Головна › Архітектура на AWS

Архітектура на AWS

Архітектура на AWS

Цей курс з архітектури AWS охоплює основи побудови ІТ-інфраструктури на Amazon Web Services (AWS). Курс призначений для навчання архітекторів рішень, як оптимізувати використання хмари AWS шляхом розуміння сервісів AWS, як ці сервіси вписуються в хмарні рішення. Тематичні дослідження протягом усього курсу демонструють, як деякі клієнти AWS розробили свою інфраструктуру, а також стратегії і послуги, які вони впровадили.

У цьому авторизованому курсі Amazon Web Services (AWS) ви вивчите всі необхідні навички для розробки своїх ІТ-рішень на AWS. Отримайте глибокі знання про платформу AWS і про те, як використовувати сервіси AWS для вашого конкретного хмарного додатка.

Це 3-х денний практичне навчання надає актуальні хмарні практики AWS і принципи архітектури AWS, що охоплюють весь процес проектування ІТ-інфраструктури від початку до кінця. Після курсу ви будете повністю готові для створення і масштабування більш ефективного і надійного ІТ-рішення в хмарному середовищі AWS.

Цей курс Architecting on AWS підготує архітекторів рішень до успішної здачі офіційного екзамену і стане сертифікованим архітектором рішень AWS – Associate.

Головна › Управління проектами за допомогою PMI PMBOK і Microsoft Project (PMBOK + MSProject)

Управління проектами за допомогою PMI PMBOK і Microsoft Project (PMBOK + MSProject)

Управління проектами за допомогою PMI PMBOK і Microsoft Project (PMBOK + MSProject)

АНОТАЦІЯ

Заснований на стандарті PMI® «A Guide to the Project Management Body of Knowledge» (5th Edition) і вимогах Microsoft® з підготовки до сертифікації MS 74-343 «Managing Projects with Microsoft Project 2013»

Тренінг практичного використання зводу знань з управління проектами PMBOK і програмного пакету Microsoft Project. Поєднує інтенсивну подачу матеріалу з закріпленням отриманих знань на практичних прикладах, в ході індивідуальних і групових вправ, а також ділових ігор.
На тренінгу, учасники опрацьовують обраний ними проект (як правило з галузі основного бізнесу замовника); застосовують інструменти, техніки і методи запуску, планування, виконання, контролю і завершення проектів, розбираючись в суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці.
Курс заснований на Зводі знань з управління проектами PMBOK (5-е видання) і вимогах до сертифікації MS74-343 «Managing Projects with Microsoft Project 2013».

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Вище керівництво;
 • Відбулися і майбутні керівники проектів;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів;
 • Працівники (майбутні співробітники) Проектної офісу;
  пресейл;
 • Ключові технічні спеціалісти та експерти
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

Учасники курсу отримають досвід роботи в галузі ефективного моделювання, планування, виділення ресурсів, обміну інформацією та спільної роботи за допомогою ПО Project Professional 2013 і методології PMBOK. По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички:

 • Розробляти мети, задум, статут, життєвий цикл і WBS-структуру проекту.
 • Визначати і оформляти критерії успіху і невдачі проекту.
 • Визначати оточення та зацікавлені сторони проекту.
 • Налаштовувати MS Project під свої потрібні.
 • Розробляти графік проекту і аналізувати його за методом критичного шляху.
 • Визначати віхи проекту.
 • Створювати розклад для членів проектної команди.
 • Авторизувати і запускати проект на виконання.
 • Контролювати хід виконання проекту.
 • Складати звітність проекту на основі S-кривих і списку віх. Відстежувати ефективність.
 • Ідентифікувати ризики проекту і планувати заходи із запобігання та реагування на ризикові події.
 • Керувати в умовах обмежених ресурсів команди і вирішувати ресурсні конфлікти.
 • Консолідувати інформацію з кількох проектам.Іспользовать MS Project в зв’язці з іншим ПО.
 • Підводити підсумки, аналізувати уроки досвіду та завершувати проекти.
ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

1.Вступ до управління проектами
– Життєвий цикл проекту
– Процеси управління проектами
– Основні функції управління проектами
2.Методологія та інструменти управління проектами
Запуск проекту. Визначення та авторизація проекту; критерії успіху; оточення проекту.
Планування проекту. Визначення та уточнення цілей і планування дій, необхідних для досягнення цілей і змісту проекту; створення і робота з розкладом проекту;
Виконання проекту. Об’єднання людських і інших ресурсів для виконання плану управління проектом.
Контроль проекту. Регулярна оцінка прогресу проекту і здійснення моніторингу для виявлення відхилень від плану управління проектом і проведення коригувальних дій; робота зі звітами.
Завершення проекту. Формалізація приймання результатів проекту та підведення підсумків проекту.
3.Проектно-орієнтоване управління.

