Головна › Управління серверами HP ProLiant в корпоративній мережі

Управління серверами HP ProLiant в корпоративній мережі

Управління серверами HP ProLiant в корпоративній мережі

АНОТАЦІЯ

Цей курс входить до складу Антикризової пакета ERC спільно з курсами Основи управління системами зберігання даних HP 3PAR і MSA і Конфигурирование, управління і обслуговування для серверів HP ProLiant 9-го покоління. Містить обсяг інформації і практичних занять, достатній для самостійного виконання основних дій з найбільш популярними СГД виробництва HP. Слухачі, кандидатури яких погоджені з HP, вносять тільки одну третину частина вартості навчання. Узгодження відбувається на протязі 2-х днів після подачі заявки. Проходження всіх трьох антикризових курсів дозволяє отримати навички початкового рівня для експлуатації найпоширеніших серверів і систем зберігання даних HP.

АУДИТОРІЯ

Технічні консультанти компаній-партнерів HP
Фахівці з передпродажної підготовки компаній-партнерів HP
Фахівці з ІТ-служб компаній-замовників HP

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Не вимагається

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ

H4C04S – HP OneView Administration

КОРОТКИЙ ОПИС КУРСУ

1. Введення в систему моніторингу

 • Сучасні проблеми адміністрування.
 • Поняття network management system.
 • Місце системи управління в структурі інформаційної мережі.
 • Альтернативні рішення систем управління.

Lab1. Знайомство з лабораторної установкою.

2. Протоколи мережевого управління.

 • Протокол SNMP, версії 1, 2с, 3.
 • Протокол CIM.
 • Протокол WMI.
 • Протоколи віддаленого управління (telnet, ssh).

Lab1. Ручний збір інформації з обладнання по протоколам SNMP, WMI, WBEM.

Lab2. Установка і використання сервера OpenSSH.

3. Апаратні засоби управління серверами.

 • iLo в серверах HP Proliant
 • dRAC в серверах Dell PowerEdge.
 • IBM в серверах IBM Series X.
 • ILOM в серверах Oracle.
 • AMT рішення для десктопів Intel.

Lab 1. Знайомство з графічним інтерфейсом контролерів управління серверами.

Lab 2. Використання скриптів для управління серверами.

4. Установка Insight Control.

 • Трансформація структури Insight Control.
 • Інтеграція з HP OneView.
 • Варіанти установки.
 • Підготовка до встановлення.
 • Процес інсталяції.
 • Початкова конфігурація.

Lab 1. Установка Insight Control.

5. Формування топології мережі.

 • Ручний режим формування бази пристроїв
 • Автоматичний режим виявлення та оновлення обладнання.

Lab 1. Додавання серверів з використанням ручного режиму.

Lab 2. Додавання обладнання в режимі автоматичного сканування мережі.

6. Створення правил моніторингу стану серверів.

 • Моніторинг подій.
 • Моніторинг рівня завантаження устаткування.

Lab 1. Моніторинг доступності сервера.

Lab 2. Моніторинг завантаження процесора і пам’яті.

Lab 3. Моніторинг дискової системи.

Lab 4. Моніторинг мережевих інтерфейсів.

7. Створення завдань управління сервером.

 • Створення скриптів адміністрування.
 • Створення сценарію автоматичної реакції.

Lab 1. Створення скрипта перевантаження сервера.

Lab 2. Створення скрипта автоматичного очищення дискового розділу.

8. Сервер установки і міграції операційних систем Server Provisioning.

 • Структурна схема пакета.
 • Установка пакета. Підтримувані системи та обладнання.
 • Типи завдань з встановлення та оновлення.
 • Міграція з Server Deployment.

Lab 1. Створення завдання автоматичної установки операційної системи Windows 2008

9. Управління віртуальними машинами HP OneView for VMware vCenter

 • Виявлення гипервизора ESXi і віртуальних машин.
 • Створення нової віртуальної машини.
 • Інтеграція з системами зберігання даних.

