології. У міру опрацювання проекту, групи застосовують інструменти, техніки і методи управління софтверними проектами, розбираючись в суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці, а також обмінюючись результатами своїх досліджень між групами.

Курс заснований на стандарті PMI® «A Guide to the Project Management Body of Knowledge» (5th Edition) і його надбудові для розробників ПЗ «Software Extension to the PMBOK® Guide Fifth Edition».

pmAgile

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРІЯ
 • Керівники проектів розробки ПЗ;
 • Функціональні керівники;
 • Архітектори програмного забезпечення;
 • тімліда;
 • Інженери програмних систем;
 • Розробники програмного забезпечення;
 • Тестировщики і менеджери з якості;
 • Фахівці з безпеки ПЗ;
 • Менеджери ІТ проектів;
 • ІТ-директора;
 • Керівники портфелів і програм;
 • Менеджери по продуктам;
 • Замовники розробки ПО;
 • Системні аналітики і розробники систем;
 • Бізнес-аналітики та корпоративні архітектори;
 • Фахівці *, які планують проходити сертифікацію PMI-ACP.
  * Дані фахівці зможуть зарахувати 14 контактних годин формального навчання по «гнучким практикам» від провайдера навчання типу D «Training companies or consultants (e.g., training schools)».
НЕОБХІДНІ НАВИЧКИ ДЛЯ УЧАСТІ У ТРЕНІНГУ

Обов’язково: базове навчання по PMBOK на тренінгу прикладного управління проектами «pm.Praxis».
Бажано: сертифікаційний курс «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013».

ЗНАННЯ ТА НАВИКИ

Учасники курсу отримають збалансоване уявлення про інструменти, засоби і методи управління програмними проектами з різними життєвими циклами від прогностичних до ітераційних, а також потренуються в практичних підходах, які покращують ефективність і результативність управлінських команд і учасників софтверних проектів. По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички:

 • agile-практики управління проектами,
 • інструменти та методи управління софтверними проектами,
 • управління командою проекту розробки ПЗ,
 • напрямок подальшого особистого та командного розвитку.

Руководство PMBOK®

ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ:

1.Вступ до управління софтверними проектами

 • Життєвий цикл проекту розробки та організаційні впливу
 • Процеси управління проектом
 • Галузі знань управління проектом розробки

2.Методологія та інструменти управління проектами

 • Розробка, орієнтована на створення цінності
  i) Визначення позитивної цінності
  ii) Поетапна розробка
  iii) Обхід можливих недоліків
  iv) Пріоритезація
 • Залучення зацікавлених сторін
  v) Потреби зацікавлених сторін
  vi) Участь зацікавлених сторін
  vii) Очікування зацікавлених сторін
 • Практики підвищення продуктивності команди
  viii) Формування команди
  ix) Надання повноважень команді
  x) Організація спільної роботи команди
  xi) Вод команди в дію
  адаптивне планування
  xii) Рівні планування
  xiii) Адаптація
  xiv) Оцінки
  xv) Швидкість / Продуктивність / Тривалість циклів
 • Визначення та вирішення проблем

3.Постійне вдосконалення (продукти, процеси, люди)

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ

1.Навчальний клас обладнаний:
a. Проектор та екран.
b. Дошка (фліп-чарт).
2.Матеріали тренінгу і робочі зошити.
3.Витратні матеріали для проведення вправ.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ

1.Попередній тест.
2.Ідентифікація зацікавлених сторін і моделювання характерів.
3.Розробка WBS, орієнтованої на дію.
4.Планування робіт (розкадровки та юскейси).
5.Розробка графіка за технологіями SAIV і таймбоксінг.
6.Оцінка вартості розробки.
7.Планування ітерацій і релізу.
8.Використання діаграм CFD, burnup, burndown.
9.Розвиток команди проекту.
10.Забезпечення якості робіт і продукту.
11.Робота з ризиками софтверного проекту.
12.Створення наочній і доступній інформації по проекту (Information Radiator).
13.Оцінка швидкості виконання.
14.Остаточний тест для оцінки повноти засвоєння матеріалу.