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ

1.Навчальний клас обладнаний (проектором і екраном; робочими станціями з Microsoft Office 2013 і Microsoft Project Professional 2013; фліп-чартом).
2.Матеріали тренінгу і робочі зошити.
3.Витратні матеріали для проведення вправ.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ

Попередній тест для оцінки початкової орієнтації в області проектного менеджменту (для з’ясування рівня підготовки групи і відповідної подачі матеріалу).
Групова вправа з вибору проекту (як наскрізного прикладу для всього тренінгу) і розробці Задуму цього проекту.
Створення нового проекту в MS Project (створення проекту з іншого проекту або шаблона; створення і управління календарями; зміна робочих днів у календарі; робота з одними полями; кастомизация MS Project; робота з настройками системи; настройка інформації про проект).
Групова вправа по розробці Статуту проекту.
Групова вправа з розробки WBS-структури проекту.
Індивідуально-груповий тест для оцінки командного рішення проблем з планування стадій реалізації проекту.
Групова вправа по розробці графіка проекту та аналізу за методом критичного шляху (створення і управління завданнями проекту; формування структури завдань; створення подзадач і сумарних задач; побудова взаємозв’язку завдань; формування логічної структури плану проекту; створення розкладу для виконавця завдань в проекті).
Ділова гра з відпрацювання навичок многопроектной управління в умовах обмежених ресурсів компанії і рішенням ресурсних конфліктів.
Робота з ресурсами і витратами в MS Project (введення і зміна інформації про ресурси; введення витрат для ресурсів; призначення ресурсів; призначення відповідальних для задач; введення ставок для матеріальних і трудових ресурсів; розподіл ресурсів; робота з візуальним оптимізатором ресурсів; управління витратами проекту) .
Робота з базовими планами проекту (їх призначення і застосування; відстеження ходу фактичного виконання проекту; внесення даних про виконані роботи; порівняння фактичного виконання проекту з базовим планом).
Вправа зі складання звітності проекту на основі S-кривих і списку віх.
Індивідуально-групова вправа з ідентифікації ризиків проекту і планування реагування на виникнення ризикових подій.
Додаткові можливості MS Project (виявлення і усунення проблем планування; робота з уявленнями, їх настройка і застосування; настройка звітів; розширення функціональності MS Project).
Остаточний тест для оцінки повноти засвоєння матеріалу.

Головна › Курс прикладного управління проектами (pm.Praxis)

Курс прикладного управління проектами (pm.Praxis)

Курс прикладного управління проектами (pm.Praxis)

АНОТАЦІЯ

Заснований на Зводі знань з управління проектами PMBOK (5-е видання)

Тренінг практичного використання методології управління проектами поєднує інтенсивну подачу матеріалу з закріпленням отриманих знань на практичних прикладах, в ході індивідуальних і групових вправ, а так само ділових ігор.
На тренінгу, учасники опрацьовують обраний ними проект (як правило з галузі основного бізнесу замовника); застосовують інструменти, техніки і методи запуску, планування, виконання, контролю і завершення проектів, розбираючись в суті цих інструментів і принципах їх самостійного застосування на практиці.

Тривалість тренінгу: 2-3 дня (за бажанням замовника змінюється глибина вивчення PMBOK або накладається галузева специфіка)

Руководство PMBOK®
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Вище керівництво;
 • Відбулися і майбутні менеджери проектів;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів;
 • Співробітники проектного офісу;
 • Ключові технічні фахівці і експерти.
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

Слухачі курсу отримають глибокі пізнання в рамках ключових концепцій і термінології управління проектами. По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички:

 • Розробляти мети, задум, статут, життєвий цикл і WBS-структуру проекту.
 • Визначати і оформляти критерії успіху і невдачі проекту.
 • Визначати оточення проекту.
 • Розробляти графік проекту і аналізувати його за методом критичного шляху.
 • Визначати віхи проекту.
 • Авторизувати і запускати проект на виконання.
 • Складати звітність проекту на основі S-кривих і списку віх.
 • Ідентифікувати ризики проекту і планувати заходи із запобігання та реагування на ризикові події.
 • Керувати в умовах обмежених ресурсів команди і вирішувати ресурсні конфлікти.
 • Підводити підсумки, аналізувати уроки досвіду та завершувати проекти.