Lab 1. Конфігурація шаблону віртуальної машини засобами Insight Control.

10. Взаємодія Insight Control з іншими системами управління.

 • Методи взаємодії Insight Control з пакетами Service Management.
 • Створення повідомлень на події.

Lab1. Створення повідомлення з відправкою поштового повідомлення.

Lab2. Створення повідомлення з виконанням призначеного для користувача скрипта.

11. Визначення вузьких місць і пошук несправностей.

 • Методи визначення проблем продуктивності системи.
 • Аналіз проблем процесора.
 • Аналіз проблем оперативної пам’яті.
 • Аналіз проблем дискової підсистеми.
 • Аналіз проблем мережевої підсистеми.

Lab1. Визначення проблем продуктивності системи.

Головна › FortiAnalyzer Administration

FortiAnalyzer Administration

FortiAnalyzer Administration

ОГЛЯД КУРСУ

Після прослуховування курсу «FortiAnalyzer Administration» слухачі отримають теоретичні знання, навички застосування та управління пристроєм FortiAnalyzer.

В ході лабораторних занять студенти виконають завдання, пов’язані з налаштуванням, пошуком і усуненням неполадок в роботі пристроїв FortiAnalyzer, реєстрацією подій, контенту статистики по трафіку, створять звіти на основі інформації, зібраної на пристрої.

Тривалість 1 день

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

Курс призначений для технічних фахівців і мережевих адміністраторів, що відповідають за управління пристроями FortiAnalyzer. Курс орієнтований на слухачів з глибокими знаннями пристроїв FortiGate.

ПОПЕРЕДНІ НАВИЧКИ

До відвідування курсу слухачеві рекомендується мати такі навички та знання:

 • знання в обсязі курсу «Система захисту FortiGate I – адміністрування пристроїв, інспекція трафіку, SSL VPN»;
 • знання графічного інтерфейсу адміністрування (Web config) і інтерфейсу командного рядка;
 • досвід роботи з пристроями Fortinet.
ЦІЛІ КУРСУ

Після закінчення курсу студенти зможуть:

 • Describe the features of the FortiAnalyzer device.
 • Register known and unknown devices with the FortiAnalyzer device.
 • Secure the communication between the FortiAnalyzer and FortiGate devices in the infrastructure.
 • View real-time and historical logging information from devices in the infrastructure.
 • Create alerts to advice administrators of events occurring on registered devices.
 • Design report layouts, data filter templates, data output templates and report schedules.
 • Enable archiving and file quarantining.
 • Configure the FortiAnalyzer device logging settings.
 • Understand and configure different log backup mechanisms.
 • Define administrative privileges.
 • Perform a vulnerability assessment on host computers in the infrastructure.
 • Configure the FortiAnalyzer appliance to analyze network traffic.
 • Configure network sharing to allow report sharing between different users.
 • Perform diagnostic commands to diagnose and debug system problems.
ЗМІСТ КУРСУ

1.FortiAnalyzer Overview
2.Device Registration
3.Logs and Alerts
4.Reports
5.Archives and File Quarantine
6.System Settings
7.Tools
8.Diagnostics.

Головна › Основи конфігурування та налаштування брандмауера FortiGate

Основи конфігурування та налаштування брандмауера FortiGate

Основи конфігурування та налаштування брандмауера FortiGate

НЕОБХІДНА ПІДГОТОВКА:

Даний курс передбачає знання базових принципів роботи міжмережевих екранів і розуміння роботи протоколу TCP / IP.