Головна › ITIL® Foundation: Основи ITIL для управління ІТ-послугами

ITIL® Foundation: Основи ITIL для управління ІТ-послугами

ITIL® Foundation: Основи ITIL для управління ІТ-послугами

АНОТАЦІЯ

В курсі розглядаються основи управління IT-сервісами (IT Service Management – ITSM), систематизовані в бібліотеці інфраструктури IT (Information Technology Infrastructure Library – ITIL) версії 3. В процесі навчання слухачі обмінюються досвідом, обговорюють як реальні проблеми, що виникають в їх роботі, так і практичні приклади, що наводяться інструктором. Найважливішу роль в навчальному процесі відіграє The Race to Results Service Management Simulation – це новітній компонент в навчальному портфоліо НР, присвяченому організації IT-обслуговування. Гра блискуче показує, як працюють в 3й версії ITIL життєвий цикл, основні поняття, процеси і ролі, і в підсумку являє всі аспекти Управління послугами.

Курс готує до здачі сертифікаційного іспиту на “ITIL® (V3) Foundation Certificate in IT Service Management”.

АУДИТОРІЯ
 • Фахівці та керівники IT, які беруть участь в процесі надання IT-сервісів, необхідних для їх компаній
 • Адміністратори систем та мереж, системні аналітики та проектувальники
 • Керівники будь-якого рівня, які взаємодіють з керівниками IT або планують така взаємодія
 • Керівники і співробітники служб підтримки користувачів IT, які планують впровадження нової, а також заміну або оптимізацію існуючої технології підтримки IT
ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА
 • Загальні відомості про технічні, програмні засоби комп’ютерів і мережевої інфраструктури
 • Використання комп’ютерних засобів і технологій в повсякденній роботі
КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ
 • Управління IT-сервісами як практика (методологія)
 • Проектування послуг (Service Design)
 • Життєвий цикл послуг
 • Постійне вдосконалення якості послуг (Continual Service Improvement)
 • Поняття, роль і функції
 • Введення в методологію Управління IT-сервісами
 • Розробка послуг (Service Transition)
 • Введення поняття життєвого циклу
 • Архітектура і технологія для управління IT сервісами
 • Стратегія послуг (Service Strategy)
 • Введення в ITIL®
 • Експлуатація послуг (Service Operation)
 • Ключові принципи, моделі, поняття
 • Схема професійної кваліфікації в області ITIL®

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › ITIL® Expert: Перетворення послуг / ITIL® Service Transition (ST) (включає здачу онлайн іспиту)

ITIL® Expert: Перетворення послуг / ITIL® Service Transition (ST) (включає здачу онлайн іспиту)

ITIL® Expert: Перетворення послуг / ITIL® Service Transition (ST) (включає здачу онлайн іспиту)

АНОТАЦІЯ

Цей триденний курс дозволяє отримати кваліфікацію фахівця в області перетворення послуг (Service Transition), а також є модуль, який є частиною підготовки до отримання кваліфікації Експерта з ITIL (ITIL Expert). Зміст курсу охоплює всі аспекти Перетворення послуг і грунтується на вмісті однойменної книги ITIL V3.

Після закінчення цього курсу слухачі:

Отримають уявлення про проблеми, що виникають при управлінні або контролі роботи процесів та видів діяльності стадії Перетворення ІТ послуг;
Отримають поняття про важливі інтерфейси між стадією Перетворення послуг та іншими стадіями управління життєвим циклом послуг, викладеними в бібліотеці ITIL;
Чи зможуть здати формальний іспит з аспектів Перетворення послуг -ITIL Service Transition Examination.