Додаткові знання та навички по інструментарію управління проектами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.Project «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013″

ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

1.Вступ до управління проектами
– Життєвий цикл проекту
– Процеси управління проектами
– Основні функції управління проектами
2.Методологія та інструменти управління проектами
Запуск проекту. Визначення та авторизація проекту.
Планування проекту. Визначення та уточнення цілей і планування дій, необхідних для досягнення цілей і змісту проекту.
Виконання проекту. Об’єднання людських і інших ресурсів для виконання плану управління проектом.
Контроль проекту. Регулярна оцінка прогресу проекту і здійснення моніторингу для виявлення відхилень від плану управління проектом і проведення коригувальних дій.
Завершення проекту. Формалізація приймання результатів проекту та підведення підсумків проекту.
3.Проектно-орієнтоване управління

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ

1.Навчальний клас обладнаний:
a. Проектор та екран.
b. Дошка (фліп-чарт).
2.Матеріали тренінгу і робочі зошити.
3.Витратні матеріали для проведення вправ.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ

1.Попередній тест для оцінки початкової орієнтації в області проектного менеджменту (для з’ясування рівня підготовки групи і відповідної подачі матеріалу).
2.Групова вправа з вибору проекту (як наскрізного прикладу для всього тренінгу) і розробці Задуму цього проекту.
3.Групова вправа по розробці Статуту проекту.
4.Групова вправа з розробки WBS-структури проекту.
5.Індивідуально-груповий тест для оцінки командного рішення проблем з планування стадій реалізації проекту.
6.Групова вправа по розробці графіка проекту та аналізу за методом критичного шляху.
7.Групова вправа по визначенню віх проекту.
8.Групова вправа по складанню звітності проекту на основі S-кривих і списку віх.
9.Індивідуально-групова вправа з ідентифікації ризиків проекту і планування реагування на виникнення ризикових подій.
10.Ділова гра з відпрацювання навичок многопроектной управління в умовах обмежених ресурсів компанії і рішенням ресурсних конфліктів.
11.Ділова гра з відпрацювання навичок розуміння вимог Замовника і здачі готового проекту Замовникові.
12.Остаточний тест для оцінки повноти засвоєння матеріалу.

Головна › Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013 (ms.Project)

Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013 (ms.Project)

Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013 (ms.Project)

АНОТАЦІЯ

Тренінг практичного використання MS Project 2013 і підготовки до сертифікації MS 74-343 “Managing Projects with Microsoft Project 2013”. В рамках тренінгу учасники виконують планування і виконання обраного ними проекту, отримуючи всі необхідні знання і навички для застосування MS Project в своїй професійній практиці.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Керівники проектів;
 • пресейл;
 • Фахівці з управління контрактами;
 • Співробітники проектного офісу;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів.
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

MSH3003676_microsoft_cso_ms_project_professional_2013_n_aУчастнікі курсу отримають досвід роботи в галузі ефективного моделювання, планування, виділення ресурсів, обміну інформацією, спільної роботи і поставки проектів за допомогою Project Professional 2013. По закінченню тренінгу, учасники набувають наступні знання та навички:

 • Готовність до здачі іспиту MS 74-343 «Managing Projects with Microsoft Project 2013″.
 • Створювати розклад проекту.
 • Кастомизировать MS Project під свої потрібні.
 • Створювати розклад для членів проектної команди.
 • Консолідувати інформацію по декількох проектах.
 • Управляти, розподіляти і оптимізувати ресурси за проектом.
 • Контролювати хід виконання проекту.
 • Формувати звітність по проекту. Відстежувати ефективність.
 • Використовувати MS Project в зв’язці з іншим ПО.

Додаткові знання та навички:

 • за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»;
 • по інструментарію управління проектами і програмами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.PPM «Управління проектами та програмами за допомогою Microsoft Project Server 2013″.
ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