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1. Введення в Fortinet UTM

 • Огляд основних можливостей FortiGate
 • Режими роботи
 • Обліковий запис адміністратора, розмежування прав і доступу
 • Відновлення пароля адміністратора
 • Створення резервних копій та відновлення
 • Оновлення програмного забезпечення
 • Налаштування вбудованих серверів DNS і DHCP
 • Лабораторна робота: Інсталяція та первісна настройка системи

Модуль 2. Логування і моніторинг

 • Рівні критичності лог-файлів
 • Перевірка на наявність достатнього місця на носіях
 • Типи і підтипи лог-файлів, настройка логування
 • Вплив логування на ресурси
 • Перегляд логів, пошук і інтерпретація повідомлень
 • Лабораторна робота: Моніторинг статусу і логирование подій

Модуль 3. Політики безпеки

 • Співвіднесення трафіку з правилами за адресами, портів, користувачам, інтерфейсів і зонам
 • Зміна взаємного розташування правил
 • Компоненти політик, аутентифікація
 • Вибір типу трансляції адрес
 • Налаштування трансляції адреси одержувача
 • Логування блокованого трафіку
 • Лабораторні роботи: Створення політики безпеки

Модуль 4. Аутентифікація користувачів

 • Основи аутентифікації, методи аутентифікації, протоколи
 • Налаштування двофакторної аутентифікації
 • Створення політик аутентифікації
 • Налаштування порталу (Captive Portal)
 • Завдання таймерів, настройка внутрішніх і зовнішніх груп користувачів
 • моніторинг користувача
 • Лабораторна робота: Аутентифікація користувачів

Модуль 5. SSL VPN

 • Налаштування різних режимів роботи SSL VPN
 • Налаштування параметрів SSL VPN
 • Додаткові аспекти безпеки
 • Моніторинг віддалених користувачів
 • Налаштування політик і аутентифікації для побудови SSL VPN
 • Лабораторна робота: SSL VPN

Модуль 6. Основи IPsec VPN

 • Архітектура IPsec VPN
 • Фази обміну ключами (IKEv1)
 • Побудова тунелю на основі правил і маршрутизації (policy-based і route-based)
 • Розгортання тунелю між двома пристроями FortiGate
 • Моніторинг тунелів
 • Лабораторна робота: IPsec VPN

Модуль 7. Налаштування антивіруса

 • Категоризація загроз і методів вторгнення
 • Опис антивірусної технології FortiGate
 • Різні типи сканування – проксі і потоковий
 • Налаштування антивірусного сканування, евристичні методи, емуляція
 • Оновлення антивіруса, відправка виявлених вірусів в Fortinet
 • Визначення порядку відпрацювання антивірусних механізмів
 • Режим заощадження пам’яті, визначення причин включення режиму
 • Лабораторна робота: Антивірусне сканування

Модуль 8. Використання FortiGate в якості проксі-сервера

 • Включення Web-проксі на FortiGate
 • Налаштування браузерів на використання декількох проксі, виключення
 • Застосування кешування для прискорення роботи і економії смуги пропускання
 • Аутентифікація декількох користувачів з одним IP адресою
 • Застосування політики проксінг для певних URL
 • Моніторинг користувачів, що працюють через проксі
 • Лабораторна робота: Налагодження та використання проксі-сервера

Модуль 9. Web-фільтрація

 • Робота механізмів фільтрації Web-трафіку FortiGate
 • Вибір режиму роботи фільтра, створення статичних фільтрів
 • Перевизначення налаштувань Web-фільтрації FortiGuard, настройка винятків, перевизначення рейтингів
 • Застосування профайлів Web-фільтрації
 • Моніторинг лог-файлів для пошуку подій, пов’язаних з Web-фільтрацією
 • Лабораторна робота: Web-фільтрація

Модуль 10. Визначення додатків (Application Control)

 • Зіставлення сигнатур додатки з сесіями трафіку
 • Оновлення бази сигнатур додатків
 • Встановлення та використання профайлів роботи з додатками
 • Шейпінг трафіку
 • Отримання додаткових даних від хмарних додатків
 • Моніторинг лог-файлів для пошуку подій, пов’язаних з управлінням додатками
 • Лабораторна робота: Визначення додатків