АУДИТОРІЯ

Основна цільова аудиторія цього курсу – здобувачі кваліфікації ITIL проміжного рівня «Перетворення послуг» (Service Transition Certification). Це можуть бути:

ІТ фахівці, які хочуть отримати поглиблене розуміння стадії Трансформації послуг як однієї з основних стадій життєвого циклу послуг ITIL, а також зрозуміти, як можна реалізувати цю стадію, щоб поліпшити якість надання ІТ послуг в організації;
ІТ фахівці, які задіяні на стадії Перетворення послуг або збираються займатися подібною роботою, бажаючі отримати поглиблені знання про відповідні процесах, функціях і видах діяльності;
ІТ фахівці, які збираються включити цей модуль як частина підготовки до отримання кваліфікації Експерта з ITIL (ITIL expert);
ІТ фахівці, які збираються отримати кваліфікацію ITIL® Advanced Level, для якої наявність кваліфікації Експерта з ITIL (ITIL expert) є необхідною умовою.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Наявність сертифікату, що підтверджує знання основ ITIL V3 (ITIL V3 Foundation Certificate), або більш раннього аналогічного сертифіката, доповненого сертифікатом, що підтверджує знання відмінностей ITIL V3 від попередніх версій бібліотеки (ITIL V3 Foundation Bridge Certificate). Бажано попередньо прочитати книгу ITIL V3 Service Transition.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

Введення в Перетворення послуг
Технологічні аспекти стадії Перетворення послуг
Принципи Перетворення послуг
Організаційні аспекти стадії Перетворення послуг
Процеси Перетворення послуг
Критичні фактори успіху і ризики
Види діяльності стадії Перетворення послуг
Детальний опис курс HF439S (англ.)

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › ITIL 2011 Service Offerings And Agreements – Управління Рівнем Сервісів

ITIL 2011 Service Offerings And Agreements – Управління Рівнем Сервісів

ITIL 2011 Service Offerings And Agreements – Управління Рівнем Сервісів

ПРО КУРС

Предметом курсу є вивчення процесів взаємодії ІТ-підрозділу компанії з бізнес-підрозділами. Ця взаємодія розглядається як реалізація концепції надання ІТ-послуг. Розглядаються аспекти узгодження бізнес-та ІТ-цілей на стратегічному та тактичному рівнях; побудова процесу надання ІТ-послуг для бізнесу з тим рівнем якості, який потрібно для досягнення бізнес-цілей. Курс заснований на рекомендаціях бібліотеки кращого світового досвіду ITIL 2011 і використовує підхід життєвого циклу послуги (Service Life Cycle), на якому базується ідеологія ITIL v3.

МЕТА КУРСУ

Зміст цих процесів і їх роль в життєвому циклі послуг відповідно до рекомендацій ITIL 2011 року.
Вивчення процесу Управління рівнем Сервісу, його роль в життєвому циклі Сервісів відповідно до рекомендацій ITIL 2011 і взаємодія з іншими процесами ITIL 2011 року.
Отримання практичних навичок у складанні SLA.

АУДИТОРІЯ

Керівники і ключові співробітники ІТ, відповідальні за планування та організацію відносин із замовниками та постачальниками послуг, узгодження угод, контроль якості послуг, що надаються;
Співробітники ІТ, зайняті у відповідних видах діяльності;
Консультанти та інші фахівці, задіяні в плануванні та впровадженні процесів пропозиції і узгодження послуг.

НЕОБХІДНА ПІДГОТОВКА

базові знання в галузі управління
знання відповідні програмі курсу «Основи ITIL 2011».

Бажано:

знання матеріалів ITIL v3, COBIT, ISO 20000;
досвід роботи щонайменше в одному з досліджуваних процесів

ПРОГРАМА

Модуль 1. Корпоративне управління ІТ. Життєвий цикл ІТ послуги

 • ITSM як практика. Поняття Сервісу, бізнес-процесу, основні принципи управління ІТ-Сервісами;
  Поняття «Життєвий цикл послуги» – ядро ​​ITIL 2011 року;
 • Визначення послуг як стратегічних активів компанії. Взаємодія ІТ-відділу і бізнесу на стратегічному рівні, поняття корпоративного управління ІТ (IT Governance);
 • Визначення поняття «Додана вартість (added value)» при наданні ІТ-послуги;
 • Управління Портфелем послуг. Поняття Портфеля послуг та його взаємозв’язку з Каталогом послуг і Service Pipeline. Взаємозв’язок бізнес-послуги та ІТ-послуги. Методи управління портфелем послуг;
 • Управління Каталогом послуг. Різниця між бізнес- і технічним каталогом послуг. Важливість Каталогу послуг для життєвого циклу і для бізнесу. Складання Каталогу ІТ-послуг;
 • Взаємодія процесів SOA (Service Strategy і Service Design) з іншими процесами ITIL 2011 року;