1.Вимоги до сертифікації. Підготовка до іспиту.
-Типи питань.
-Практичні тести.
-Додаткові матеріали.
2.Ініціація проекту
-Створення нового проекту в MS Project 2013.
-Створення та управління календарями.
-Створення і робота з одними полями.
-Кастомізація MS Project 2013. Робота з настройками системи.
3.Створення і робота з розкладом проекту.
-Налаштування інформації про проект.
-Створення, робота і управління завданнями проекту. Формування структури завдань.
-Налаштування логіки і взаємозв’язку завдань. Побудова логічної моделі задач.
-Створення розкладу для користувача / учасника проекту.
-Керування кількома проектами.
4.Управління ресурсами. Призначення ресурсів.
-Введення і зміна інформації про ресурси.
-Призначення ресурсів.
-Розподіл ресурсів.
-Робота з візуальним оптимізатором ресурсів.
-Управління витратами проекту.
5.Моніторинг і контроль проекту.
-Робота з базовими планами проекту. Їх призначення та застосування.
-Відстеження ходу фактичного виконання проекту. Внесення даних про виконані роботи.
-Порівняння фактичного виконання проекту з базовим планом.
-Виявлення та усунення проблем планування.
-Пошук критичного шляху проекту. Практичне застосування.
6.Поширення інформації про проект. Робота зі звітами.
-Робота з уявленнями: настройка і застосування.
-Спільний доступ до даних з інших додатків.
-Налаштування звітів.
-Робота і обмін даними з MS SharePoint
-Розширення функціональності MS Project 2013.

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ
 • Навчальний клас обладнаний:
  Проектором і екраном.
  Дошкою (фліп-чартом).
 • Матеріали тренінгу і робочі зошити.
 • Робочі станції.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ
 • Створення проекту з іншого проекту або шаблона.
 • Зміна робочих днів у календарі.
 • Створення та налагодження користувальницьких полів.
 • Створення подзадач і сумарних задач.
 • Формування логічної структури плану проекту.
 • Зв’язування проекту для створення портфеля проектів.
 • Введення витрат для ресурсів.
 • Призначення відповідальних для задач.
 • Введення витрат на фахівців і матеріали.
 • Створення і збереження базового плану.
 • Облік часу і відстеження ходу виконання проекту.
 • Відображення критичного шляху проекту.
 • Експорт проекту в MS Excel.
 • Додавання даних списку завдань MS SharePoint.

Головна › Модульна програма тренінгів з управління проектами (pm.Kit)

Модульна програма тренінгів з управління проектами (pm.Kit)

Модульна програма тренінгів з управління проектами (pm.Kit)

АНОТАЦІЯ

Курс заснований на Керівництві PMBOK (5-е видання).

Модульна програма вивчення методології управління проектами складається з 10 тренінгів за галузями знань УП, описаним в PMBOK.
Базовий тренінг включає загальну інформацію про оправлений проектами і інтеграційні процеси і інструменти. Основна інформація і практичні завдання містяться в поглиблених тренінгах. Загальна тривалість тренінгів – 9 днів. Курс розбитий на 3 модулі по 3 дні, проведені з перервою в 1 місяць. Після кожного модуля слухачі отримують завдання, засновані на питаннях іспиту PMP, після здачі яких допускаються до наступного модуля.
Для корпоративних тренінгів завдання, по можливості, переробляються під галузь діяльності замовника.

Тривалість тренінгу: 3 рази по 3 дні

КОРОТКА ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

Модуль 1 Перший модуль включає базовий тренінг з управління інтеграцією проекту, а також тренінги з управління вмістом і термінами проекту.

Модуль 2 Другий модуль включає тренінги з управління вартістю, якістю, ризиками і закупівлями проекту.

Модуль 3 Третій модуль включає тренінги з управління людськими ресурсами, комунікаціями і зацікавленими сторонами проекту.

Головна › Документування проектів (pm.Docs)

Документування проектів (pm.Docs)

Документування проектів (pm.Docs)

АНОТАЦІЯПрименение ОСУП

Документування – один з найважливіших елементів в управлінні проектами, але гонка за економією часу і людських ресурсів, часто призводить до того, що ми свідомо чи похапцем не надаємо управлінського документування належної уваги. А даремно! Розумна проектна бюрократія вкрай корисна! На жаль, розумієш це тільки після деякого часу …

Якщо Ви читаєте опис цього тренінгу, то Ви вже відчули необхідність документування проектів. Ви вже ставите питаннями: Як документувати? Які саме документи створювати? Як підтримувати актуальність документів? На скільки детально документувати?

Курс «pm.Docs» – це флагманський тренінг проекту PMDoc. Команда проекту «собаку з’їла» на документуванні проектів, тому нам є чим поділитися.

Курс спрямований на отримання системних знань в області документування процесів і результатів управління проектами. На тренінгу Ви навчитеся створювати документи для користі проекту, а не для наявності самих документів.

Слухачі отримують диски з Пакетом шаблонів для управління проектами ОСУП.Комплект # 5, розроблених в рамках проекту PMDoc.