Головна › Адміністрування та управління HP BladeSystem (HE646S)

Адміністрування та управління HP BladeSystem (HE646S)

Адміністрування та управління HP BladeSystem (HE646S)

АНОТАЦІЯ

Цей 3-х денний курс розглядає питання успішного розгортання і управління серверами HP BladeSystem, включає огляд архітектури рішень на основі HP BladeSystem, адміністрування серверів в мережевому середовищі і їх взаємодію з пристроями зберігання. Розгортання і управління серверами HP BladeSystem з-class і p-class розглядається з точки зору використання програмних додатків і інструментів середовища HP Insight Control Environment.

ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Курс HE646S хоча і дає знання, корисні для підготовки до отримання статусу HP Accredited Integration Specialist (AIS) в області HP BladeSystem, але не розрахований на повноцінну підготовку до таких іспитів.

На кого розраховані
Системні адміністратори, інженери і консультанти, які будуть планувати і управляти процесом розгортання HP BladeSystem c-Class в компаніях-замовників

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Знання з адміністрування в середовищі операційної системи Windows. Для тих, кому необхідна підготовка по серверних технологій, рекомендуємо курс 36939.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

Введення в архітектуру HP BladeSystem
Сімейство серверів HP BladeSystem c-класу
HP BladeSystem c-класу: електроживлення та охолодження
Підсистема електроживлення HP BladeSystem
Серверні модулі HP BladeSystem c-класу (Blades)
Сумісність із мережею HP BladeSystem c-класу (мезонінні адаптери, патч-панелі і комутатори)
Можливості взаємодії HP BladeSystem з SAN, інсталяція і конфігурація
Інсталяція інфраструктури на основі HP BladeSystem c-класу
Розгортання серверів HP BladeSystem c-класу
Управління та підтримка HP BladeSystem

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Технологія Virtual Connect для HP BladeSystem (HK758S)

Технологія Virtual Connect для HP BladeSystem (HK758S)

Технологія Virtual Connect для HP BladeSystem (HK758S)

АНОТАЦІЯ

Ця навчальна програма перш за все дає слухачам розуміння, як Virtual Connect інтегрований з технологіями c-Class HP BladeSystem. Включає конфігурація системи із застосуванням технологій Virtual Connect (VC) Ethernet і Fibre Channel. Кожна тема курсу включає лабораторні роботи, що відображають сценарії з реального життєдіяльності підприємств, використовують HP BladeSystem. Студенти будуть самостійно конфігурувати комутатори Virtual Connect Ethernet Flex-10, FlexFabric і Virtual Connect Fibre Channel. Навчання відбувається з доступам до віртуальних лабораторій HP, в яких студентам доступно все перераховане обладнання.

У порівнянні з попередником (курсом HF837S) навчальна програма значно розширена, а застосування Virtual Connect Enterprise Module (VCEM) винесено в окремий курс.

НА КОГО РОЗРАХОВАНИЙ КУРС

Адміністратори, інженери і консультанти, які будуть керувати серверами в шасі HP ProLiant BladeSystem c-Class, оснащеними модулями Virtual Connect.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Проходження курсу “HP BladeSystem Administration” HE646S
Basic Windows Server 2003 knowledge

КОРОТКИЙ ВИКЛАД МЕТИ КУРСУ

По завершенні навчання слухачі:

Отримають глибоке розуміння основ функціонування модулів HP BladeSystem Virtual Connect
Ethernet і Fibre Channel
Чи зможуть конфігурувати Virtual Connect Manager
Чи зможуть зрозуміти основи технології VC Flex-10
Інсталювати прошивки VC-модулів
Отримають можливість проводити планові поновлення із застосуванням HP Firmware Release Sets
Конфігурувати компоненти FlexFabric
Чи зможуть конфігурувати як прості, так і досить складні рішення на HP Virtual Connect
Навчаться ефективно користуватися HP Virtual Connect Manager в режимах локального і віддаленого доступу
Отримають навички використання інструментарію для розгортання та моніторингу конфігурації HP Virtual Connect
Чи зрозуміють процеси підтримки HP Virtual Connect в середовищі блейд-систем HP c_Class

КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

Module 1: Virtual Connect overview

What is Virtual Connect
Understand Virtual Connect fundamentals
Module 2: Virtual Connect Enterprise Manager overview

Managing Virtual Connect
Virtual Connect Enterprise Manager Overview
New in VCEM 6.2
VCEM Software Developers Toolkit (SDK)

Module 3: Virtual Connect Ethernet

Review the Virtual Connect components and connectivity options
Virtual Connect Ethernet Failover

Module 4: Virtual Connect Fibre Channel

Select VC Fibre Channel options
Implement Server Side NPIV
Understand VC Fibre Channel Aggregation Patterning

Module 5: Introducing the Virtual Connect Manager

Pre-deployment Planning
Virtual Connect Basic Setup
Logical Flow for an Initial Setup
Using the CLI
Virtual Connect Failover and Configuration Backup

Lab 1: Basic Virtual Connect Manager Setup

Use the HP Virtual Connect wizards to complete the initial set up, which includes the following tasks:
Logging into the VC Domain
Running the Domain Setup Wizard
Completing the Network Setup Wizard
Completing the Fibre Channel Setup Wizard
Make a Server Profile

Module 6: Virtual Connect Manager Advanced Features

Virtual Connect Firmware History and Enhancements:
Native VLANs
Fast MAC Cache Failover
SmartLink
IGMP Snooping
Port monitoring
PXE settings
Server VLAN Tag mapping
Private network mode
Virtual Server IDs
Integrity Server Fibre Channel boot parameters
Multiple Fibre Channel SAN Fabric Support
Certificates / Authentications
Multi-enclosure VC Domains

Module 7: Virtual Connect Domain

Virtual Connect Networking Definitions and Terminology
Virtual Connect vNets
VC Ethernet Best Practice

Module 8: Virtual Connect Profile

Server Profile Overview
Advanced Profile Configuration
Profile scripting

Module 9: VC Flex-10 Overview

HP VC Flex-10 Technology
Flex-10 port assignments
Flex-10 bandwidth allocation
Flex-10 Network Configuration
Video: Flex-10-with-hypervisor3
Lab 2: Advanced VC Setup

Verifying network status
Review Fast MAC Cache Failover
Setup Local User Accounts
Review Secure Sockets Layer
Enable Multi-enclosure VC Domains
Make a Server Profile using a Shared Uplink
Set with Mapped VLAN Tagging
Lab 3: Using the Virtual Connect Manager CLI

Access the VCM CLI through SSH
Explore the VCM CLI
Capture the Show All output
Configuring the Domain
Working with Profiles
Configure a Domain
Configure a Profile

Module 10: VC Flex Fabric

HP Virtual Connect FlexFabric Overview
FlexFabric Definitions and Terminology
HP VC FlexFabric Components
HP VC FlexFabric Adapters
HP VC FlexFabric Fibre
FlexFabric Fibre iSCSI
VC FlexFabric Module Compatibility
Converged Enhanced Ethernet Standards
Fibre Channel over Ethernet Standards

Module 11: Managing VC Flex Fabric

The OneCommand Manager

Module 12: HP BladeSystem Firmware Best Practices

HP Firmware Release Initiative
HP Smart Update Manager
HP BladeSystem Firmware Access
Deploying Virtual Connect Firmware

Module 13: Supporting Virtual Connect

Collect information from the log files
Perform Basic Virtual Connect troubleshooting
Reset VC to factory default settings
Upgrade the VC 1/10 Domain to Flex-10
Troubleshoot using the Virtual Connect Support Utility
Collect information
Understand Virtual Connect Stacking Port Functionality