Модуль 2. Управління рівнем послуг, що надаються

 • Забезпечення регулярного взаємодії між представниками Замовника і ІТ-відділом з метою оцінки і документування погоджених ІТ-цілей, виражених через вимоги до рівнів ІТ-послуг забезпечують досягнення бізнес-цілей;
 • Забезпечення гарантії надання ІТ-послуг відповідно до узгоджених параметрами якості. Підтримка процесу надання ІТ-послуг Угодою про рівні послуг (SLA – Service Level Agreement);
 • Розгляд структури SLA, отримання практичних навичок у складанні SLA, OLA;
 • Моніторинг якості надання ІТ-послуг та відповідності параметрам SLA;
 • Управління постачальниками. Взаємодія з іншими процесами в рамках життєвого циклу, включаючи оцінку нових постачальників. Категоризація постачальників, підтримка БД постачальників;
 • Забезпечення процесу безперервного поліпшення якості ІТ-послуг шляхом розробки і виконання програм щодо поліпшення ІТ-послуг (Service Improvement Plan).

Модуль 3. Технології, які використовуються при впровадженні процесів SOA

 • Основні вимоги до технологій для процесів SOA;
 • Критерії вибору інструментальних засобів;
 • Рекомендації «Кращого досвіду (good practices)» по впровадженню процесу управління фінансами;
 • Складнощі, ризики, критичні фактори успіху при впровадженні процесів.

ТЕСТУВАННЯ

Головна › Реалізація моделей даних і звітів в Microsoft SQL Server (20466)

Реалізація моделей даних і звітів в Microsoft SQL Server (20466)

Реалізація моделей даних і звітів в Microsoft SQL Server (20466)

ОПИС:

Курс 20466 присвячений створенню керованих корпоративних рішень бізнес-аналітики. В курсі розглядаються питання створення багатовимірних і табличних моделей даних, створення звітів в Microsoft SQL Server Reporting Services, створення панелей приладів в Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services, формування прогнозів за допомогою глибокого аналізу даних.

АУДИТОРІЯ:

Курс призначений для слухачів, професіоналів в області баз даних, яким потрібні знання і навички для формування рішень аналізу і звітності. Основні обов’язки включають в себе:

Створення аналітичних моделей даних, таких як куби OLAP
Створення звітів і управління доставкою звітів
Створення панелей приладів для індикаторів показників бізнесу
Забезпечення підтримки глибокого аналізу даних і прогнозів

ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ:

Досвід роботи з Microsoft Excel і Microsoft SharePoint Server 2013.
Успішне закінчення курсів
20461 Створення запитів в Microsoft SQL Server 2014
20463 Створення інформаційних сховищ за допомогою Microsoft SQL Server
або еквівалентна підготовка.

ЗМІСТ КУРСУ:

Модуль 1. Знайомство з бізнес-аналітикою і моделюванням даних

Складові елементи корпоративних рішень бізнес-аналітики
Платформа бізнес-аналітики від Microsoft
Планування корпоративного проекту бізнес-аналітики

Модуль 2. Створення багатовимірних баз даних

Знайомство з багатовимірним аналізом
Створення джерел даних і уявлень джерел даних
створення куба3
Огляд безпеки куба

Модуль 3. Робота з кубами і вимірами

Налаштування вимірювань
Визначення ієрархій атрибутів
Сортування і угрупування ієрархій

Модуль 4. Робота з заходами і групами заходів

Робота з заходами
Робота з групами заходів

Модуль 5. Знайомство з MDX

основи MDX
Додавання обчислень до кубу
Використання MDX для створення запитів до кубу