АУДИТОРІЯ
 • Керівники проектів;
 • Адміністратори проектів;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів;
 • Співробітники Проектної офісу;
 • Ключові технічні фахівці і експерти;
 • Учасники команд управління проектами.
МЕТА КУРСУ
 • Отримати системні знання в області документування процесів і результатів управління проектами.
 • Визначитися, як документувати проект, які саме документи створювати, як підтримувати актуальність документів, на скільки детально документувати.
 • На практичних прикладах створити і навчитися управляти рядом найважливіших проектних документів.
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички:

 • Основні моделі документування.
 • Розуміння цілей документування протягом усього життєвого циклу проекту.
 • Визначення необхідного і достатнього рівня документування проектів.
 • Розробка і використання шаблонів документів.
 • Створення і запуск документообігу для своїх проектів.
 • Фіналізація документації для використання в майбутніх проектах.

Додаткові знання та навички:

 • за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»;
 • по інструментарію управління проектами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.Project «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013″.
ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ
 • Введення в управлінське документування
  Суть документування. Документи в Управлінні Проектами. Функції документів.
 • Запуск документування
  Документування на життєвому циклі проекту. Класифікація проектів. Необхідний і достатній масштаб документування. Шаблони і приклади. Поняття «зневоднений документ». Модель інформаційної зрілості DIKW.
 • Ведення документації
  Первинне заповнення документів. Концепція «живого документа». Актуалізація документів.
 • Фіналізація документів
  Уроки досвіду. Використання документів в майбутніх проектах.
 • Системи документування
  Огляд систем документування. Проектний документообіг «своїми руками».
ПЕРЕЛІК ДІЛОВИХ ІГОР І ЗАВДАНЬ

На курсі на наскрізному прикладі проекту (який вибирають слухачі тренінгу або компанія-замовник) виконуються завдання:

 • Розробка стратегії документування проекту.
 • Створення спільного комунікаційного поля в системі Google Drive.
 • Воркшоп «Створення та узгодження Статуту проекту».
 • Заповнення базових планів проекту.
 • Створення зрозумілої і прозорої звітності проекту.
 • Воркшоп «Карта документів».
 • Кейс «Проект змінився! Що робити?”.
 • Заповнення «Уроків досвіду проекту».
 • Домашнє завдання – онлайн іспит «Документування проекту».

Головна › Управління проектами та програмами за допомогою Microsoft Project Server 2013 (ms.PPM)

Управління проектами та програмами за допомогою Microsoft Project Server 2013 (ms.PPM)

Управління проектами та програмами за допомогою Microsoft Project Server 2013 (ms.PPM)

АНОТАЦІЯ

Даний тренінг призначений спеціально для підготовки до сертифікації MS 74-344 «Managing Programs and Projects with Project Server 2013″. В рамках практичного тренінгу учасники отримають всі необхідні їм знання для застосування в подальшій роботі. Учасники будуть налаштовувати Project Web App та виконувати різні завдання для відпрацювання навику управління проектами і програмами, що дасть можливість зрозуміти яким чином використовувати MS Project Server 2013 і пов’язане з ним ПО у себе в організації.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРІЯ
 • Керівники проектів;
 • Керівники проектного офісу;
 • Адміністратори проектів;
 • Функціональні менеджери;
 • Фахівці з управління контрактами;
 • Співробітники проектного офісу;
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів.
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

Учасники курсу отримають великий практичний досвід роботи з Microsoft Project Professional 2013, Project Web App 2013 і SharePoint, включаючи управління корпоративними призначеними для користувача полями, уявленнями і об’єктами портфеля. По закінченню тренінгу, учасники набувають наступні знання та навички:

 • Готовність до здачі іспиту MS 74-344 «Managing Programs and Projects with Project Server 2013″.
 • Створювати системи пріоритету цілей.
 • Оцінювати проекти по бізнес-цілям.
 • Визначати обмеження за витратами і ресурсів.
 • Налаштовувати залежності проектів.
 • Аналізувати портфель проектів.
 • Працювати з робочими процесами.
 • Створювати списки завдань в MS SharePoint.
 • Працювати з розкладом проекту в Project Web App та Project Professional.
 • Додавати дочірні проекти. Створювати зв’язки і залежності між проектами.
 • Працювати з пулом корпоративних ресурсів. Створювати проектні команди з корпоративного пулу. Створювати план використання
 • ресурсів.
 • Вміти виконувати заміну ресурсів. Перепризначувати завдання.
 • Вирівнювати завантаження ресурсів.
 • Працювати з базовим планом.
 • Використовувати різні методи моніторингу і контролю виконання проекту.
 • Опублікувати призначення за завданнями.
 • Стверджувати і відкликати табелі обліку робочого часу. Виконувати аналіз впливу виконання завдання на розклад проекту.
 • Перепланувати незавершені завдання. Опублікувати зміни розкладу.
 • Організовувати робочий простір для проекту (бібліотека документів, списки питань, ризики і т.п.).