РЕКОМЕНДОВАНЕ ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ

Побувати на інших курсах зі складу HP BladeSystem

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Впровадження серверів HP ProLiant ML / DL / SL (H1L26S)

Впровадження серверів HP ProLiant ML / DL / SL (H1L26S)

Впровадження серверів HP ProLiant ML / DL / SL (H1L26S)

АНОТАЦІЯ

Курс містить детальну інформацію по ключовим аспектам системної архітектури та архітектурні особливості заснованих на процесорах Intel X86- і AMD серверів HP. Обговорюються питання інтеграції різних операційних систем, управління системами в середовищі SMB, архітектури сервера, процесорів, організації кеш-пам’яті, пам’яті, підсистеми довготривалого зберігання даних, технології дискових масивів, пристроїв для роботи в мережі і технологій підвищення доступності. Лабораторні роботи включають настройку підсистем, установку стійкого до збоїв дискового масиву і використання складних програмних засобів настройки та управління серверами HP ProLiant.

Курс допомагає в підготовці до здачі іспиту HP0-S34 на статус HP ATP – Rack and Tower Solutions Integration V8.

АУДИТОРІЯ

Технічні фахівці компаній-партнерів HP;
Системні інженери і технічні фахівці, яким необхідні глибокі знання технологій, на яких засновані сервери HP ProLiant;
Професіонали в галузі ІТ, яким необхідна сертифікація ATP.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОДАЛЬШИЙ НАВЧАННЯ

Інтеграція і управління серверами HP в корпоративних системах / Advanced Integration and Management of HP Server Solutions HH708S (00604564)

КОРОТКИЙ ОПИС КУРСУ

Module 1 – HP Rack and Tower Server Portfolio

Identify HP ProLiant rack and tower server lines and series
Recognize technologies used in the Gen8 family of HP ProLiant servers
Explain how to configure ProLiant rack and tower server hardware components
Explain how to use the HP utilities that ship standard with ProLiant servers
Describe the server boot process
Integrate a ProLiant rack-mounted server into an HP rack
Module 2: Smart Array Technology

Module 3: HP integrated Lights-Out Management Engine

Module 4: HP Insight Control

Module 5: Data Availability and Protection for ProLiant Servers

Module 6: Virtualization Basics

Module 7: General Troubleshooting

Explain underlying storage technologies
Compare disk drives and technologies offered by HP Storage
Describe features and functions of HP Smart Array controllers
Explain the features, functions, and benefits of the iLO Management Engine
Describe the features and functions of Insight Control
Describe the features and functions of HP SIM
List the Insight Remote Support solutions
Name the benefits of Support Pack for ProLiant
Explain how to increase availability through power protection
Identify key features of HP Data Express
Describe virtualization with Insight Control and VMware
Explain virtualization with Citrix XenServer
Describe virtualization with Microsoft products
Describe the six-step HP troubleshooting methodology
Explain features of the HP Active Health System

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Побудова рішень на базі серверів HP (HH734S)

Побудова рішень на базі серверів HP (HH734S)

Побудова рішень на базі серверів HP (HH734S)

АНОТАЦІЯ

Даний курс розкриває технічні особливості обладнання і їх застосовність в різних умовах, описаних замовниками HP комерційного і корпоративного класу. Курс дає цілісне розуміння особливостей обладнання, а так само допомагає у вибудовуванні відносин з замовником на грунті глибокого розуміння технічних особливостей ІТ-інфраструктури замовника. Даний курс дає технічні знання і навички, необхідні для підготовки студентів до проведення консультацій з клієнтами щодо продуктів і рішень HP комерційного і корпоративного класу.

Даний курс призначений для технічних фахівців, які розробляють і беруть участь у продажу рішень для клієнтів. Учні відвідують цей курс, щоб отримати знання про технічні особливості продуктів, концепціях, технології і рішення HP в рамках передпродажної підтримки клієнтів.