Модуль 6. Поліпшення куба

Робота з ключовими індикаторами продуктивності
Робота з діями
Робота з перспективами
Робота з трансляціями

Модуль 7. Формування табличній моделі даних Analysis Services

Знайомство з табличними моделями даних Analysis Services
Створення табличній моделі даних
Використання табличній моделі даних на підприємстві

Модуль 8. Знайомство з DAX

основи DAX
Поліпшення табличній моделі даних за допомогою DAX

Модуль 9. Створення звітів за допомогою SQL Server Reporting Services

Знайомство з Reporting Services
Створення звіту в Report Designer
Угруповання і агрегування даних в звіті
Публікація і перегляд звіту

Модуль 10. Поліпшення звітів в SQL Server Reporting Services

Графічне відображення даних
Фільтрація даних у звіті з використанням параметрів

Модуль 11. Управління виконанням та доставкою звіту

Управління безпекою звітів
Управління виконанням звіту
Підписки та оповіщення
Пошук і усунення несправностей, пов’язаних з Reporting Services

Модуль 12. Бізнес-аналітика і SharePoint PerformancePoint Services

Введення в SharePoint PerformancePoint Services, як платформу бізнес-аналітики
Знайомство з PerformancePoint Services
Джерела даних PerformancePoint і Time Intelligence
Звіти, демонстраційні щити (scoreboard) і панелі приладів

Модуль 13. Формування прогнозів і глибокий аналіз даних

Огляд глибокого аналізу даних
Формування рішень для глибокого аналізу даних
Перевірка моделі глибокого аналізу даних
Отримання даних глибокого аналізу

Актуальна версія курсу на сьогодні – 20466D

Головна › Управління операціями бізнес-аналітики (10988)

Управління операціями бізнес-аналітики (10988)

Управління операціями бізнес-аналітики (10988)

ОПИС КУРСУ

Курс надає слухачам знання та навички, необхідні для роботи з налаштування та супроводу інфраструктури Бізнес-аналітики (BI). Також курс описує різні можливості, за допомогою яких бізнес користувачі можуть проводити аналіз даних і надавати доступ до результатів своїх досліджень.

СЛУХАЧІ

Цей курс призначений для фахівців в області підтримки рішень бізнес-аналізу. А також технічно підкованих бізнес-користувачів.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

Наявність базових знань в області топології схеми сховища даних
Наявність базових навичок програмування, таких як цикли і розгалуження
Бажано розуміння основних бізнес-термінів, таких як дохід, рентабельність, фінансовий облік

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1: Введення в рішення Microsoft SQL Server BI

Теми

Огляд BI-технологій самообслуговування
Розбір BI-технологій самообслуговування
Інструменти Microsoft для BI-технологій самообслуговування
Лабораторна робота: Огляд корпоративних рішень бізнес-аналітики

Модуль 2: Реалізація функцій бізнес-аналітики SQL Server за допомогою Microsoft SharePoint

Теми

Реалізація Power BI за допомогою SharePoint
Служби аналізу SharePoint
Служби звітів SharePoint
Розгортання компонентів бізнес-аналітики SQL Server в середовищі SharePoint
Лабораторна робота: Проектування інфраструктури бізнес-аналітики SQL Server

Модуль 3: Робота зі службами аналітики

Теми

Конфігурація сервера аналізу даних
Налаштування сервера аналізу даних
Безпека служби аналізу даних
Підвищена доступність і аварійне відновлення служби аналізу даних
Лабораторна робота: Конфігурація служби аналізу

Модуль 4: Підтримка служб аналітики

Теми

Тестування кубів служб аналітики
Налаштування служби аналітики
Обслуговування служб аналітики
Лабораторна робота: Підтримка служб аналітики

Модуль 5: Робота зі службою звітів і її підтримка

Теми

Установка сервера звітів у власному режимі
Установка сервера звітів в режимі інтеграції з SharePoint
Служба звіту на віртуальній машині Microsoft Azure
Помилки служби звіту
Лабораторна робота: Установка служби звіту