Додаткові знання та навички:

 • по інструментарію управління проектами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.Project «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013″;
 • за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»;
 • за методологією управління програмами проектів можна отримати на тренінгу pm.Program «Управління програмами проектів»;
 • за методологією управління портфелями проектів та програм можна отримати на тренінгу pm.Protfolio «Управління портфелями проектів та програм».
ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ
 • Вимоги до сертифікації. Підготовка до іспиту.
  -Типи питань.
  -Практичні тести.
  -Додаткові матеріали.
 • Створення проектів і портфелів організації.
  -Визначення стратегії організації.
  -Оптимізація портфоліо проектів.
  -Створення нового корпоративного проекту.
  -Створення програми проектів з мастер-проектами і під проектами.
 • Планування проектів організації і ресурсів.
  -Управління ресурсами і командами.
  -Побудова плану ресурсів.
  -Створення команди проекту.
  -Усунення перевантаження ресурсів за проектами.
  -Робота з базовим планом проектів організації.
 • Спільна робота команди проекту. Моніторинг і контроль ходу проекту.
  -Вибір методу моніторингу та контролю.
  -Управління призначеннями.
  -Оновлення інформації про хід виконання завдання. Табель обліку.
  -Затвердження виконання завдань. Твердження табеля.
  -Оновлення розкладу.
 • Управління налаштованим об’єктами.
  -Кастомізація уявлень і звітів в Project Web App.
  -Управління та розширення функціональності в Project Online і Project Server.
  -Управління ризиками, проблемами і результатами проекту.
  -Кастомізація сайту проекту.
ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ
 • Навчальний клас обладнаний:
  -Проектором і екраном.
  -Дошкою (фліп-чартом).
 • Матеріали тренінгу і робочі зошити.
 • Робочі станції.
 • Сервер MS SharePoint і Project Web App.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ
 • Узгодження проектів зі стратегічними цілями компанії.
 • Створення пробного робочого прочісування.
 • Планування швидкодії і ресурсоємності для Project Server 2013.
 • Планування прав доступу в Project Server 2013.
 • Планування розгортання Project Server 2013.
 • Налаштування режимів завдань Project Server 2013.
 • Додавання списку завдань SharePoint в Project Server 2013.
 • Табелі обліку робочого часу і статуси.
 • Налаштування звітів.
 • Призначені для користувача поля рівня організації і таблиці підстановки.
 • Управління проблемами, ризиками і документами в Project Web App.

Головна › Тренінг з управління програмами проектів (pm.Program)

Тренінг з управління програмами проектів (pm.Program)

Тренінг з управління програмами проектів (pm.Program)

АНОТАЦІЯ

«Програма – ряд пов’язаних один з одним проектів, управління якими координується для досягнення переваг і ступеня керованості, недоступних при управлінні ними окремо. Програми можуть містити елементи робіт, що мають до них відношення, але виходять за рамки змісту окремих проектів програми. »
© 2013 Project Management Institute. The Standard for Program Management – Third Edition

The Standard for Portfolio Management—Second Edition

На основі стандарту PMI® «The Standard for Program Management», 3rd Edition.

Тренінг практичного використання стандарту Project Management Institute® для Управління програмами проектів. Тренінг поєднує інтенсивну подачу матеріалу з закріпленням отриманих знань на практичних прикладах, в ході індивідуальних і групових вправ, а так само ділових ігор.
На тренінгу, учасники працюють над матеріалом стандарту; застосовують техніки і процеси запуску, планування, виконання, контролю і завершення програм, розбираючись в суті цих інструментів і принципах їх самостійно застосування на практиці.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Вище керівництво;
 • Керівники програм або великої кількості проектів;
 • Керівники підрозділів, що беруть участь в декількох проектах;
 • Керівник і співробітники офісу управління проектами;
 • Керівники проектів, які бажають зростати далі.
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички для управління програмами:

 • Грамотно ініціювати програму і встановлювати фінансові межі проекту.
 • Визначати зацікавлені сторони, цілі, вимоги, структуру і зміст програми.
 • Розробляти план і управління програмою і графік виконання програми.
 • Оцінювати витрати, а також розробляти бюджет і план фінансування програми.
 • Визначати і аналізувати ризики програми. Розробляти заходи з реагування на ризики.
 • Планувати аудити і забезпечувати якість програми.
 • Контролювати виконання програми в заплановані терміни і бюджети.
 • Керувати подіями і змінами в програмі.
 • Правильно завершувати програму.