АУДИТОРІЯ

Фахівці, відповідальні за передпродажний консалтинг
Внутрішні і зовнішні співробітники HP

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Знання в обсязі курсу “Технічне введення в портфель рішень HP рівня Enterprise / Technical Introduction to the HP Enterprise Portfolio” HH699S (00400240)

ЗМІСТ КУРСУ

Планування і розробка рішень
Опції серверів і систем зберігання даних
Лінійка продуктів Insight Management
Планування продуктивності та визначення «вузьких місць»
HP сервери лінійок Proliant, Integrity, NonStop, Superdome, Matrix OE (оглядово)
Побудова мережі передачі даних, I / O і опції підключення (оглядово)
Кластери високої доступності та рішення для аварійного відновлення

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › Впровадження серверів HP BladeSystem (HH707S)

Впровадження серверів HP BladeSystem (HH707S)

Впровадження серверів HP BladeSystem (HH707S)

АНОТАЦІЯ

Курс містить детальну інформацію базового рівня, необхідну для організації правильного замовлення обладнання виходячи з оточення і цілей, складання, інсталяції, запуску і настройки ОС. В курсі розглядаються основи HP BladeSystem і застосовність в різних ситуаціях модулів цієї архітектури. Обговорюються питання архітектури обладнання та впливу на придатність в актуальній конфігурації.

Курс є першою сходинкою в технічну освіту інженера, який бере участь, як в установці, так і роботі з устаткуванням серії HP BladeSystem.

Лабораторні роботи з курсу включають в себе установку, налаштування обладнання, включаючи установку відмовостійких рішень, системи моніторингу, збору даних і розгортання серверів. Всі практичні роботи виконуються на реальному обладнанні і дозволяють студентам в повній мірі пройти всі стадії робіт, а також безпосередньо ознайомитися з особливостями конструкції і їх перевагами.

Курс допомагає в підготовці до здачі іспиту HP0-S35 на статус HP ATP – HP BladeSystem Solutions Integration V8.

АУДИТОРІЯ

Технічні фахівці, що мають пряме відношення до установки і розгортання обладнання сімейства HP BladeSystem в складних мережевих структурах масштабу ЦОД;
Системні інженери і технічні фахівці, яким необхідні глибокі знання технологій, на яких засновано сімейство HP BladeSystem;
Професіонали в галузі ІТ, яким необхідна сертифікація AIS / ASE – HP BladeSystem.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Бажано наявність MCSE Windows 2003/2008 Server або еквівалентні знання та досвід

ЗМІСТ КУРСУ

Огляд сімейства HP BladeSystem. Критерії вибору рішення виходячи із завдань, поставлених перед ІТ
Підсистема вводу / виводу, варіанти підключення до мережі
Конфігурація і установка сервера HP Blade
Засоби поліпшення доступності та захищеності даних
Методика HP для пошуку та усунення несправностей
Організація зберігання даних в середовищі HP Blade, рішення для SAN
Засоби управління серверами і моніторингу
Використання SmartStart CD
Захист по електроживлення, монтажні шафи, засоби резервування

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОДАЛЬШИЙ НАВЧАННЯ

Інтеграція і управління HP BladeSystem в корпоративних системах 00192618
Основи HP Systems Insight Manager 00217417 / HE644S
Детальний опис курсу HH707S (англ.)

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › HP Insight Control – Oснови управління серверами HP (HK756SxHK757S)

HP Insight Control – Oснови управління серверами HP (HK756SxHK757S)

HP Insight Control – Oснови управління серверами HP (HK756SxHK757S)

АНОТАЦІЯ

Даний 5-денний курс надає слухачам знання та практичні навички з встановлення та налаштування інтегрованого рішення HP Insight Control для управління фізичними і віртуальними серверами, по налаштуванню і використанню деяких окремих опцій в рамках HP Insight Control: управління живленням, моніторингу продуктивності, управління віртуальними машинами і міграції сервера. Слухачі вивчатимуть, встановлювати і налаштовувати можливості HP Insight Control для активного управління станом системи через засоби віддаленого адміністрування.