Модуль 6: Спільне використання робочих книг PowerPivot на сервері SharePoint

Теми

PowerPivot для SharePoint
Установка і настройка PowerPivot для SharePoint
Лабораторна робота: Установка PowerPivot для SharePoint

Модуль 7: Робота і підтримка PowerBI

Теми

Power BI desktop
PowerBI.Com
Mobile Power BI
Лабораторна робота: Використання PowerBI

Офіційне джерело https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=10988

Актуальна версія курсу на сьогодні – 10988A (доступний з 26 липня 2016 року)

Головна › Аналіз даних з використанням Power BI (10989)

Аналіз даних з використанням Power BI (10989)

Аналіз даних з використанням Power BI (10989)

ОПИС КУРСУ

Курс надає слухачам знання та навички, необхідні для аналізу даних з використанням PowerBI.

СЛУХАЧІ

Цей курс призначений для фахівців, що виконують аналіз даних, з використанням PowerBI, а також для технічно підкованих бізнес-користувачів.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

Наявність базових знань в області основ операційних систем Windows
Базові знання в області топології сховища даних
Наявність базових навичок програмування, таких як цикли і розгалуження
Бажано розуміння основних бізнес-термінів, таких як дохід, рентабельність, фінансовий облік
Досвід роботи з Microsoft Excel.
Дані навички можуть бути отримані за допомогою проходження курсів:

20761 – Запит даних з використанням Transact SQL
20767 – Реалізація сховищ даних SQL

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1: Введення в рішення самостійної бізнес-аналітики

Теми

Знайомство з бізнес-аналітикою
Введення в аналіз даних
ведення в візуалізацію даних
Огляд самостійної бізнес-аналітики
Інструменти Microsoft для самостійної бізнес-аналітики
Лабораторна робота: Огляд корпоративних рішень аналізу даних

Модуль 2: Знайомство з Power BI

Теми

Power BI
Служба Power BI
Мобільні додатки Power BI
Лабораторна робота: Створення Power BI dashboard

Модуль 3: Дані Power BI

Теми

Використання Excel як джерело даних Power BI
Використання баз даних як джерело даних Power BI
Служба Power BI
Лабораторна робота: Імпорт даних в Power BI

Модуль 4: Обробка і об’єднання даних

Теми

Запити Power BI desktop
Обробка даних
об’єднання даних
Лабораторна робота: Обробка і об’єднання даних

Модуль 5: Моделювання даних

Теми

зв’язування даних
DAX запити
Обчислення і створення заходів
Лабораторна робота: Моделювання даних

Модуль 6: Інтерактивна візуалізація даних

Теми

Створення звітів Power BI
Управління рішеннями Power BI
Лабораторна робота: Створення звітів Power BI

Офіційне джерело https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=10989

Актуальна версія курсу на сьогодні – 10989A (доступний з 8 червня 2016 року)

Головна › Запит даних з використанням Transact SQL (20761)

Запит даних з використанням Transact SQL (20761)

Запит даних з використанням Transact SQL (20761)

ОПИС КУРСУ

Курс надає слухачам знання та навички, необхідні для написання базових запитів на Transact-SQL для Microsoft SQL Server 2016. Курс надає необхідний мінімум знань для розуміння роботи Microsoft SQL Server, і є базовим курсом для адміністраторів і розробників баз даних, а також фахівців в області бізнес аналітики.

СЛУХАЧІ

Цей курс призначений для адміністраторів баз даних, розробників баз даних і клієнтських додатків, і фахівців в області бізнес-аналітики. Курс буде цікавий для користувачів, що бажають розуміти роботу баз даних або впевнено формувати звіти, а також слухачів, які планують здати іспит.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

Базові знання про реляційних базах даних
Базові знання про основний функціональності ОС Windows

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1: Введення в Microsoft SQL Server 2016

Теми

Базова архітектура SQL Server
Редакції і версії SQL Server
Початок роботи з SQL Server Management Studio
Лабораторна робота: Робота з інструментами SQL Server 2016

Робота з SQL Server Management Studio
Написання T-SQL сценаріїв
Використання Books Online