Додаткові знання та навички:

 • по інструментарію управління програмами і портфелями можна отримати на сертифікаційному курсі ms.PPM «Управління проектами та програмами за допомогою Microsoft Project Server 2013″;
 • за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»;
 • за методологією управління портфелями програмами і проектів можна отримати на тренінгу pm.Protfolio «Управління портфелями проектів та програм».
ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНІНГУ

1.Вправи організовані в послідовність, що дозволяє залишити у свідомості слухачів цілісну картину про:
– основні етапи життєвого циклу програм, а також ключових складнощі кожного з етапів;
– положеннях стандарту PMI® для управління програмами;
– основних процесах і інструментах управління програмами.
2.Слухачам надаються сертифікати про проходження курсу (9 контактних годин).

ЗМІСТ КУРСУ

1.Вступ
– Що таке програма і управління програмою?
– Відносини між портфелями, програмами та проектами
– Взаємозв’язок між управлінням портфелями, програмами та проектами
– Ролі Керівника портфеля, Керівника програми та Керівника проекту
2.Огляд управління програмою
– Життєві цикли програми і управління програмою
– Організаційні впливу
– Управління перевагами програми
3.Стандарт управління програмою
*Галузі знань управління програмою
– Управління інтеграцією програми
– Управління змістом програми
– Управління строками програми
– Управління комунікаціями програми
– Управління ризиками програми
– Управління закупівлями програми
– Управління фінансами програми
– Управління зацікавленими сторонами програми
– Керівництво програмою
*Групи процесів управління програмою
– Ініціація програми
– Планування програми
– Виконання програми
– Моніторинг і контроль програми
– Завершення програми

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ

1.Обладнаний навчальний клас:
a. Проектор та екран.
b. Дошка (фліп-чарт).
2.Матеріали тренінгу і робочі зошити.
3.Витратні матеріали для проведення вправ.

Головна › Тренінг з управління портфелями проектів та програм (pm.Portfolio)

Тренінг з управління портфелями проектів та програм (pm.Portfolio)

Тренінг з управління портфелями проектів та програм (pm.Portfolio)

АНОТАЦІЯ

«Портфель – набір проектів або програм та інших робіт, об’єднаних разом з метою ефективного управління даними роботами для досягнення стратегічних цілей. Проекти і програми портфеля не обов’язково є взаємозалежними або безпосередньо пов’язаними. »
© 2013 Project Management Institute. The Standard for Portfolio Management – Third Edition

На основі стандарту PMI® «The Standard for Portfolio Management», 3rd EditionТренінг практичного використання стандарту Project Management Institute® для Управління портфелями програм і проектів. Тренінг поєднує інтенсивну подачу матеріалу з закріпленням отриманих знань на практичних прикладах, в ході індивідуальних і групових вправ, а так само ділових ігор.
На тренінгу, учасники працюють над матеріалом стандарту; застосовують інструменти і методи управління портфелями проектів і обмеженими ресурсами, розбираючись в суті цих інструментів і принципах їх самостійно застосування на практиці.

The Standard for Program Management — Second Edition

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Вище керівництво;
 • Керівники портфелів, програм або великої кількості проектів;
 • Керівники підрозділів, що беруть участь у великій кількості проектах;
 • Керівник і співробітники Офісу Управління Проектами.
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

По закінченню тренінгу, слухачі набувають наступні знання та навички для управління портфелями:

 • Визначати, класифікувати, оцінювати, вибирати, пріоритезувати і санкціонувати компоненти портфеля.
 • Визначати і аналізувати ризики портфеля. Розробляти заходи з реагування на ризики.
 • Вирівнювати ресурси портфеля.
 • Вибудовувати взаємини учасників портфеля і формувати звітність.

Додаткові знання та навички:

 • по інструментарію управління програмами і портфелями можна отримати на сертифікаційному курсі ms.PPM «Управління проектами та програмами за допомогою Microsoft Project Server 2013″;
 • за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»;
 • за методологією управління програмами проектів можна отримати на тренінгу pm.Program «Управління програмами проектів».
ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНІНГУ

1.Вправи організовані в послідовність, що дозволяє залишити у свідомості слухачів цілісну картину про:
– основні етапи життєвого циклу портфелів, а також ключових складнощі кожного з етапів;
– положеннях стандарту PMI® для управління портфелями;
– основних процесах і інструментах управління портфелями.
2.Слухачам надаються сертифікати про проходження курсу (7 контактних годин).

