ГоловнаНовини › Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point!

Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point!

Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point!

Ми раді повідомити, що точки доступу нового покоління Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point вже на складі і готові до продажу!

Нагадуємо, чому точки доступу Cisco C9105AXI-EWC-E (Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point) – це вигідна пропозиція:
– ідеально підходять для мереж будь-якого розміру і масштабуються для задоволення зростаючих потреб IoT, при повній підтримці останніх інновацій і нових технологій;
– поставляються з різними варіантами монтажу і можуть бути встановлені на стелі, стіні або столі;
– забезпечують безперебійну роботу в будь-якому місці для всіх користувачів, з високим масштабуванням і неперевершеною продуктивністю в різних мережевих розгортаннях;
– завдяки стандарту Wi-Fi 6 (802.11 ax) забезпечують інтегровану безпеку, відмовостійкість і операційну гнучкість, а також покращений мережевий інтелект;
– зручні в установці: поставляються в комплекті з необхідними аксесуарами для полегшення розгортання вдома;
– забезпечують безпечний бездротовий та дротовий доступ для організацій, в яких співробітники працюють із дому;
– використовують режим Target Wake Time (TWT), що відповідає за зберігання єлектроенергії;

Точки доступу Cisco Catalyst серії 9105 в поєднанні з архітектурою цифрової мережі Cisco (Cisco DNA) є першим кроком в оновленні Вашої мережі, щоб краще використовувати всі функції і переваги, які надає Wi-Fi 6.

Щодо більш детальної інформації та спеціальних пропозицій звертайтеся до cisco@erc.ua
Поділитися
ГоловнаНовости › Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point!

Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point!

Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point!

Мы рады сообщить, что точки доступа нового поколения Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point уже на складе и готовы к продаже!

Напоминаем, почему точки доступа Cisco C9105AXI-EWC-E (Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point) – это выгодное предложение:
– идеально подходят для сетей любого размера и масштабируются для удовлетворения растущих потребностей IoT, при полной поддержке последних инноваций и новых технологий;
– поставляются с различными вариантами монтажа и могут быть установлены на потолке, стене или столе;
– обеспечивают бесперебойную работу в любом месте для всех пользователей, с высоким увеличением и непревзойденной производительностью в различных сетевых развертывания;
– благодаря стандарта Wi-Fi 6 (802.11 ax) обеспечивают интегрированную безопасность, отказоустойчивость и операционную гибкость, а также улучшенный сетевой интеллект;
– удобные в установке: поставляются в комплекте с необходимыми аксессуарами для облегчения развертывания дома;
– обеспечивают безопасный беспроводной и проводной доступ для организаций, в которых сотрудники работают из дома;
– используют режим Target Wake Time (TWT), отвечающий за хранение електроенергии;

Точки доступа Cisco Catalyst серии 9105 в сочетании с архитектурой цифровой сети Cisco (Cisco DNA) является первым шагом в обновлении вашей сети, чтобы лучше использовать все функции и преимущества, которые предоставляет Wi-Fi 6.

Относительно более подробной информации и специальных предложений обращайтесь к cisco@erc.ua
Поділитися
ГоловнаNews › Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point!

Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point!

Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point!

We are pleased to announce that the new generation Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point is already in stock and ready for sale!

We remind you why Cisco C9105AXI-EWC-E access points (Cisco Embedded Wireless Controller on C9105AX Access Point) are a great offer:
– Ideal for networks of any size and scalable to meet the growing needs of IoT, with full support for the latest innovations and new technologies;
– are delivered with various options of installation and can be established on a ceiling, a wall or a table;
– provide uninterrupted operation anywhere for all users, with high scaling and unsurpassed performance in various network deployments;
– thanks to the Wi-Fi 6 standard (802.11 ax) provide integrated security, fault tolerance and operational flexibility, as well as improved network intelligence;
– easy to install: come complete with the necessary accessories to facilitate deployment at home;
– provide secure wireless and wired access for organizations in which employees work from home;
– use the Target Wake Time (TWT) mode, which is responsible for storing electricity;

Cisco Catalyst 9105 Series access points combined with Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA) are the first step in upgrading your network to make better use of all the features and benefits that Wi-Fi 6 provides.

For more detailed information and special offers, please contact cisco@erc.ua
Поділитися