Модуль 2: Введення в мову запитів T-SQL

Теми

Введення в T-SQL
Поняття набору даних
Поняття логіки предиката
Поняття логіки послідовності операторів в SELECT виразах
Лабораторна робота: Введення в мову запитів T-SQL

Виконання базових SELECT виразів
Виконання запитів з фільтрацією даних, використовуючи предикати
Виконання запитів з сортуванням даних, використовуючи ORDER BY

Модуль 3: Написання SELECT запитів

Теми

Написання простих SELECT виразів
Видалення дублікатів з використанням DISTINCT
Використання табличних і стовпчик псевдонімів
Написання простих CASE виразів
Лабораторна робота: Написання базових SELECT запитів

Написання простих SELECT виразів
Видалення дублікатів з використанням DISTINCT
Використання табличних і стовпчик псевдонімів
Написання простих CASE виразів

Модуль 4: Запит даних з декількох таблиць

Теми

поняття об’єднань
Написання запитів з використанням внутрішнього об’єднання INNER JOIN
Написання запитів з використанням зовнішнього об’єднання OUTER JOIN
Написання запитів з використанням перехресного об’єднання CROSS JOIN, об’єднання таблиці з собою (SELF JOIN)
Лабораторна робота: Запит даних з декількох таблиць

Написання запитів з використанням INNER JOIN
Написання запитів з використанням багатотабличних об’єднань
Написання запитів з використанням об’єднання таблиці сама з собою
Написання запитів з використанням OUTER JOIN
Написання запитів з використанням перехресного об’єднання CROSS JOIN

Модуль 5: Сортування і фільтрація даних

Теми

Сортування даних
фільтрація даних
Фільтрація з використанням опцій TOP і OFFSET-FETCH
Робота з невідомими значеннями
Лабораторна робота: Робота з підзапитах

Написання запитів з фільтрацією даних з використанням пропозиції WHERE
Написання запитів з сортуванням даних з використанням пропозиції ORDER BY
Написання запитів з фільтрацією даних з використанням пропозиції TOP
Написання запитів з фільтрацією даних з використанням пропозиції OFFSET-FETCH

Модуль 6: Робота з типами даних SQL Server 2016

Теми

Введення в типи даних SQL Server 2016
Робота з текстовими типами даних
Робота з типами даних Дата і Час
Лабораторна робота: Робота з типами даних SQL Server 2016

Написання запитів, які повертають типи даних Дата, Час
Написання запитів, що використовують функції Дата та Час
Написання запитів, які повертають текстові дані
Написання запитів, що використовують текстові функції

Модуль 7: Використання DML для зміни даних

Теми

Додавання даних
Зміна та видалення даних
Лабораторна робота: Використання DML для зміни даних

Додавання даних
Оновлення та видалення даних

Модуль 8: Використання вбудованих функцій

Теми

Написання запитів, що використовують вбудовані функції
Використання функцій перетворення
Використання логічних функцій
Використання функцій на перевірку NULL
Лабораторна робота: Використання вбудованих функцій

Написання запитів з функціями перетворення
Написання запитів з логічними функціями
Написання запитів з функцією на перевірку NULL

Модуль 9: Угруповання і агрегування даних

Теми

Використання функцій агрегування
Використання пропозиції GROUP BY
Фільтрація згрупованих даних з використанням пропозиції HAVING
Лабораторна робота: Угруповання і агрегування даних

Написання запитів з використанням пропозиції GROUP BY
Написання запитів з використанням функцій агрегування
Написання запитів з використанням окремих статистичних функцій
Написання запитів, фільтруючих згруповані дані з використанням пропозиції HAVING

Модуль 10: Використання вкладених запитів

Теми

Написання автономних вкладених підзапитів
Написання кореляційних підзапитів
Використання предиката EXISTS в підзапитах
Лабораторна робота: Використання підзапитів

Написання автономних вкладених підзапитів
Написання запитів з використанням скалярних і табличних підзапитів
Використання предикатів IN і EXISTS в підзапитах