ЗМІСТ КУРСУ

1.Вступ
– Що таке портфель і управління портфелем?
– Відносини між портфелями, програмами та проектами
– Взаємозв’язок між управлінням портфелями, програмами та проектами
– Ролі Керівника портфеля, Керівника програми та Керівника проекту
2.Огляд управління портфелем
– Вирівнювання стратегії та інвестицій
– Життєві цикли портфеля і управління портфелем
– Ролі та обов’язки зацікавлених сторін портфеля
– Організаційні впливу
3.Стандарт управління портфелем
– Галузь знань Керівництва портфелем
– Галузь знань Управління ризиками портфеля
– Група процесів Вирівнювання портфеля
– Група процесів Моніторингу та контролю портфеля

ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТРЕНІНГУ

1.Обладнаний навчальний клас:
a. Проектор та екран.
b. Дошка (фліп-чарт).
2.Матеріали тренінгу і робочі зошити.
3.Витратні матеріали для проведення вправ.

Головна › Прикладне управління конфігурацією проекту (pm.Config)

Прикладне управління конфігурацією проекту (pm.Config)

Прикладне управління конфігурацією проекту (pm.Config)

АНОТАЦІЯ

Practice Standard for Project Configuration Management

На основі стандарту PMI® «Practice Standard for Project Configuration Management», 1st Edition.

В управлінні проектами більшість викликів і проблем пов’язані з термінами, вартістю і вмістом проекту. Ретельне управління цими елементами дозволяє завершувати проекти успішно. Процес управління конфігурацією якраз призначений для утримання проекту в «успішному руслі». Управління конфігурацією проекту – це набір процесів, активностей, інструментів, методів і взаємодій, що використовуються для управління чітко визначеними об’єктами протягом всього життєвого циклу проекту. В епоху постійного збільшення складності проектів і посилення конкуренції між компаніями, знання методів управління конфігурацією стають затребуваними як ніколи.

Курс «pm.Config» призначений для отримання системних знань в галузі управління конфігурацією проекту. На тренінгу Ви навчитеся розробляти стратегію з управління конфігурацією, ідентифікувати конфігуруються елементи, управляти змінами, визначати метрики, запускати перевірки конфігурації в проекті і підводити уроки досвіду для використання в майбутніх проектах.

Тренінг проводиться тільки в корпоративному варіанті.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
 • Керівники компаній, що реалізують проекти;
 • Керівники і адміністратори проектів;
 • Члени проектних команд;
 • Куратори проектів з боку замовника;
 • Керівники ключових департаментів, які беруть участь в проектах;
 • Консультанти по управління проектами;
 • Фахівці *, які планують проходити сертифікацію PMI.
  * Дані фахівці зможуть зарахувати 7 контактних годин формального навчання в спеціалізованій сфері управління ризиками проектів від провайдера навчання типу D «Training companies or consultants».
ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

Найголовніший навик, який отримають слухачі – це вміння застосовувати механізми управління фізичним станом конфігуруються елементів протягом усього життєвого циклу проекту. Також, по закінченню тренінгу, слухачі набудуть такі знання і навички:

 • Основні концепції і переваги конфігураційного менеджменту в контексті управління проектами.
 • Типи процесів управління конфігурацією.
 • Хороші практики по управління конфігурацією, прийняті в світі.
 • Загальна термінологія управління конфігурацією в рамках управління проектами.

Додаткові знання та навички:

за методологією управління проектами можна отримати на тренінгу pm.Praxis «Прикладне управління проектами»;
по інструментарію управління проектами можна отримати на сертифікаційному курсі ms.Project «Управління проектами за допомогою Microsoft Project Professional 2013″.

ТЕМИ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

1.Вступ до управління конфігурацією проекту (PCM)
Основні поняття. Завдання PCM. Порівняння основних стандартів управління конфігурацією.
2.Планування управління конфігурацією
Зв’язок управління конфігурацією і управління проектом. Створення плану управління конфігурацією.
3.Ідентифікація конфігуруються елементів
Визначення елементів проекту, які входять в PCM. Визначення та структурування інформації.
4.Управління змінами конфігурації
Виявлення змін у проекті. Запити на зміни. Узгодження / відхилення змін.
5.Облік стану і конфігураційні метрики
Інструменти і методи для об’єктивного вимірювання прогресу і зрілості конфігуруються елементів.
6.Перевірка і аудит конфігурації
Незалежної перевірки і їх допомога команді проекту в підтвердженні виконання.