АУДИТОРІЯ

Планувати і керувати розгортанням компонентів HP Insight Control
Моніторити і управляти мережевими системами за допомогою HP Insight Control

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Курс «Введення в HP Insight Control» WBT HK317AAE
Рекомендується пройти курс «Основи управління HP ProLiant» HE643S
Знайомство із загальною мережевої термінологією і основними концепціями мережевої безпеки

ЗМІСТ КУРСУ

Огляд продукту
Контроль версій (VCA) програмного забезпечення і System Management Homepage
Управління Blade системами -HP BladeSystem Integrated Manager
Повідомлення- Reports
Використання і підтримка компонентів систем зберігання
Інструменти для аналізу стану системи
Управління харчуванням HP Insight Control power management
Управління віртуальними машинами за допомогою HP Insight Control virtual machine management
Додатково: введення в ProLiant Generation 8
Управління системами, огляд
Типовий процес інсталяції HP Insight Control
Використання інструментів: Tasks, Collections, Tools і Events
Перевірка логів – Audit Log
Управління базою даних і MIB
Пошук проблем – Troubleshooting
Моніторинг продуктивності за допомогою HP Insight Control performance monitor
Міграція сервера за допомогою HP Insight Control server migration
Додатково: HP Insight Control 7.1

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html

Головна › HP Insight Control – Oснови управління серверами HP (HK756S)

HP Insight Control – Oснови управління серверами HP (HK756S)

HP Insight Control – Oснови управління серверами HP (HK756S)

АНОТАЦІЯ

Цей триденний курс допоможе слухачам набути знання та навички для установки і конфігурації інтегрованого рішення для управління фізичними і віртуальними серверами HP Insight Control. Слухачі вивчатимуть, встановлювати і конфігурувати продуктивні ресурси HP Insight Control для проактивного управління працездатністю системи за допомогою засобів віддаленого управління. Курс також висвітлює питання компонування різних опцій в рамках модуля контролю версій зі складу HP Systems Insight Manager: ProLiant Support Pack.

Після закінчення курсу ви зможете:

Розбиратися в архітектурі HP Insight Control і його агентів
Конфігурувати HP Insight Control і відстежувати керуючі вузли
Налаштовувати інструменти безпеки і призначені для користувача інструменти HP Systems Insight Manager
Розбиратися в процесі управління керуючим сервером HP Insight Control
Знати, як підключаються інші керуючі додатки
Перерахувати кроки, необхідні для складання звітів з HP Insight Control
Проводити пошук і усунення неполадок в HP Insight Control
Розбиратися в можливостях управління і моніторингу оболонки HP Insight Control і модуля контролю версій з пакета ProLiant Support Pack і вміти їх конфігурувати.

АУДИТОРІЯ

Адміністратори, інженери і консультанти, яким необхідно:

Планувати і керувати розгортанням HP Systems Insight Manager і компонентами пакету HP Insight Control
Відстежувати оновлення та керувати серверними рішеннями в мережі за допомогою HP Systems Insight Manager

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

HP рекомендує слухачам пройти навчання за наступними напрямками або мати відповідний досвід роботи:

Пройти Вебінар “Введення в HP Insight Control WBT” (HK317AAE)
Пройти курс “Основи HP ProLiant” HE643S
Бути знайомим із загальною мережевої термінологією і основами концепції мережевої безпеки.
Мати уявлення про одну з таких операційних систем:

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 або Windows 7
RedHat Enterprise Linux AS або RedHat Enterprise Linux ES
SuSE Linux Enterprise Server

Додаткову інформацію за навчальними програмами HP в Україні ви можете отримати на сайті: http://www8.hp.com/ua/ru/training/index.html