Модуль 11: Використання операторів наборів рядків

Теми

Написання запитів, що використовують оператор UNION
Написання запитів, що використовують оператори EXCEPT і INTERSECT
Написання запитів, що використовують оператор APPLY
Лабораторна робота: Використання операторів наборів рядків

Написання запитів, що використовують оператори UNION і UNION ALL
Написання запитів, що використовують оператори CROSS APPLY і OUTER APPLY
Написання запитів, що використовують оператори EXCEPT і INTERSECTS

Офіційне джерело https://www.microsoft.com/en-sa/learning/course.aspx?cid=20761

Актуальна версія курсу на сьогодні – 20761A (доступний з 15 квітня 2016 року)

Головна › Розробка моделі даних SQL (20768)

Розробка моделі даних SQL (20768)

Розробка моделі даних SQL (20768)

ОПИС КУРСУ

Курс надає слухачам знання та навички, необхідні в області розробки рішень Business Intelligence (BI). Курс акцентує увагу на реалізації багатовимірних баз даних з використанням SQL Server Analysis Services (SSAS), а також створення табличних семантичних моделей даних для аналізу з використанням служби SSAS.

СЛУХАЧІ

Основна аудиторія даного курсу є фахівці баз даних, які виконують роль BI розробника для створення корпоративних рішень BI. Основний обов’язки яких будуть включати:

Реалізація багатовимірних баз даних за допомогою служб аналітики SQL Server
Створення табличній семантичної моделі даних для аналізу за допомогою служб аналітики SQL Server

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

Базові знання про основний функціональності операційної системи Microsoft Windows
Знання мови Transact-SQL
Знання в області основ реляційних баз даних

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1: Введення в бізнес-аналітику і моделювання даних

Теми

Введення в бізнес-аналітику
Платформа бізнес-аналітики Microsoft
Лабораторна робота: Вивчення сховища даних

Модуль 2: Створення багатовимірних баз даних

Теми

Введення в багатомірний аналіз
Створення джерел даних і уявлень джерел даних
створення куба
Огляд безпеки куба
Лабораторна робота: Створення багатовимірних баз даних

Модуль 3: Робота з кубами і вимірами

Теми

Налаштування вимірювань
Визначення ієрархії атрибутів
Сортування і угрупування атрибутів
Лабораторна робота: Робота з кубами і вимірами

Модуль 4: Робота з заходами і групами заходів

Теми

Робота з заходами
Робота з групами заходів
Лабораторна робота: Конфігурування заходів і груп заходів

Модуль 5: Введення в MDX

Теми

основи MDX
Додавання обчислень в кубі
Використання багатовимірних виразів для запиту до кубу
Лабораторна робота: Використання MDX

Модуль 6: Налаштування функціональності куба

Теми

Реалізація ключових показників продуктивності (KPI)
Реалізація дій
Реалізація перспектив
Реалізація перекладів
Лабораторна робота: Налаштування куба

Модуль 7: Реалізація табличній моделі даних з Analysis Services

Теми

Введення в табличні моделі даних Analysis Services
Створення табличній моделі даних
Використання табличній моделі даних з Analysis Services в організації
Лабораторна робота: Робота з табличній моделлю даних в Analysis Services

Модуль 8: Введення в вираження аналізу даних (DAX)

Теми

Основи DAX – Data Analysis Expression
Використання DAX для створення обчислюваних стовпців і заходів в табличній моделі даних
Лабораторна робота: Створення обчислюваних стовпців і заходів за допомогою DAX

Модуль 9: Виконання прогнозування за допомогою інтелектуального аналізу даних

Теми

Огляд інтелектуального аналізу даних (Data Mining)
Використання надбудов Data Mining в Excel
Створення призначеного для користувача рішення з інтелектуального аналізу даних
Перевірка моделі інтелектуального аналізу даних
Підключення та використання даних моделі інтелектуального аналізу даних
Лабораторна робота: Виконання прогнозування за допомогою інтелектуального аналізу даних

 

Офіційне джерело https://www.microsoft.com/en-us/learning/course.aspx?cid=20768

Актуальна версія курсу на сьогодні – 20768A (доступний з 16 червня 2016 року)